Now showing items 47-66 of 138

   Subject
   Graf,Laplaceova matice,Lineární konsenzus,Aktualizace s rušením,Odhad parametru [1]
   gramofonová deska, rozpoznání a určení zvuku, MIRtoolbox, Matlab, poškození zvuku, databáze [1]
   gramofonové desky, impulsní šum, click, autoregrese,vlnková transformace,Matlab [1]
   gramophone recording, recognition and identification of sound, MIRtoolbox, Matlab, sound defects, database [1]
   gramophone records, impulse noise, click, autoregression, wavelet transform, Matlab [1]
   Graph,Laplacian,Linear average consensus algorithm,Noisy updates,Estimation [1]
   H.265, HEVC, libde265, MATLAB, deblokační filtr, objektivní analýza kvality [1]
   HDR displej, Displej, HDR, MATLAB, LCD, Projektor, Zpracování obrazu [2]
   hodnocení kvality zvuku,PEMO Q,Matlab,implementace,verifikace,funkční analýza,OOP,DAB+,restaurace zvuku [1]
   hodnocení obrazové kvality,digitální fotoaparáty,mobilní telefony,CPIQ,Matlab [1]
   HRTF, binaural microphones, audio synthesis, drumkit, subjective listening test [1]
   HRTF, binaurální mikrofony, audio syntéza, bicí souprava,poslechové subjektivní testy [1]
   identification, audio record, parameters, classification, machine learning, KNN, acoustic fingerprint, vinyl discs, MATLAB [1]
   identifikace, audio nahrávka, parametrizace, klasifikace, strojové učení, KNN, akustický otisk, gramofonové desky, MATLAB [1]
   identifikace, audio záznam, archivní záznam, segmentace, parametrizace, klasifikace, KNN, MATLAB [1]
   image quality assessment,digital cameras,mobile phones,CPIQ,Matlab [1]
   image sensor, CCD, CMOS, UWFOV, all-sky cameras, WILLIAM, PSF, MATLAB [1]
   Interaktivita, multimediální aplikace, Twitter API, CasparCG, Stream [1]
   IoT,Internet of Things,Market analysis,Polysomnography,RFID,UHF RFID,RFID rental,RFID warehouse,RFID inventory tracking [1]
   IoT,Internet věcí,Průzkum trhu,Polysomnografie,RFID,UHF RFID,RFID půjčovna,RFID sklad,RFID kontrola inventáře [1]