Now showing items 51-65 of 65

  • Testování komunikačního rozhraní pro mainframe 

   Author: Salač Richard; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Uchování textových a hypertextovýh dokumentů v relačních databázích 

   Author: Jungerová Lucie; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

   Author: Volavková Lucie; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...
  • Verifikace použitelnosti neuronových sítí pro řízení dopravy 

   Author: Doležal Pavel; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace 3D trasy 

   Author: Schreiner Pavel; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vybrané problémy z teorie grafů 

   Author: Knápek Marek; Supervisor: Horaisová Kateřina; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj knihovny pro numerickou integraci v prostředí .NET 

   Author: Nastoupil Václav; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj komponent pro hry typu RPG pomocí DirectX 

   Author: Honzík Václav; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj mobilní aplikace pro evidenci docházky sportovních klubů 

   Author: Suchý Tomáš; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem bakalářské práce bylo vyvinout progresivní webovou aplikaci pro správu docházky sportovních klub·. V teoretické části se zaměřuje na vysvětlení termínu PWA a porovnává tuto technologii s nativními aplikacemi. Praktická ...
  • Webová aplikace pro monitoring skladu 

   Author: Yegoshkin Pavel; Supervisor: Nerad Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Webová aplikace pro správu veřejné knihovny s pobočkami 

   Author: Hylský Tomáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou knihovních systému. Cílem práce je seznámit čtenáře s touto problematikou a navrhnout řešení, které bude dostačující pro použití v praxi. Praktickým výstupem této práce je ...
  • Webové aplikace v Nette Framework a jQuery 

   Author: Jablonický Tomáš; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

   Author: Kochmanová Michaela; Supervisor: Dombek Daniel; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
  • Zobrazování fraktálních množin 

   Author: Sochor Martin; Supervisor: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Zpracování obrazu pomocí C-, S- a E- funkcí algebry Lie A2 na fundamentální oblasti 

   Author: Kajínek Ondřej; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)