Now showing items 51-70 of 326

  • Logistika vodní dopravy 

   Author: Pogorelov Anton; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá logistikou vodní dopravy v Rusku. Byly vyřešeny moderní problémy vodní dopravy ve státě. Předmětem této bakalářské práce je rozbor některých aspektu vodní logistiky. Pomocí výpočtů byla ...
  • MHD v Hradci Králové 

   Author: Roman Lamberský; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Králík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Předmětem bakalářské práce „MHD v Hradci Králové“ je analýza současného stavu a upozornění na problémové body. Tyto problémové body jsou nadále zpracovávány a je hledáno jejich možné řešení. Výsledkem této práce má být ...
  • Modernizace křižovatky silnic II. a III. třídy v Roudnici nad Labem 

   Author: Skronka Gabriel; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Modernizace traťového úseku Slatinka - Kriváň 

   Author: Farbiak Martin; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Parchanská Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modernizace železniční stanice Kropáčova Vrutice 

   Author: Martin Formáček; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Švarc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem bakalářské práce "Modernizace železniční stanice Kropáčova Vrutice" je analyzovat současný stav železniční stanice včetně rozsahu provozu osobní a nákladní dopravy a nalézt problematická místa a nedostatky ve ...
  • Modernizace železniční stanice Kyjov 

   Author: Jetelina Petr; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Farbiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu železniční stanice Kyjov, její historie a umístění v železniční síti České Republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického ...
  • Modernizace železniční stanice Ledečko 

   Author: Jiří Petříček; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   V rámci této práce je navržena modernizační akce železniční stanice Ledečko. Variantní řešení naplňují požadavky na návrh založené na poznatcích z rešerše současných místních poměrů a potenciálního rozvoje železniční dopravy ...
  • Modernizace železniční stanice Lysá nad Labem 

   Author: Klimčák Petr; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce na téma "Modernizace železniční stanice Lysá nad Labem" je analýza rozsahu železniční dopravy a současného technického stavu stanice a na ní navazující identifikace nedostatků stanice a návrhy ...
  • Modernizace železniční stanice Ostrava střed 

   Author: Viktor Bílek; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Fridrišek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá ,,Modernizací železniční stanice Ostrava střed‘‘. Práce obsahuje analýzu současného stavu stanice a jejího významu pro dopravní obsluhu území. Dále se práce zabývá možnostmi úprav stanice, ...
  • Modernizace železniční stanice Slaný 

   Author: Pavel Pechač; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem bakalářské práce Modernizace železniční stanice Slaný je analýza současného stavu ŽST Slaný, popsání současného a výhledového rozsahu provozu osobní i nákladní dopravy, stanovení hlavních nedostatků a navržení ...
  • Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 

   Author: Maixnerová Martina; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Modernizace železničního uzlu Česká Třebová" je technický popis stanice se zaměřením na osobní dopravu a analýza jejího dopravního významu v železniční síti České republiky. Důležitým tématem ...
  • Možnosti modernizace žst. Třeboň 

   Author: Fojta Tomáš; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice. Hlavním cílem práce je zlepšit zařízení pro přepravu a zvýšit bezpečnost cestujících. Bakalářská práce navrhuje dvě hlavní varianty, úspornou a velkorysou. Úsporná ...
  • Možnosti optimalizace kvality a efektivity městské hromadné dopravy v Biškeku 

   Author: Saparbekov Urmat; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Předmětem bakalářské práce Možnosti optimalizace kvality a efektivity městské hromadné dopravy v Biškeku je analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy v Biškeku, popis existujících problémů a posouzení možností ...
  • Možnosti regulace průjezdu těžké nákladní dopravy městem Dobříš 

   Author: Jana Kaňková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Předmětem této bakalářské práce s názvem „Možnosti regulace průjezdu těžké nákladní dopravy městem Dobříš“ je návrh opatření směřujících k omezení těžké nákladní dopravy ve městě Dobříš. Cílem práce je analýza výsledků ...
  • Možnosti rozvoje tramvajové sítě v Praze 4 

   Author: Brázda Adam; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Možnosti umístění nových železničních zastávek na tratích v Praze 

   Author: Tittl Lukáš; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Haas Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Možnosti úprav linkového vedení autobusové dopravy v Berouně 

   Author: Kosová Barbora; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Možnosti úprav železniční stanice Štětí 

   Author: Majtnerová Zuzana; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Špringlová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou osobnej dopravy v regióne mesta Štětí. Analyzuje súčasný dopyt dopravy v regióne, dopravnú obsluhu regiónu, význam železničnej stanice Štětí z hľadiska osobnej dopravy a možnosti ...
  • Možnosti úprav železničních stanic Hnojník a Dobrá u Frýdku-Místku 

   Author: Cymorek Marek; Supervisor: Havlena Ondřej; Opponent: Štajner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Bakalářská práce řeší možností úprav železničních stanic za účelem zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující. Pro každou stanici jsou vypracovány dvě varianty s následným zhodnocením a výběrem nejvhodnější z nich. Dále ...
  • Možnosti úprav žst. Tatranská Lomnica 

   Author: Matta Lukáš; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Parchanská Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Predmetom bakalárskej práce je rekonštrukcia železničnej stanice Tatranská Lomnica nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky s cieľom zlepšenia zariadení pre prepravu cestujúcich a zvýšenie bezpečnosti prevádzky. Boli ...