Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 256

  • Možnosti modernizace žst. Třeboň 

   Autor: Fojta Tomáš; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice. Hlavním cílem práce je zlepšit zařízení pro přepravu a zvýšit bezpečnost cestujících. Bakalářská práce navrhuje dvě hlavní varianty, úspornou a velkorysou. Úsporná ...
  • Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí 

   Autor: Kohout Tomáš; Vedoucí práce: Šturmová Iva; Oponent práce: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této bakalářské práce na téma "Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí" je analyzovat bezpečnost na železničních přejezdech v zadané lokalitě, a to jak z pohledu dopravně provozního uspořádání ...
  • Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni 

   Autor: Lauda Václav; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni" je analyzovat současný stav křižovatky z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy a na základě této analýzy provést její ...
  • Aplikace standardů PID na autobusové stanice a zastávky v Kutné Hoře 

   Autor: Kuchařová Nikola; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu autobusových zastávek v Kutné Hoře a dále návrh možných řešení s ohledem frekvence cestujících pomocí standardů zastávek PID. Práce také obsahuje dvě ...
  • Řešení veřejné hromadné dopravy v Horažďovicích 

   Autor: Vitvera Michal; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu veřejné dopravy v Horažďovicích, včetně dopravy železniční. Práce zahrnuje mimo jiné i řešení zastávek veřejné dopravy s důrazem na jejich správné umístění, jak z ...
  • Optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Orjol v Rusku 

   Autor: Shugarova Valeriya; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce „Optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Orjol v Rusku“ je analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy (MHD) ve městě Orjol, vytipování vytížených úseků linek MHD pro případná ...
  • Návrh vedoucí k větší efektivitě a atraktivitě MHD v hlavním městě Beograd 

   Autor: Mladenović Stefan; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh vedoucí k větší efektivitě a atraktivitě MHD v hlavním městě Beograd'' je analýza stávajícího stavu MHD v hlavním městu Beograd, návrh optimalizace systému pomoci navržení nových tras a ...
  • Prověření návrhu silnice II/150 v úseku Bystřice pod Hostýnem - Komárno 

   Autor: Trněný Aleš; Vedoucí práce: Honc Tomáš; Oponent práce: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je pro prověření a zhodnocení návrhu přeložky silnice II/150 v úseku mezi Bystřicí pod Hostýnem a Komárnem ve Zlínském kraji. Jedná se o úsek silnice, který prochází třemi obcemi a návrh přeložky ...
  • Propojení obcí Želenice a Bílina pro cyklistickou dopravu 

   Autor: Tempel Pavel; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Pejšová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Bakalářská práce je věnována navržení a možným variantám cyklostezky, případně její rekultivace, která se nachází v úseku Želenice-Bílina Kyselka. Stávající trasa značená turistickým značením je využívána jako cyklotrasa, ...
  • Studie řešení dopravy v části obce Hostomice 

   Autor: Hejl Jakub; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Dudík Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-12)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu dopravní situace ve vybrané oblasti obce Hostomice v severních Čechách. Hlavním cílem je navrhnout takové stavební a organizační změny, které povedou k zlepšení ...
  • Optimalizace organizace dopravy v centru města Úpice 

   Autor: Pařil Tomáš; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá centrem města Úpice, zejména jeho dopravním uspořádáním. V dřívějších časech se tranzitní doprava vyhýbala centru města, to umožňovalo lepší pohyb osob v centru a tak i větší společenský a ...
  • Možnosti úprav železniční stanice Štětí 

   Autor: Majtnerová Zuzana; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Špringlová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou osobnej dopravy v regióne mesta Štětí. Analyzuje súčasný dopyt dopravy v regióne, dopravnú obsluhu regiónu, význam železničnej stanice Štětí z hľadiska osobnej dopravy a možnosti ...
  • Přeložka silnice I/9 u České Lípy 

   Autor: Skočdopole Jan; Vedoucí práce: Höfler Martin; Oponent práce: Honc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Přeložka silnice I/9 u České Lípy" je popsat a zanalyzovat řešenou oblast z hlediska geografického, demografického a dopravního. Dále stručně zhodnotit stávající silnici I/9 a na základě provedené ...
  • Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-západ a Kladenska 

   Autor: Pinčák Petr; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Marek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-Západ a Kladenska" bylo zanalyzovat autobusové a vlakové linky v dané oblasti. Na základě analýzy byl vypracovaný návrh na zlepšení ...
  • Návrh úprav křižovatek na ulici Krejčího v Liberci 

   Autor: Ležák Jan; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh úprav křižovatek na ulici Krejčího v Liberci" je analýza stávající dopravní situace na ulici Krejčího, alternativní návrh řešení křižovatky Broumovská a Krejčího, optimalizace řešení ...
  • Dopravní obsluha a služby osobní železniční dopravy na trati Štětí - Ústí n. L. 

   Autor: Zeman Jan; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Zvěřina Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a analýzou služeb a zařízení pro cestující na trati Štětí – Ústí nad Labem. Na základě vyhodnocení současného stavu jsou v práci navržena možná provozní, stavební a organizační opatření.
  • Preferenční osa Spořilov - Želivského 

   Autor: Cieslová Klára; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Pelant Jií
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Preferenční osa Spořilov - Želivského" je analýza významného tangenciálního přepravního tahu vedeného městskými částmi Praha 3, Praha 4 a Praha 10 se zaměřením na problematiku zpožďování ...
  • Úprava přestupních vazeb v uzlu Otakarova ? Náměstí Bratří Synků 

   Autor: Nižňanský Vojtěch; Vedoucí práce: Nováček Ondřej; Oponent práce: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Úpravy přestupních vazeb v uzlu Otakarova - Náměstí Bratří Synků" je zajištění komfortního přestupu mezi tramvajovými a autobusovými linkami v bezprostředním okolí křižovatky ulic Bělehradská a ...
  • Obchvat města Nymburka - přeložka II/331 

   Autor: Havlátová Eliška; Vedoucí práce: Kučera Tomáš; Oponent práce: Kukura Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Obchvat města Nymburka-přeložka II/331" je vytvoření nového návrhu přeložky v zadaném úseku. V první části je popsáno řešené území, v druhé části je popsaná současná dopravní situace a část třetí ...
  • Logistika vodní dopravy 

   Autor: Pogorelov Anton; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá logistikou vodní dopravy v Rusku. Byly vyřešeny moderní problémy vodní dopravy ve státě. Předmětem této bakalářské práce je rozbor některých aspektu vodní logistiky. Pomocí výpočtů byla ...