Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 54

  • Redakční systém pro mateřské školy 

   Autor: Andrejkovič Tomáš; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
   Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
  • Rezervační systém pro sportovní centrum 

   Autor: Kliment Jan; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
  • Systém pro prodej koncovému zákazníkovi 

   Autor: Průcha Radek; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce pojednává o užití databázového modelu EAV v pokladním systému. Popsána je struktura a historie modelu, včetně porovnání s relačním modelem. Následuje popis pokladních systém?, jejich užití a průzkum komerčních ...
  • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

   Autor: Volavková Lucie; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...
  • Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu 

   Autor: Fučík Vojtěch; Vedoucí práce: Tran Quang Van; Oponent práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
   Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. ...
  • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

   Autor: Kochmanová Michaela; Vedoucí práce: Dombek Daniel; Oponent práce: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
  • Nelineární programování pro velký počet omezujících podmínek 

   Autor: Bulant David; Vedoucí práce: Pavelková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Distribuce meteorů v rojích 

   Autor: Vostiňák Petr; Vedoucí práce: Chadzitaskos Goce; Oponent práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Maticové hry a jejich simulace 

   Autor: Medelský Martin; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Moderní metody nelineární optimalizace 

   Autor: Zvolánek Pavel; Vedoucí práce: Burdík Čestmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Program pro evidenci a kalibraci měřidel 

   Autor: Smola Tomáš; Vedoucí práce: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Použití globálních optimalizačních strategiích při metodách moving mesh 

   Autor: Janský Jakub; Vedoucí práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-18)
  • Model a implementace arkádové hry pro Android 

   Autor: Juřík Tomáš; Vedoucí práce: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Zobrazování fraktálních množin 

   Autor: Sochor Martin; Vedoucí práce: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Softwarové rozhraní pro modely evoluční ekologie 

   Autor: Bittová Kamila; Vedoucí práce: Boukal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Aplikace pro numerické řešení pohybových rovnic soustavy hmotných bodů 

   Autor: Křemen Petr; Vedoucí práce: Kubera Petr; Oponent práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Rezervační systém jako webová aplikace 

   Autor: Benetková Kateřina; Vedoucí práce: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Síťové prostředí pro porovnání schopností AI programů přežít ve virtuálním světě 

   Autor: Antoš Matěj; Vedoucí práce: Pecinovský Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • PHP aplikace pro snadné sdílení dat učitelů a studentů 

   Autor: Fořt Petr; Vedoucí práce: Fišer Jiří; Oponent práce: Majerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Nasazení Drupalu jako správce plánovacího kalendáře 

   Autor: Klaška Radim; Vedoucí práce: Fišer Jiří; Oponent práce: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)