Now showing items 1-20 of 71

  • Adaptace autonomního agenta na chování uživatele 

   Author: Martin Jochec; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Horaisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptací autonomního agenta na chování uživatele. Jejím hlavním cílem je vytvořit jednoduchého autonomního agenta, který se dokáže přizpůsobit uživateli. V mnoha případech jsou autonomní ...
  • Algoritmus optimalizace hejnem částic: vývoj a jeho aplikace 

   Author: Pánek Ondřej; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá přírodou inspirovaným stochastickým algoritmem Optimalizace hejnem částic, který hledá optimální řešení daného problému v globálním měřítku. Je zde popsáno několik jeho modifikací, které díky své ...
  • Algoritmy vyhledávání cesty a optimalizace nákupního seznamu 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem, implementací a testováním algoritmu pro nalezení nejkratších cest mezi dvěma a mezi několika body. Tyto algoritmy se dále používají při implementaci aplikace pro optimalizaci cesty ...
  • Analýza portfólia na českých trzích 

   Author: Kučera Petr; Supervisor: Kalčevová Jana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace pro numerické řešení pohybových rovnic soustavy hmotných bodů 

   Author: Křemen Petr; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Aplikace pro správu jízdních řádů autobusů 

   Author: Zatloukal Lukáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je představení Single Page aplikací, historických důvodů, které vedly ke vzniku tohoto typu aplikací a nejpoužívanějších architektur. Práce dále obsahuje srovnání nejpoužívanějších technologií ...
  • Audio průvodce pro turisty 

   Author: Klíma Vladislav; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

   Author: Lehoczký Jan; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
  • Desktopová aplikace pro ruční tvorbu rozvrhu hodin 

   Author: Vrána Michal; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu hodin pro detašované pracoviště FJFI ČVUT v Praze. Na základě analýzy této problematiky navrhuje a implementuje aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. ...
  • Desktopová aplikace pro tvorbu a uchovávání rozvrhů hodin 

   Author: Neruda Jiří; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Distribuce meteorů v rojích 

   Author: Vostiňák Petr; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • GPS trasovací systém 

   Author: Vojtek Dušan; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Hlasem ovládaný robot 

   Author: Michal Kusý; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-27)
   Tato práce se zabývá hlasovým ovládáním pojízdného robota. Cílem práce bylo navrhnout ovládací software robota, tak aby poslouchal hlasové příkazy a pohyboval se řečeným směrem. Ovládací software robota byl vytvořen v ...
  • Identifikace a odstranění šumu v digitálním obrazu 

   Author: Jandová Martina; Supervisor: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetová aplikace pro tvorbu dotazníků 

   Author: Knejflová Zuzana; Supervisor: Majerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kniha jízd z GPS dat 

   Author: Hájková Martina; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedení knihy jízd. Na základe analýzy stávajících řešení přináší vlastní webovou a uživatelsky přívětivou knihu jízd. Aplikace slouží pro správu vozu, zaměstnanců a jednotlivých ...
  • Knihovna funkcí pro lineární algebru nad konečnými tělesy v Matlabu 

   Author: Blatský David; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce robota založeného na platformě Arduino 

   Author: Martin Novák; Supervisor: Jarý Vladimír; Opponent: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Cílem práce je konstrukce robota založeného na vývojové platformě Arduino a návrh aplikací pro jeho dálkové ovládání. Robot by měl být schopný bezdrátově komunikovat s uživatelem a plnit jeho příkazy. V první části proběhne ...
  • Koordinace nákladních aut v autodopravě 

   Author: Nikolić Štěpán; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou koordinace nákladní dopravy, analýza problému a specifik, popsání obsahu práce dispečera, konkrétní příklady práce a postřehy z vlastních zkušeností z praxe. V ...
  • LaTeX a HTML 

   Author: Sivók Ondrej; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)