Now showing items 48-67 of 230

   Subject
   detection, genre, music, record, classification, KNN, MFCC, Matlab, MIRtoolbox [1]
   detekce duhovky a zornice; automatická segmentace; Houghova transformace; Daugmanův algoritmus; Starburst; Matlab [1]
   detekce meteorů [1]
   detekce, žánr, hudba, nahrávka, klasifikace, KNN, MFCC, Matlab, MIRtoolbox [1]
   Digital Signal Processor, audio signal, electronics, Fast Fourier Transform, autocorrelation, spectrum, higher harmonics, local maximum, C, MATLAB, tuner, tone, musical score [1]
   digitalizace filmů,filmový archiv,35 mm film,konzervace,čárovy test,MTF,odezva na hranu,Matlab,OZX2-A,2K,4K,8K,rozlišení,skener,ostrost,NorthLight,ScannStation,DPX format [1]
   Digitální fotoaparáty,automatické ostření,aktivní ostření,pasivní ostření,MTF [1]
   digitization of film,film archive,film,35 mm film,preservation,bar pattern test,MTF,rise distance,Matlab,OZX2-A,2K,4K,8K,resolution,scanner,sharpness,NorthLight,ScannStation,35mm,DPX format [1]
   DNN [1]
   double station observation [1]
   DSRL,auto focus,active focus,passive focus,MTF [1]
   Electronic musical instruments, sound synthesis, analogue/digital, signal modulation, graphical interface of application, tablets in musical production, subtractive synthesis [1]
   Electronic musical instruments,sound studio,audio chain,measuring workplace,synthesis of audio signals,electronic music creation,audio recording,sound postproduction [1]
   Elektronické hudební nástroje, zvuková syntéza, analog/digital, modulace signálu, grafické prostředí aplikace, tablet v hudební produkci, subtraktivní syntéza [1]
   Elektronické hudební nástroje,zvukové studio,audiořetězec,měřicí pracoviště,syntéza audiosignálů,elektronická hudební tvorba,nahrávání zvuku,zvuková postprodukce [1]
   Embedded device,Internet of Things,Inductive sensor,Raspberry Pi 3,programming language,Python,security,OpenSSL,web server,OpenWRT/LEDE [1]
   Embedded zařízení,Internet věcí,indukční sensor,Raspberry Pi 3,programovací jazyk,Python,zabezpečení,OpenSSL,webový server,OpenWRT/LEDE [1]
   estimace,ML,pohyb,accelerometr,gyroskop [1]
   estimation,ML,motion,accelerometer,gyroscope [1]
   filmový zvuk, subjektivní poslechové testy, metoda párového srovnávání, Kendallův koeficient shody, ANOVA [1]