Now showing items 59-78 of 138

   Subject
   identification, audio record, parameters, classification, machine learning, KNN, acoustic fingerprint, vinyl discs, MATLAB [1]
   identifikace, audio nahrávka, parametrizace, klasifikace, strojové učení, KNN, akustický otisk, gramofonové desky, MATLAB [1]
   identifikace, audio záznam, archivní záznam, segmentace, parametrizace, klasifikace, KNN, MATLAB [1]
   image quality assessment,digital cameras,mobile phones,CPIQ,Matlab [1]
   image sensor, CCD, CMOS, UWFOV, all-sky cameras, WILLIAM, PSF, MATLAB [1]
   Interaktivita, multimediální aplikace, Twitter API, CasparCG, Stream [1]
   IoT,Internet of Things,Market analysis,Polysomnography,RFID,UHF RFID,RFID rental,RFID warehouse,RFID inventory tracking [1]
   IoT,Internet věcí,Průzkum trhu,Polysomnografie,RFID,UHF RFID,RFID půjčovna,RFID sklad,RFID kontrola inventáře [1]
   iris and pupil recognition; automatic segmentation; Hough transformation; Daugman algorithm; Starburst; Matlab [1]
   Kinematografie, digitalizace, vzorkování, archivace, filmový pás, filmová surovina, celuloid, kinofilm, film, kinematograf, podložka, emulze, obrazová frekvence, negativ, skener. [1]
   klasifikace, hudba, žánr, parametrizace, segmentace, MFCC, k-NN, MATLAB, MIR Toolbox [1]
   Klíčování, DDS, PIC32 mikrokontrolér, Leapfrog [2]
   komprese stereoskopického videa, nesymetrické kódování, 3D, subjektivní a objektivní hodnocení kvality videa [1]
   LDPC, řídké matice, pseudo náhodné matice, AWGN kanál, RA LDPC, SPA dekódování, BER, EXIT graf [1]
   Mechanical sound recording,phono cartridge,vibration exciter,transmission characteristic,crosstalk [1]
   Mechanický záznam zvuku,gramofonová přenoska,vibrační stolek,přenosová charakteristika,přeslech [1]
   Mobile networks, Transmission capacity, Crowd mobility model, Drones, Flying base station, Energy efficiency [1]
   mobile phone,parameters for image quality,image sensors,CMOS sensor,phone camera,benchmarking image quality [1]
   Mobilní sítě, Přenosová kapacita, Pohybový model, Drony, Létající základnové stanice, Energetická efektivita [1]
   Modulace,Kódování,Viterbiho algoritmus [1]