• Algoritmy vyhledávání cesty a optimalizace nákupního seznamu 

   Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem, implementací a testováním algoritmu pro nalezení nejkratších cest mezi dvěma a mezi několika body. Tyto algoritmy se dále používají při implementaci aplikace pro optimalizaci cesty ...
  • Analýza portfólia na českých trzích 

   Autor: Kučera Petr; Vedoucí práce: Kalčevová Jana; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace pro numerické řešení pohybových rovnic soustavy hmotných bodů 

   Autor: Křemen Petr; Vedoucí práce: Kubera Petr; Oponent práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Aplikace pro správu jízdních řádů autobusů 

   Autor: Zatloukal Lukáš; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je představení Single Page aplikací, historických důvodů, které vedly ke vzniku tohoto typu aplikací a nejpoužívanějších architektur. Práce dále obsahuje srovnání nejpoužívanějších technologií ...
  • Audio průvodce pro turisty 

   Autor: Klíma Vladislav; Vedoucí práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

   Autor: Lehoczký Jan; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
  • Desktopová aplikace pro ruční tvorbu rozvrhu hodin 

   Autor: Vrána Michal; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu hodin pro detašované pracoviště FJFI ČVUT v Praze. Na základě analýzy této problematiky navrhuje a implementuje aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. ...
  • Desktopová aplikace pro tvorbu a uchovávání rozvrhů hodin 

   Autor: Neruda Jiří; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Distribuce meteorů v rojích 

   Autor: Vostiňák Petr; Vedoucí práce: Chadzitaskos Goce; Oponent práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • GPS trasovací systém 

   Autor: Vojtek Dušan; Vedoucí práce: Liška Tomáš; Oponent práce: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Identifikace a odstranění šumu v digitálním obrazu 

   Autor: Jandová Martina; Vedoucí práce: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetová aplikace pro tvorbu dotazníků 

   Autor: Knejflová Zuzana; Vedoucí práce: Majerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kniha jízd z GPS dat 

   Autor: Hájková Martina; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedení knihy jízd. Na základe analýzy stávajících řešení přináší vlastní webovou a uživatelsky přívětivou knihu jízd. Aplikace slouží pro správu vozu, zaměstnanců a jednotlivých ...
  • Knihovna funkcí pro lineární algebru nad konečnými tělesy v Matlabu 

   Autor: Blatský David; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koordinace nákladních aut v autodopravě 

   Autor: Nikolić Štěpán; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou koordinace nákladní dopravy, analýza problému a specifik, popsání obsahu práce dispečera, konkrétní příklady práce a postřehy z vlastních zkušeností z praxe. V ...
  • LaTeX a HTML 

   Autor: Sivók Ondrej; Vedoucí práce: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Maticové hry a jejich simulace 

   Autor: Medelský Martin; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Metodika výuky programování pro děti 

   Autor: Vorlová Vendulka; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako vzdělávací materiál pro učitele informatiky na 2. stupni základních škol a na středních školách. Práce zahrnuje popis programovacího jazyka ...
  • Model a implementace arkádové hry pro Android 

   Autor: Juřík Tomáš; Vedoucí práce: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Modelování dodavatelských řetězců 

   Autor: Frolek Ondřej; Vedoucí práce: Fiala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)