Now showing items 1-20 of 388

  • Studie řešení křižovatky silnic I/13 a II/568 u Klášterce nad Ohří 

   Author: Matyáš Cap; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Lauda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky silnic I/13 a II/568 u Klášterce nad Ohří“ je analýza současného stavu řešené průsečné křižovatky s následným variantním řešením. Práce popisuje nedostatky na stávající ...
  • Úprava dolní křižovatky (u ČSPH) ulic Děčínská a Nová v Ústí nad Labem 

   Author: Lukáš Kříž; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá „Návrhem nového uspořádání ulic Děčínská a Nová v Ústí nad Labemˮ. Zanalyzování současného stavu a navržení úprav křižovatky alespoň ve dvou variantách, varianty dočasného řešení v době ...
  • Studie řešení křižovatky v Ústí nad Labem – Severní Terasa 

   Author: Dan Krejčí; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Zeisek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce „Studie řešení křižovatky v Ústí nad Labem – Severní Terasa“ je analyzovat současný stav křižovatky a na základě analýzy navrhnout několik variant řešení vedoucích ke zlepšení bezpečnosti ...
  • Úpravy komunikací a okolního prostoru v okolí točny Miškovice v Praze 

   Author: Martin Štekl; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Liutov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Úpravy komunikací a okolního prostoru v okolí točny Miškovice v Praze“ je analýza současného stavu komunikací, křižovatek a točny autobusů v Miškovicích v Praze, vyhodnocení naměřených rychlostí, ...
  • Řešení autobusového nádraží ve městě Slaném 

   Author: David Šimandl; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokality autobusového nádraží ve Slaném. Je zde představeno město Slaný a přiblížen jeho význam. Jsou popsány širší souvislosti v řešeném území s důrazem na dopravní dostupnost ...
  • Obchvat obce Křešice - přeložka I/18 

   Author: Matěj Rudolf; Supervisor: Šilhán Matěj; Opponent: Lauda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Předmětem bakalářské práce bylo zpracovat studii přeložky silnice I/18 v trase severního obchvatu obce Křešice. Cílem je omezit tranzitní dopravu v obci, zvýšit bezpečnost provozu a přizpůsobit trasu koridoru územnímu plánu ...
  • Řešení bezpečné dopravní obslužnosti oblasti Norbertov v Praze 6 

   Author: Ondřej Reitinger; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Talíř Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Práce pojednává o problematice dopravní obslužnosti v oblasti Norbertov v Praze 6 především během ranních hodin, kdy dochází k návozu dětí do škol zejména pomocí osobních automobilů. Cílem práce je zanalyzovat současný ...
  • Obchvat obce Drahonice – přeložka I/22 

   Author: Jakub Pavkov; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Hudec David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Předmětem bakalářské práce je studie obchvatu obce Drahonice. Práce popisuje řešené území, analýzu stávajícího stavu silnice, analýzu nehodovosti nebo provedení dopravního průzkumu za účelem zjištění intenzit dopravy. V ...
  • Studie dopravní obslužnosti obce Kamenice 

   Author: Martin Málek; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Čermák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tématem bakalářské práce je analýza současné dopravní obslužnosti obce Kamenice z hlediska pěší, cyklistické, veřejné a silniční dopravy. Jejím cílem je prověření možných lokalit pro umístění přestupního uzlu a zvolení té ...
  • Revitalizace ulic s tramvajovým provozem v centru Prahy 

   Author: Šárka Stručková; Supervisor: Zajíček Jakub; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Závěrečná práce „Revitalizace ulic s tramvajovým provozem v centru Prahy“ analyzuje dopravní situaci se zaměřením na zhodnocení tramvajového provozu v problematických lokalitách v centru Prahy. Dále analyzuje koncepční ...
  • Alternativní pohony regionálních autobusů PID 

   Author: Matěj Stach; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Fafejta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Předmětem této bakalářské práce je představení možností v oblasti zavádění alternativních pohonů na příměstských a regionálních linkách Pražské integrované dopravy. Její součástí je rovněž aplikace lokálně bezemisních ...
  • Rekonstrukce žst. Lužná u Rakovníka 

   Author: Jáchym Thon; Supervisor: Vodák David; Opponent: Boudyš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Předmětem bakalářské práce „Rekonstrukce ŽST. Lužná u Rakovníka“ je analýza současného stavu železniční infrastruktury a stávající výhledové koncepce provozu veřejné hromadné dopravy ve stanici. Na základě identifikovaných ...
  • ETCS ve vztahu k provozu historických vozidel 

   Author: Martin Ráž; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Šimoník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Závěrečná práce „ETCS ve vztahu k provozu historických vozidel“ analyzuje současný stav provozních historických vozidel a provoz historických vozidel. Zaměřuje se na získání zkušeností o provozování historických vozidel s ...
  • Prověření možnosti provozu tramvají delších než 32 metrů v Praze 

   Author: Josef Pernica; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce prověřuje aktuální stav tramvajového provozu vzhledem k výhledům růstu hlavního města. Dále poté práce nabízí a hodnotí i jiné možnosti navýšení přepravní kapacity. V druhé části práce analyzuje samotné ...
  • Provozní koncepce trati Dolní Lipka - Hanušovice 

   Author: Luboš Pospíšil; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Škripko Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Předmětem bakalářské práce „Provozní koncepce trati Dolní Lipka – Hanušovice“ je shrnutí historických souvislostí tratě, analýza přepravních vztahů v území a návrhu alternativní provozní koncepce včetně přestupních vazeb ...
  • Návrh přestupního terminálu Vodňany 

   Author: Jaromír Urban; Supervisor: Kruntorád Jan; Opponent: Kafka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Předmětem bakalářské práce je novostavba přestupního terminálu veřejné hromadné dopravy ve Vodňanech. V práci byl analyzován současný a navržen výhledový stav. Cílem bylo navrhnout novostavbu přestupního terminálu s veškerými ...
  • Studie prodloužení průmyslové úzkokolejné dráhy Muzea ČD v Lužné u Rakovníka 

   Author: Jan Kačenka; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Předmětem bakalářské práce je návrh prodloužení trati průmyslové úzkokolejné dráhy v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka v podrobnosti základního trasování a konstrukce dráhy včetně určení koncepce, technických parametrů dráhy a ...
  • Preference vozidel PID na SSZ v Praze 

   Author: Martin Kujal; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Veselý Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Předmětem bakalářské práce ,,Preference vozidel PID na SSZ v Praze” je popsání přínosů a možností preference veřejné hromadné dopravy na světelných signalizačních zařízeních a návrh úprav dopravního řešení ve vybrané ...
  • Potenciál trati Hostivice - Podlešín 

   Author: Štěpán Šubrt; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Purkart Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním přepravních vztahů podél trati Hostivice – Podlešín a návrhem nového provozního konceptu na trati, který umožní železniční dopravu využívat pro každodenní dojíždění i pro účel ...
  • Železniční zastávka Praha-Spořilov 

   Author: Antonín Forst; Supervisor: Tittl Lukáš; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Předmětem bakalářské práce „Železniční zastávka Praha-Spořilov“ je komplexní náhled na budoucnost dopravního uzlu Praha-Spořilov. Analýza jeho potenciálu, stanovení cílů a možností návrhu, a nakonec samotný návrh.