Recently added

Now showing items 1-20 of 256

  • Možnosti modernizace žst. Třeboň 

   Author: Fojta Tomáš; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice. Hlavním cílem práce je zlepšit zařízení pro přepravu a zvýšit bezpečnost cestujících. Bakalářská práce navrhuje dvě hlavní varianty, úspornou a velkorysou. Úsporná ...
  • Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí 

   Author: Kohout Tomáš; Supervisor: Šturmová Iva; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této bakalářské práce na téma "Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí" je analyzovat bezpečnost na železničních přejezdech v zadané lokalitě, a to jak z pohledu dopravně provozního uspořádání ...
  • Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni 

   Author: Lauda Václav; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje v Plzni" je analyzovat současný stav křižovatky z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy a na základě této analýzy provést její ...
  • Aplikace standardů PID na autobusové stanice a zastávky v Kutné Hoře 

   Author: Kuchařová Nikola; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu autobusových zastávek v Kutné Hoře a dále návrh možných řešení s ohledem frekvence cestujících pomocí standardů zastávek PID. Práce také obsahuje dvě ...
  • Řešení veřejné hromadné dopravy v Horažďovicích 

   Author: Vitvera Michal; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu veřejné dopravy v Horažďovicích, včetně dopravy železniční. Práce zahrnuje mimo jiné i řešení zastávek veřejné dopravy s důrazem na jejich správné umístění, jak z ...
  • Optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Orjol v Rusku 

   Author: Shugarova Valeriya; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce „Optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Orjol v Rusku“ je analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy (MHD) ve městě Orjol, vytipování vytížených úseků linek MHD pro případná ...
  • Návrh vedoucí k větší efektivitě a atraktivitě MHD v hlavním městě Beograd 

   Author: Mladenović Stefan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh vedoucí k větší efektivitě a atraktivitě MHD v hlavním městě Beograd'' je analýza stávajícího stavu MHD v hlavním městu Beograd, návrh optimalizace systému pomoci navržení nových tras a ...
  • Prověření návrhu silnice II/150 v úseku Bystřice pod Hostýnem - Komárno 

   Author: Trněný Aleš; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je pro prověření a zhodnocení návrhu přeložky silnice II/150 v úseku mezi Bystřicí pod Hostýnem a Komárnem ve Zlínském kraji. Jedná se o úsek silnice, který prochází třemi obcemi a návrh přeložky ...
  • Propojení obcí Želenice a Bílina pro cyklistickou dopravu 

   Author: Tempel Pavel; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Pejšová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Bakalářská práce je věnována navržení a možným variantám cyklostezky, případně její rekultivace, která se nachází v úseku Želenice-Bílina Kyselka. Stávající trasa značená turistickým značením je využívána jako cyklotrasa, ...
  • Studie řešení dopravy v části obce Hostomice 

   Author: Hejl Jakub; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Dudík Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-12)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu dopravní situace ve vybrané oblasti obce Hostomice v severních Čechách. Hlavním cílem je navrhnout takové stavební a organizační změny, které povedou k zlepšení ...
  • Optimalizace organizace dopravy v centru města Úpice 

   Author: Pařil Tomáš; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá centrem města Úpice, zejména jeho dopravním uspořádáním. V dřívějších časech se tranzitní doprava vyhýbala centru města, to umožňovalo lepší pohyb osob v centru a tak i větší společenský a ...
  • Možnosti úprav železniční stanice Štětí 

   Author: Majtnerová Zuzana; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Špringlová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou osobnej dopravy v regióne mesta Štětí. Analyzuje súčasný dopyt dopravy v regióne, dopravnú obsluhu regiónu, význam železničnej stanice Štětí z hľadiska osobnej dopravy a možnosti ...
  • Přeložka silnice I/9 u České Lípy 

   Author: Skočdopole Jan; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Honc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Přeložka silnice I/9 u České Lípy" je popsat a zanalyzovat řešenou oblast z hlediska geografického, demografického a dopravního. Dále stručně zhodnotit stávající silnici I/9 a na základě provedené ...
  • Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-západ a Kladenska 

   Author: Pinčák Petr; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Marek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-Západ a Kladenska" bylo zanalyzovat autobusové a vlakové linky v dané oblasti. Na základě analýzy byl vypracovaný návrh na zlepšení ...
  • Návrh úprav křižovatek na ulici Krejčího v Liberci 

   Author: Ležák Jan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh úprav křižovatek na ulici Krejčího v Liberci" je analýza stávající dopravní situace na ulici Krejčího, alternativní návrh řešení křižovatky Broumovská a Krejčího, optimalizace řešení ...
  • Dopravní obsluha a služby osobní železniční dopravy na trati Štětí - Ústí n. L. 

   Author: Zeman Jan; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Zvěřina Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a analýzou služeb a zařízení pro cestující na trati Štětí – Ústí nad Labem. Na základě vyhodnocení současného stavu jsou v práci navržena možná provozní, stavební a organizační opatření.
  • Preferenční osa Spořilov - Želivského 

   Author: Cieslová Klára; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Pelant Jií
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Preferenční osa Spořilov - Želivského" je analýza významného tangenciálního přepravního tahu vedeného městskými částmi Praha 3, Praha 4 a Praha 10 se zaměřením na problematiku zpožďování ...
  • Úprava přestupních vazeb v uzlu Otakarova ? Náměstí Bratří Synků 

   Author: Nižňanský Vojtěch; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce "Úpravy přestupních vazeb v uzlu Otakarova - Náměstí Bratří Synků" je zajištění komfortního přestupu mezi tramvajovými a autobusovými linkami v bezprostředním okolí křižovatky ulic Bělehradská a ...
  • Obchvat města Nymburka - přeložka II/331 

   Author: Havlátová Eliška; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kukura Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Obchvat města Nymburka-přeložka II/331" je vytvoření nového návrhu přeložky v zadaném úseku. V první části je popsáno řešené území, v druhé části je popsaná současná dopravní situace a část třetí ...
  • Logistika vodní dopravy 

   Author: Pogorelov Anton; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá logistikou vodní dopravy v Rusku. Byly vyřešeny moderní problémy vodní dopravy ve státě. Předmětem této bakalářské práce je rozbor některých aspektu vodní logistiky. Pomocí výpočtů byla ...