• Alterantivní návrh řešení křižovatky u výstaviště v Českých Budějovicích 

   Autor: Zamlinský Michal; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Jáchym Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Alternativní návrh řešení křižovatky u výstaviště v Českých Budějovicích" je analýza pomocí dopravního průzkumu stávajícího stavu křižovatky Husova třída X Na Dlouhé louce. Jako je kapacita ...
  • Alternativy dopravní obsluhy kulturně sportovního centra Chomutov 

   Autor: Zezula Jan; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Brožová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza a návrh řešení obsluhy Českolipska železniční dopravou 

   Autor: Hlubuček Adam; Vedoucí práce: Vachtl Martin; Oponent práce: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Analýza a optimalizace IDS Táborska 

   Autor: Turek Jan; Vedoucí práce: Brožová Blanka; Oponent práce: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Analýza a řešení dopravní situace pomocí dopravního modelu v městě Stříbro 

   Autor: Valta Jakub; Vedoucí práce: Walla Ladislav; Oponent práce: Krenková Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a řešení dopravní situace pomocí dopravního modelu v městě Vrchlabí 

   Autor: Kracík Michal; Vedoucí práce: Walla Ladislav; Oponent práce: Němec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti chodců na sídlišti Košík v Praze 15 a v MČ Praha - Dubeč 

   Autor: Malý Filip; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti dopravy v Litoměřicích 

   Autor: Drápal Jaromír; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Hladík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza bezpečnosti dopravy v Litoměřicích" je analyzovat páteřní dopravní síť podle kritérií bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC, vyhodnotit nehodovost ...
  • Analýza bezpečnosti dopravy v oblasti Prahy 2, 3 a 10 

   Autor: Novák Jiří; Vedoucí práce: Trešl Jan; Oponent práce: Burgr Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti dopravy v území Prahy 4 

   Autor: Štemberová Alena; Vedoucí práce: Trešl Jan; Oponent práce: Burgr Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti dopravy v území Prahy 5 

   Autor: Sechter Ladislav; Vedoucí práce: Trešl Jan; Oponent práce: Burgr Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza bezpečnosti dopravy v území Prahy 6 

   Autor: Pohl Stanislav; Vedoucí práce: Trešl Jan; Oponent práce: Medek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí 

   Autor: Kohout Tomáš; Vedoucí práce: Šturmová Iva; Oponent práce: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této bakalářské práce na téma "Analýza bezpečnosti na železničních přejezdech v Klatovech a okolí" je analyzovat bezpečnost na železničních přejezdech v zadané lokalitě, a to jak z pohledu dopravně provozního uspořádání ...
  • Analýza dopravního řešení Benátek nad Jizerou 

   Autor: Zejval Vojtěch; Vedoucí práce: Svetlík Marián; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza dopravního řešení Benátek nad Jizerou" je provedení analýzy dopravní obslužnosti města Benátky nad Jizerou a jeho okolí, její zhodnocení a poté prověření možnosti optimalizace autobusového ...
  • Analýza spojení Posázaví s Prahou 

   Autor: Pelant Jiří; Vedoucí práce: Höfler Martin; Oponent práce: Košan Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vývoje obchvatu města Volyně 

   Autor: Krumpová Radka; Vedoucí práce: Honc Tomáš; Oponent práce: Husák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza vývoje obchvatu města Volyně" je analyzovat současný stav průtahu silnice I/4 městem. Dále pak popsat a porovnat vybrané varianty vedení obchvatu a poté z nich vybrat tu nejvhodnější.
  • Aplikace standardů PID na autobusové stanice a zastávky v Kutné Hoře 

   Autor: Kuchařová Nikola; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu autobusových zastávek v Kutné Hoře a dále návrh možných řešení s ohledem frekvence cestujících pomocí standardů zastávek PID. Práce také obsahuje dvě ...
  • Autobusové nádraží Žatec 

   Autor: Wied Petr; Vedoucí práce: Svetlík Marián; Oponent práce: Langr Nebeská Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Autobusové nádraží Žatec" je identifikace a analýza problémů stávajícího uspořádání autobusového terminálu ve městě Žatec. Původní terminál v roce 2015 prošel rekonstrukcí, jejíž výsledek bude ...
  • Bezbariérový přístup pro cestující lanovky na Petřín v Praze 

   Autor: Čiháková Lucie; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Krčálová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dopravně zklidňovací opatření pro bezpečnou cestu do školy v Praze-Ďáblicích 

   Autor: Peterka Michal; Vedoucí práce: Čarská Zuzana; Oponent práce: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravně zklidňovací opatření pro bezpečnou cestu do školy v Praze-Ďáblicích" je navrhnout stavební a dopravně zklidňovací opatření vedoucích k minimalizaci pravděpodobnosti vzniku dopravní ...