Now showing items 94-113 of 138

   Subject
   Objektivni hodnoceni, archivni zvukove zaznamy, opticky zaznam, analyza sumu, model slyseni, MATLAB [1]
   obrazové senzory,CMOS senzor,fotoaparát v telefonu,mobilní telefon,obrazová kvalita,porovnávání kvality obrazu [1]
   obrazový senzor, CCD, CMOS, UWFOV, celooblohové snímání, WILLIAM, PSF, MATLAB [1]
   otoacoustic emissions,DPOAE,onset decomposition [1]
   otoakustické emise,DPOAE,dekompozice onsetu [1]
   Parkinson`s disease,vocal chords fundamental frequency (pitch),smartphone [1]
   Parkinsonova nemoc,základní hlasivková frekvence,smartphone [1]
   počítačové vidění, zpracování obrazu, detekce registračních značek, identifikace registračních značek, knihovna OpenCV, optické rozpoznávání znaků, dopravní systémy, vynucování práva [1]
   power supply,switched,laboratory [1]
   práh slyšení, audiologie, ekvalizace [1]
   programming, ciphers, JAVA, RSA, AES, Rijndael, Baby Rijndael, PDF export [1]
   programování, šifry, JAVA, RSA, AES, Rijndael, Baby Rijndael, export do PDF [1]
   Prostorová akustika, akustika malých prostorů, vlastní módy prostoru, Schroederův kmitočet, mapa akustického pole, akustické prvky, Helmholtzův rezonátor, difuzor, absorbéry, impulzní odezva [1]
   Prostorová akustika, doba dozvuku, akustické obklady, akustický, činitel zvukové pohltivosti, STI, MLS [1]
   prostorová akustika, pohlcování zvuku, činitel zvukové pohltivosti, dozvuk, doba dozvuku, akustický obklad, posluchárna [1]
   prostorová akustika,doba dozvuku,člen zvukové pohltivosti [1]
   Proudový zdroj,Strukturální monitorování stavu,Elektrická impedanční tomografie [1]
   Psychoacoustics tests, psychoacoustics measuring methods, method of paired compari-sons, methods of film soundtrack transcription, analysis of variance [1]
   Psychoakustické testy, psychoakustické měřicí metody, metoda párového srovnávání, metoda posuzování na subjektivních škálách, analýza rozptylu [1]
   Psychoakustické testy, psychoakustické měřicí metody, metody přepisu zvukové stopy filmu, metoda párového srovnávání, metoda posuzování zvukových podnětů na subjektivních posu-zovacích škálách, analýza rozptylu [1]