Now showing items 54-65 of 65

  • Verifikace použitelnosti neuronových sítí pro řízení dopravy 

   Author: Doležal Pavel; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace 3D trasy 

   Author: Schreiner Pavel; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vybrané problémy z teorie grafů 

   Author: Knápek Marek; Supervisor: Horaisová Kateřina; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj knihovny pro numerickou integraci v prostředí .NET 

   Author: Nastoupil Václav; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj komponent pro hry typu RPG pomocí DirectX 

   Author: Honzík Václav; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj mobilní aplikace pro evidenci docházky sportovních klubů 

   Author: Suchý Tomáš; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem bakalářské práce bylo vyvinout progresivní webovou aplikaci pro správu docházky sportovních klub·. V teoretické části se zaměřuje na vysvětlení termínu PWA a porovnává tuto technologii s nativními aplikacemi. Praktická ...
  • Webová aplikace pro monitoring skladu 

   Author: Yegoshkin Pavel; Supervisor: Nerad Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Webová aplikace pro správu veřejné knihovny s pobočkami 

   Author: Hylský Tomáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou knihovních systému. Cílem práce je seznámit čtenáře s touto problematikou a navrhnout řešení, které bude dostačující pro použití v praxi. Praktickým výstupem této práce je ...
  • Webové aplikace v Nette Framework a jQuery 

   Author: Jablonický Tomáš; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

   Author: Kochmanová Michaela; Supervisor: Dombek Daniel; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
  • Zobrazování fraktálních množin 

   Author: Sochor Martin; Supervisor: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Zpracování obrazu pomocí C-, S- a E- funkcí algebry Lie A2 na fundamentální oblasti 

   Author: Kajínek Ondřej; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)