Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 61

  • Metodika výuky programování pro děti 

   Autor: Vorlová Vendulka; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako vzdělávací materiál pro učitele informatiky na 2. stupni základních škol a na středních školách. Práce zahrnuje popis programovacího jazyka ...
  • Desktopová aplikace pro ruční tvorbu rozvrhu hodin 

   Autor: Vrána Michal; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu hodin pro detašované pracoviště FJFI ČVUT v Praze. Na základě analýzy této problematiky navrhuje a implementuje aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. ...
  • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

   Autor: Lehoczký Jan; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
  • Kniha jízd z GPS dat 

   Autor: Hájková Martina; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedení knihy jízd. Na základe analýzy stávajících řešení přináší vlastní webovou a uživatelsky přívětivou knihu jízd. Aplikace slouží pro správu vozu, zaměstnanců a jednotlivých ...
  • Algoritmy vyhledávání cesty a optimalizace nákupního seznamu 

   Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem, implementací a testováním algoritmu pro nalezení nejkratších cest mezi dvěma a mezi několika body. Tyto algoritmy se dále používají při implementaci aplikace pro optimalizaci cesty ...
  • Aplikace pro správu jízdních řádů autobusů 

   Autor: Zatloukal Lukáš; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je představení Single Page aplikací, historických důvodů, které vedly ke vzniku tohoto typu aplikací a nejpoužívanějších architektur. Práce dále obsahuje srovnání nejpoužívanějších technologií ...
  • Koordinace nákladních aut v autodopravě 

   Autor: Nikolić Štěpán; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou koordinace nákladní dopravy, analýza problému a specifik, popsání obsahu práce dispečera, konkrétní příklady práce a postřehy z vlastních zkušeností z praxe. V ...
  • Redakční systém pro mateřské školy 

   Autor: Andrejkovič Tomáš; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
   Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
  • Rezervační systém pro sportovní centrum 

   Autor: Kliment Jan; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
  • Systém pro prodej koncovému zákazníkovi 

   Autor: Průcha Radek; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce pojednává o užití databázového modelu EAV v pokladním systému. Popsána je struktura a historie modelu, včetně porovnání s relačním modelem. Následuje popis pokladních systém?, jejich užití a průzkum komerčních ...
  • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

   Autor: Volavková Lucie; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...
  • Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu 

   Autor: Fučík Vojtěch; Vedoucí práce: Tran Quang Van; Oponent práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
   Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. ...
  • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

   Autor: Kochmanová Michaela; Vedoucí práce: Dombek Daniel; Oponent práce: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
  • Nelineární programování pro velký počet omezujících podmínek 

   Autor: Bulant David; Vedoucí práce: Pavelková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Moderní metody nelineární optimalizace 

   Autor: Zvolánek Pavel; Vedoucí práce: Burdík Čestmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Maticové hry a jejich simulace 

   Autor: Medelský Martin; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Program pro evidenci a kalibraci měřidel 

   Autor: Smola Tomáš; Vedoucí práce: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Distribuce meteorů v rojích 

   Autor: Vostiňák Petr; Vedoucí práce: Chadzitaskos Goce; Oponent práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Použití globálních optimalizačních strategiích při metodách moving mesh 

   Autor: Janský Jakub; Vedoucí práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-18)
  • Model a implementace arkádové hry pro Android 

   Autor: Juřík Tomáš; Vedoucí práce: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)