Now showing items 63-65 of 65

  • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

   Author: Kochmanová Michaela; Supervisor: Dombek Daniel; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
  • Zobrazování fraktálních množin 

   Author: Sochor Martin; Supervisor: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Zpracování obrazu pomocí C-, S- a E- funkcí algebry Lie A2 na fundamentální oblasti 

   Author: Kajínek Ondřej; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)