Now showing items 11-30 of 65

  • GPS trasovací systém 

   Author: Vojtek Dušan; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Identifikace a odstranění šumu v digitálním obrazu 

   Author: Jandová Martina; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetová aplikace pro tvorbu dotazníků 

   Author: Knejflová Zuzana; Supervisor: Majerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kniha jízd z GPS dat 

   Author: Hájková Martina; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedení knihy jízd. Na základe analýzy stávajících řešení přináší vlastní webovou a uživatelsky přívětivou knihu jízd. Aplikace slouží pro správu vozu, zaměstnanců a jednotlivých ...
  • Knihovna funkcí pro lineární algebru nad konečnými tělesy v Matlabu 

   Author: Blatský David; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koordinace nákladních aut v autodopravě 

   Author: Nikolić Štěpán; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou koordinace nákladní dopravy, analýza problému a specifik, popsání obsahu práce dispečera, konkrétní příklady práce a postřehy z vlastních zkušeností z praxe. V ...
  • LaTeX a HTML 

   Author: Sivók Ondrej; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Maticové hry a jejich simulace 

   Author: Medelský Martin; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Metodika výuky programování pro děti 

   Author: Vorlová Vendulka; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako vzdělávací materiál pro učitele informatiky na 2. stupni základních škol a na středních školách. Práce zahrnuje popis programovacího jazyka ...
  • Model a implementace arkádové hry pro Android 

   Author: Juřík Tomáš; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Modelování dodavatelských řetězců 

   Author: Frolek Ondřej; Supervisor: Fiala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Moderní metody nelineární optimalizace 

   Author: Zvolánek Pavel; Supervisor: Burdík Čestmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Nasazení Drupalu jako správce plánovacího kalendáře 

   Author: Klaška Radim; Supervisor: Fišer Jiří; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Nástroj pro správu a údržbu webových aplikací 

   Author: Heřman Vít; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh knihovny pro řešení soustav lineárních rovnic v prostředí .NET 

   Author: Michna Petr; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Nelineární programování pro velký počet omezujících podmínek 

   Author: Bulant David; Supervisor: Pavelková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu 

   Author: Fučík Vojtěch; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
   Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. ...
  • Online fakturační systém 

   Author: Jakubec Karel; Supervisor: Nerad Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Online systém pro klasifikaci studentů střední školy 

   Author: Ivanisko Jan; Supervisor: Nerad Jakub; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Optimalizace toků jako úloha lineárního programování 

   Author: Maštera Milan; Supervisor: Kalčevová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-07)