• WPNC Coding in Simple Radio Networks 

      Autor: Lukáč Jozef; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Hekrdla Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
      Tenhle dokument stručně vysvětluje hlavní myšlenky WPNC (Kódování na fyzické vrstvě sítí), koncept obousměr-ného kanálu s jedným přeposílacím uz-lem (2WRC) a "motýlí topologie" sítě. Cílem této práce je přezkoumat závis-lost ...