Zobrazují se záznamy 103-122 z 232

  • Pasport a vyhodnocení přechodů pro chodce v Liberci 

   Autor: Fišer Martin; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Porovnání metod aproximace normálního rozdělení použitého pro hybridní filtr 

   Autor: Brožík Vít; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Porovnání německé a české výpočtové metodiky hluku z dopravy 

   Autor: Zimola Dominik; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Liberko Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení křižovatky ulic Sportovní a Hradecká v Přelouči 

   Autor: Nejerálová Jana; Vedoucí práce: Höfler Martin; Oponent práce: Nentvich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Posouzení migračních profilů Žehuň a Voleč z hlediska hluku 

   Autor: Šiklová Anna; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-21)
   Cílem této práce bylo zhodnocení hlukové zátěže na dvou vybraných migračních objektech na dálnici D11 Žehuň a Voleč. Měření probíhalo na obou mostech v několika různých bodech tak, aby byla změřena hluková zátěž jak na ...
  • Posouzení možných dopadů aplikací časových odpočtů na řízených křižovatkách 

   Autor: Wranová Markéta; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Tresler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Posouzení rychlodráhy Praha - Kladno 

   Autor: Marjánko Robert; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Posouzení stávajícího obchvatu obce Líbeznice 

   Autor: Barcal Václav; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Posouzení vlivu silničních obchvatů na rozvoj obcí 

   Autor: Frejka Martin; Vedoucí práce: Košťálová Jana; Oponent práce: Janeček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Posouzení využitelnosti železniční tratě Čížkovice - Obrnice 

   Autor: Volák Jan; Vedoucí práce: Havlena Ondřej; Oponent práce: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Problematika dopravy do ZŠ Liběchov 

   Autor: Horák Jakub; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Problematika silniční vegetace podle právních a technických předpisů 

   Autor: Košut Petr; Vedoucí práce: Košťálová Jana; Oponent práce: Suchomelová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce se v první části zabývá právními předpisy upravujícími výsadbu a péči o silniční vegetaci, rozebírá technické podmínky a zkoumá historický vývoj. Ve druhé části pak porovnává řešení problematiky silniční ...
  • Provozní koncepce železniční trati Ústí nad Labem - Bílina 

   Autor: Oulický Jakub; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Provozní koncepce železniční trati Ústí nad Labem - Bílina", je analyzovat současný stav železniční tratě Ústí nad Labem - Bílina s ohledem na její význam v Ústeckém kraji. Na základě této analýzy ...
  • Provozní využití traťového úseku Třebovice v Č. - V. Opatovice 

   Autor: Valášek Luboš; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Buriánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přednádraží Čelákovice 

   Autor: Růžička Jan; Vedoucí práce: Svetlík Marián; Oponent práce: Tillinger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Předpoklady zavedení IDS v Moskvě 

   Autor: Plotnikova Marianna; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Přeložka I/13 - Klášterec nad Ohří 

   Autor: Cingroš Jiří; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Vaidiš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Přeložka silnice II/145 Němčice 

   Autor: Kudera Michael; Vedoucí práce: Kučera Tomáš; Oponent práce: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Přestupní body VHD na Šluknovsku 

   Autor: Bobková Věra; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Beneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Přestupní vazby mezi železnicí a ostatními druhy veřejné dopravy v Praze 

   Autor: Kolářová Veronika; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)