Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 232

  • Studie řešení křižovatky na silnici I/15 u Lučního Mlýna 

   Autor: Čuřík Josef Martin; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Beneš Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je studie a analýza dopravy v oblasti křižovatky na silnici I/15 u Lučního Mlýna, vybudování autobusové zastávky s přístupem pěších, provedení dopravních průzkumů. Práce popisuje roli ...
  • Návrh řešení bezbariérových tras v Mostě 

   Autor: Dalecká Tereza; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Nedvěd Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení bezbariérových tras v Mostě prostřednictvím popisu stávajícího stavu autobusových a tramvajových zastávek MHD, přechodů a dispozice centra města. Hodnocení aktuálního stavu ...
  • Studie řešení křižovatky v Ústí nad Labem 

   Autor: Novák Martin; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Pejšová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza dopravy v okolí křižovatky Sadová x Palachova x Thomayerova x Moskevská v Ústí nad Labem. Práce popisuje stávající stav a širší vztahy, opírá se o vytvořený dopravní průzkum a ...
  • Rekonstrukce žst. Bakov nad Jizerou 

   Autor: Krejčí Jan; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Bakov nad Jizerou. Práce sleduje 2 hlavní cíle, a to zrychlení průjezdu stanicí (vyšší rychlosti) a vytvoření nástupní hrany pro snazší přestup (vzhledem k ...
  • Úpravy ulice Americká v Kladně s cílem zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 

   Autor: Richter Petr; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Fujan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Úpravy ulice Americká v Kladně s cílem zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy" je analyzovat současný stav ulice Americká v Kladně s důrazem na identifikaci a popis závažných nedostatků. ...
  • Návrh úprav pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Českém Brodě 

   Autor: Drchota Viktor; Vedoucí práce: Jakovec Petr; Oponent práce: Koděra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Cílem této bakalářské práce s názvem "Návrh úprav pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Českém Brodě" je analyzovat současný stav dopravy v ulici Sportovní v Českém Brodě, provést dopravní průzkum a zpracovat prognózu ...
  • Možnosti využití tramvajové dopravy v oblasti Praha - Jižní Město 

   Autor: Švarc Jakub; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Práce se věnuje popisu území Spořilova a Jižního Města s ohledem na dopravní infrastrukturu a zástavbu oblasti. Obsahuje shrnutí historie obsluhy území a její současný stav. Dále se věnuje zařazení tramvajové dopravy do ...
  • Světelná signalizace jako prvek zklidnění průtahů 

   Autor: Thomayer Luboš; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Burdová Sabina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Předmětem této bakalářské práce "Světelná signalizace jako prvek zklidnění průtahů" je analýza současných stavů na průtazích silnic vytipovaných obcí. Na základě provedených dopravních průzkumů a zjištěných dopravně ...
  • Dopravní obslužnost Jihlavy 

   Autor: Kruntorád Jan; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní obslužnost Jihlavy" je analýza současného stavu dopravní obslužnosti okrajových částí města Jihlavy, včetně provedení a vyhodnocení přepravních průzkumů a navrhnout nový stav dopravní ...
  • Analýza bezpečnosti dopravy v Litoměřicích 

   Autor: Drápal Jaromír; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Hladík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza bezpečnosti dopravy v Litoměřicích" je analyzovat páteřní dopravní síť podle kritérií bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC, vyhodnotit nehodovost ...
  • Rekonstrukce žst. Semily 

   Autor: Novotný Aleš; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Záruba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Předmětem bakalářské práce "Rekonstrukce žst. Semily" je analýza stávajícího technického stavu a železničního provozu. Jsou identifikovány nedostatky železniční stanice a je navrženo řešení jejich eliminace v 7 variantách.
  • Traťová spojka Mladá Boleslav Debř - Mladá Boleslav město 

   Autor: Binko Eduard; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Předmětem bakalářské práce "Traťová spojka Mladá Boleslav Debř - Mladá Boleslav město" je analyzovat současný stav kolejové infrastruktury a na základě této analýzy navrhnout opatření, která umožní nové přímé spojení ...
  • Optimalizace trati Tábor (mimo) - Bechyně (včetně) 

   Autor: Strejc Lukáš; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh optimalizace trati Tábor - Bechyně na základě analýzy stávajícího stavu trati. Je zde zahrnut kompletní popis zjištěných nedostatků a návrh jejich zlepšení. Práce se zabývá především ...
  • Návrh dopravních úprav uliční sítě Zahradního Města - Praha 

   Autor: Nováček Jakub; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh dopravních úprav uliční sítě Zahradního Města - Praha" je na základě dopravně inženýrských dat, nehodovosti a dopravního průzkumů vytvořit návrh, který povede ke zklidnění dopravy a zvýšení ...
  • Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce 

   Autor: Pajerová Tereza; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Kočárková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce" je provedení analýzy současného stavu náměstí z hlediska dopravy a dopravní infrastruktury včetně veřejné dopravy a identifikace problémů či ...
  • Zrychlení průjezdu tramvají přes kolejové konstrukce v pražské síti 

   Autor: Hradil Jakub; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Beneš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Práce se snaží nalézt řešení, které by umožnilo zrychlit průjezd tramvají přes kolejové konstrukce v pražském provozu. První část práce popisuje technické a provozní parametry současných kolejových konstrukcí používaných ...
  • Rekonstrukce žst. Železný Brod 

   Autor: Bashkirtseva Valeriya; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Rekonstrukce žst. Železný Brod" je analyzovat její historii a současný provozní a technický stav, její význam v stávající železniční síti, rozsah osobní a nákladní železniční dopravy, problémová ...
  • Návrh úprav křižovatky ulic Míčova a Táborská 

   Autor: Dostál Roman; Vedoucí práce: Jakovec Petr; Oponent práce: Máchalová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh úprav křižovatky ulic Míčova a Táborská v Třebíči" je kapacitně prověřit předmětnou křižovatku, zvážit možné bezpečnostní nedostatky a navrhnout stavební úpravy a organizační změny s cílem ...
  • Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v Březhradu 

   Autor: Bahníková Aneta; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Johanidesová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v Březhradu" je analýza stávající dopravní situace města Hradec, rozbor navržených variant silničního napojení, návrh křižovatky, ...
  • Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000 

   Autor: Brejchová Nikola; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000" je posuzování vybraných dopravních staveb ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000 v procesu EIA, následné porovnání ...