Now showing items 1-20 of 361

  • Návrh nového uspořádání křižovatky ulic Ruská a Pod Rapidem v Praze 10 

   Author: Petr Mráz; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh nového uspořádání křižovatky ulic Ruská a Pod Rapidem v Praze 10“ je zanalyzovat současný stav křižovatky a navrhnout její nové uspořádání s ohledem na provoz městské hromadné dopravy, ...
  • Možnosti úprav žst. Kynšperk nad Ohří 

   Author: Jakub Žďárský; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předložená bakalářská práce se zabývá tématem ‚‚Možnosti úprav žst. Kynšperk nad Ohří‘‘. Součástí práce je zkoumání současného stavu stanice a jejího významu. Dále se práce zabývá celkovou analýzou dopravní obslužnosti ...
  • Zkapacitnění křižovatky ulic Mostecká a Čelakovského v Chomutově 

   Author: Martin Klouda; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Říha Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkapacitnění úrovňové neřízené křižovatky ulic Mostecká a Čelakovského v Chomutově. Pomocí dopravního průzkumu stanovit intenzity a kapacity. Následně navrhnout řešení křižovatky i s predikcí ...
  • Studie řešení křižovatky Dubská x Rokycanova v Teplicích 

   Author: Tomáš Lichtenberg; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Šilhán Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky Dubská x Rokycanova v Teplicích“ je analýza řešené křižovatky z hlediska intenzit, bezpečnosti a návrh variantních řešení.
  • Alternativní paliva dopravních silničních prostředků 

   Author: Veronika Bártlová; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Alternativní paliva silničních dopravních prostředků“ je popsat dostupná alternativní paliva, jejich historii v souvislosti se silničními prostředky a využití v dopravě. Cílem je, pomocí testovacích ...
  • Dopravní spojení Litovel – Olomouc 

   Author: Vít Šálek; Supervisor: Vodák David; Opponent: Purkart Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Dopravní spojení Litovel – Olomouc“ je analýza stávajícího stavu infrastruktury a nabídky železničního i autobusového spojení a identifikace jejich nedostatků. Rozpracovány jsou čtyři varianty ...
  • Dopravní obsluha oblasti Příbram - Zdice 

   Author: Petr Špindler; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Hoření Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Předmětem této práce je návrh na zlepšení dopravní obslužnosti obcí na trati Příbram – Zdice. Součástí práce je analýza současného stavu dopravní obsluhy a jeho vyhodnocení, na základě kterého je uveden seznam nedostatků ...
  • Provozní koncept trati Domažlice - Planá u M. L. 

   Author: Jakub Pospíšil; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Purkart Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Provozní koncept tratě Domažlice – Planá u M. L.“ je popis stávajícího stavu trati, analýza stávajícího dopravního konceptu a jeho nedostatků a stanovení omezujících míst na dané trati, dále pak ...
  • Optimalizace dopravní obsluhy Dobříšska a Sedlčanska 

   Author: Tomáš Bárta; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Sobota Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Obsahem této bakalářské práce je podrobná analýza a současně návrh optimalizace dopravní obsluhy oblasti v okolí měst Dobříš a Sedlčany. Zabývá se integrací linek a druhů veřejné dopravy do společného integrovaného systému ...
  • Analýza linkového vedení v oblasti Příbramska a Rožmitálska 

   Author: Michal Kareš; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Sobota Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tématem této bakalářské práce je analýza současné podoby dopravy v okolí měst Příbram, Rožmitál pod Třemšínem a Březnice. Jejím cílem je odhalení problémových míst v oblasti, vytvoření návrhu na vylepšení a propojení s již ...
  • Využití alternativních pohonů v železničním spojení Košice – Humenné 

   Author: Viliam Haberland; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Predmetom tejto bakalárskej práce je preverenie možností využitia alternatívnych pohonov železničných vozidiel v železničnom spojení Košice – Humenné a variantný koncepčný návrh stavebných a prevádzkových opatrení na trati ...
  • Návrh stanice pro odstavení a provozní ošetření vysokorychlostních vlaků 

   Author: František Vestfal; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh stanice pro odstavení a provozní ošetření vysokorychlostních vlaků“ je analýza předpokládaného linkového vedení vysokorychlostních vlaků na síti vysokorychlostních tratí v České republice. ...
  • Moderní trendy v železniční nákladní dopravě s vazbou na citylogistiku 

   Author: Martin Chlup; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Tittl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Předmětem bakalářské práce „Moderní trendy v železniční nákladní dopravě s vazbou na citylogistiku“ je analýza moderních systémů železniční nákladní dopravy, analýza poptávky po přepravě kusových zásilek a následná aplikace ...
  • Železniční nákladní terminál s vazbou na citylogistiku 

   Author: Lukáš Syrový; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Tikman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování rešerše dostupné literatury, ve které je již využita možnost zapojení železnice do citylogistiky. Dále jsou zde uvedeny možné způsoby překládky zásilek včetně jejich parametrů. ...
  • Využití alternativních pohonů v železničním spojení Jihlava – Tábor 

   Author: Lukáš Dostál; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Novotný Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Předmětem této bakalářské práce je prověření možností využití vozidel s alternativními pohony ve spojení Jihlava – Tábor. Práce obsahuje analýzu stávajícího stavu provozu a infrastruktury a současné nabídky těchto vozidel. ...
  • Návrh úprav autobusového nádraží v Lounech 

   Author: Soňa Kernerová; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh úprav autobusového nádraží v Lounech“ je analýza současného a výhledového provozu na autobusovém terminálu v Lounech, zda jeho stavební stav odpovídá současným požadavkům na podobu ...
  • Humanizace prostoru ulice Dobrovského a přilehlého okolí ve Vysokém Mýtě 

   Author: Petr Kašpar; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Liutov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Předmětem bakalářské práce „Humanizace prostoru ulice Dobrovského a přilehlého okolí ve Vysokém Mýtě“ je vytvoření alternativního návrhu stavebního a dopravního uspořádání ulice Dobrovského a jejího okolí ve Vysokém Mýtě ...
  • Propojení silnic D8 a I/15 v oblasti Podřipska 

   Author: Karen Davtian; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Jirák Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Předmětem bakalářské práce „Propojení silnic D8 a I/15 v oblasti Podřipska“ je popsat a analyzovat stávající stav silnice II/240 a identifikovat nehodovost a dále zhodnotit stav silnice I/9 a její alternativní propojení. ...
  • Návrh koncepce cyklistických komunikací v oblasti Kutnohorska 

   Author: Lukáš Vacka; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Ondráček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Předmětem bakalářské práce je návrh koncepce vedení cyklistických tras na území okresu Kutná Hora. Zabývá se vyhodnocením vedení stávajících cyklistických tras, stanovením základních zdrojů a cílů na území okresu a vytipováním ...
  • Návrh alternativního řešení vybraných křižovatek na silnici č. 113 v Českém Brodě 

   Author: Kryštof Kaše; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Hudec David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je navržení několika variant nového dopravního řešení dvou zvolených křižovatek (Zborovská – Klučovská – V Chobotě a Jana Kouly – Jungmannova – Prokopa Velikého) na silnici číslo II/113 v ...