Now showing items 39-58 of 65

  • Redakční systém pro mateřské školy 

   Author: Andrejkovič Tomáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
   Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
  • Rekonstrukce obrazu rotačního teleskopu 

   Author: Kosejk Vladislav; Supervisor: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce obrazu z dírkové komory 

   Author: Újezdský Petr; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rezervační systém jako webová aplikace 

   Author: Benetková Kateřina; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Rezervační systém pro sportovní centrum 

   Author: Kliment Jan; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
  • Rozklady matic a jejich využití 

   Author: Zachrla Josef; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • RSS čtečka pro mobilní platformu 

   Author: Hruška Petr; Supervisor: Fišer Jiří; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení DEA modelů v systému AIMMS 

   Author: Štěpán Martin; Supervisor: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Síťové prostředí pro porovnání schopností AI programů přežít ve virtuálním světě 

   Author: Antoš Matěj; Supervisor: Pecinovský Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Softwarové rozhraní pro modely evoluční ekologie 

   Author: Bittová Kamila; Supervisor: Boukal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Statistické charakteristiky signálu EEG a jejich využití 

   Author: Hrabě Aleš; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém pro prodej koncovému zákazníkovi 

   Author: Průcha Radek; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce pojednává o užití databázového modelu EAV v pokladním systému. Popsána je struktura a historie modelu, včetně porovnání s relačním modelem. Následuje popis pokladních systém?, jejich užití a průzkum komerčních ...
  • Testování komunikačního rozhraní pro mainframe 

   Author: Salač Richard; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Uchování textových a hypertextovýh dokumentů v relačních databázích 

   Author: Jungerová Lucie; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

   Author: Volavková Lucie; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...
  • Verifikace použitelnosti neuronových sítí pro řízení dopravy 

   Author: Doležal Pavel; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace 3D trasy 

   Author: Schreiner Pavel; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vybrané problémy z teorie grafů 

   Author: Knápek Marek; Supervisor: Horaisová Kateřina; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj knihovny pro numerickou integraci v prostředí .NET 

   Author: Nastoupil Václav; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj komponent pro hry typu RPG pomocí DirectX 

   Author: Honzík Václav; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)