Now showing items 27-46 of 65

  • Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu 

   Author: Fučík Vojtěch; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
   Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. ...
  • Online fakturační systém 

   Author: Jakubec Karel; Supervisor: Nerad Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Online systém pro klasifikaci studentů střední školy 

   Author: Ivanisko Jan; Supervisor: Nerad Jakub; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Optimalizace toků jako úloha lineárního programování 

   Author: Maštera Milan; Supervisor: Kalčevová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-07)
  • PHP aplikace pro snadné sdílení dat učitelů a studentů 

   Author: Fořt Petr; Supervisor: Fišer Jiří; Opponent: Majerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Porovnání heuristik a matematického programování v řízení energetických dodávek 

   Author: Šubrt Ondřej; Supervisor: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Použití globálních optimalizačních strategiích při metodách moving mesh 

   Author: Janský Jakub; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-18)
  • Praktická aplikace rozšířeného kontejnerového dopravního problému pro přepravu velkoobjemového zbožíJuřík 

   Author: Huňková Barbora; Supervisor: Sekničková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Predikce časových řad pomocí neuronových sítí 

   Author: Batistová Daniela; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá predikcí časových řad pomocí neuronových sítí. Cílem je předpovědět „budoucí“ hodnoty teploty v Děčíne a porovnat je se skutečnými naměřenými hodnotami. Pro tuto úlohu jsem použila interaktivní ...
  • Program pro evidenci a kalibraci měřidel 

   Author: Smola Tomáš; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace 

   Author: Marek Filip; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace. 

   Author: Riedl Eduard; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Redakční systém pro mateřské školy 

   Author: Andrejkovič Tomáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
   Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
  • Rekonstrukce obrazu rotačního teleskopu 

   Author: Kosejk Vladislav; Supervisor: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce obrazu z dírkové komory 

   Author: Újezdský Petr; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rezervační systém jako webová aplikace 

   Author: Benetková Kateřina; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Rezervační systém pro sportovní centrum 

   Author: Kliment Jan; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
  • Rozklady matic a jejich využití 

   Author: Zachrla Josef; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • RSS čtečka pro mobilní platformu 

   Author: Hruška Petr; Supervisor: Fišer Jiří; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení DEA modelů v systému AIMMS 

   Author: Štěpán Martin; Supervisor: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)