Now showing items 1-20 of 333

  • Zlepšení železničního spojení Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou 

   Author: Martin Marek; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Štajner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením železničního spojení na regionální trati Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou. Současná poloha stanic a organizace provozu neposkytuje atraktivní ani systémovou jízdní dobu, což se ...
  • Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a II/101 

   Author: František Hruban; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Lohniský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmětem této práce s názvem „Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a I/9“ je analýza současné organizace dopravy v oblasti, analýza dopravně-inženýrských charakteristik, analýza bezpečnosti provozu ...
  • Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze 

   Author: Iaroslav Gedyma; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze“ je analýza současného stavebního uspořádaní včetně zpracování dat o nehodovosti, realizace dopravního průzkumu a návrhu nového řešení ...
  • Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze 

   Author: Jakub Povolný; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmětem bakalářské práce „Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze“ je popis a zhodnocení oblastí a nově navržených projektů, popis ekonomických analýz, aplikace analýz na obě oblasti, vytvoření ...
  • Dopravní obsluha nových městských čtvrtí 

   Author: Přemysl Krejsa; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Lauda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmětem této bakalářské práce je zmapovat, jakým způsobem se přistupuje k výstavbě a dopravní obsluze nových čtvrtí v Praze. Zároveň je tento přístup porovnán s přístupem ze zahraničí a z tohoto porovnání jsou vyvozeny ...
  • Obchvat obcí Věž - Skála 

   Author: Tomáš Váňa; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Lukeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmět bakalářské práce “Obchvat obcí Věž – Skála” sestává z několika částí – z analýzy současné situace na průtahu obou po sobě následujících sídel, z analýzy současné projektové připravenosti obchvatu obcí Věž a Skála ...
  • Parkovací dům P+R Podbaba 

   Author: Daria Sotnikova; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Předmětem bakalářské práce Parkovací dům P+R Podbaba je zpracovaní rešerší územně plánovací dokumentace, strategických a urbanistických dokumentů souvisejících s řešenou oblastí. Jedná se zejména o: důkladnou analýzu území ...
  • Řešení problematiky dopravní situace Prahy 22 

   Author: Petr Svoboda; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Řešení problematiky dopravní situace Prahy 22“ je provést analýzu současného stavu dopravy na území Prahy 22, s ohledem na infrastrukturu a charakteristiku provozu na jejím území, a na základě ...
  • Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 - Chodov 

   Author: David Korbelář; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem této bakalářské práce na téma „Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 – Chodov“ je ověřit průjezdnost hasičských vozidel hustě zastavěnou sídlištní plochou, konktrétně v městské části Praha ...
  • Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem - Bukov 

   Author: Tadeáš Bartoš; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Jíšová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov“ je zanalyzovat, popsat a navrhnout úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci a přilehlých cestách.
  • Vyhledávací studie přeložky trasy silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá 

   Author: Lukáš Karlíček; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Zapletal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem této bakalářské práce je navrhnout trasování přeložky silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá. V první části práce je provedena analýza řešeného území, územně plánovací dokumentace a investic do infrastruktury v ...
  • Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby 

   Author: Anastasiia Romanova; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Hrdina Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalářská práce s názvem „Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby“ se zabývá analýzou současného stavu linkového vedení PID v obci Zdiby a jeho okolí. Dále se analyzují možné varianty ke ...
  • Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze 

   Author: Gabriela Sidorinová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nižňanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území části města v Praze Kunraticích. Na základě analýzy stávajícího stavu dopravy ...
  • Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích 

   Author: Elizaveta Balashova; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích“ je zhodnotit současný stav dopravní obsluhy v zadané lokalitě a na základě analýzy stávajícího systému provést ...
  • Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku 

   Author: Mariia Zhutikova; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nižňanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku je analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy v Novosibirsku, identifikace nedostatků systému a návrh opatření pro zlepšení současného ...
  • Řešení dopravní obsluhy města Trutnova 

   Author: Tomáš Nový; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Nižňanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato práce se zabývá řešením dopravní obsluhy města Trutnova a identifikace podstatných nedostatků v současném systému dopravní obsluhy města a také nástinem úpravy řešení obsluhy zadané lokality s potencionálním odstraněním ...
  • Modernizace železniční stanice Ostrava střed 

   Author: Viktor Bílek; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Fridrišek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá ,,Modernizací železniční stanice Ostrava střed‘‘. Práce obsahuje analýzu současného stavu stanice a jejího významu pro dopravní obsluhu území. Dále se práce zabývá možnostmi úprav stanice, ...
  • Možnosti regulace průjezdu těžké nákladní dopravy městem Dobříš 

   Author: Jana Kaňková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Předmětem této bakalářské práce s názvem „Možnosti regulace průjezdu těžké nákladní dopravy městem Dobříš“ je návrh opatření směřujících k omezení těžké nákladní dopravy ve městě Dobříš. Cílem práce je analýza výsledků ...
  • Návrh alternativního využití železniční trati 535A 

   Author: Tomáš Vela; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem alternativního využití železniční trati 535A. Především se jedná o návrh přestavby železniční trati na komunikaci pro nemotorový provoz včetně napojení na stávající infrastrukturu. Dále ...
  • Využití alternativních pohonů v železničním spojení Strakonice – Tábor 

   Author: Jiří Krejčí; Supervisor: Purkart Pavel; Opponent: Vodák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Předmětem této bakalářské práce je navržení provozu vozidel na alternativní pohon na spojích Strakonice – Tábor na základě analýzy stávajícího stavu tratí. V práci jsou zahrnuty využití i nedostatky vozidel s alternativním ...