Now showing items 15-34 of 138

   Subject
   Background subtraction/segmentation, image processing, OpenCV, tracking, interactive installation, color segmentation [1]
   Barevné prostory, klasifikace oblaků, meteorologie, RGB, CIELAB, CIEXYZ, WILLIAM, K-means, vyvážení bílé, NEF formát, DSLR, celooblohový systém, detekce oblaků. [1]
   barevné zkreslení, zkreslení obrazových souborů, CIEDE2000, korelace, ROC analýza [1]
   Bezdrátové kódování na fyzické vrstvě sítí,obousměrný kanál s přeposílacím uzlem,Motýlí topologie sítě [1]
   Cinematography, digitization, sampling, archiving, film strip, film raw material, celluloid, cine-film, motion picture, cinematograph,base, emulsion, image frequency, negative, scanner. [1]
   classification, music, genre, feature extraction, segmentation, MFCC, k-NN, MATLAB,MIR Toolbox [1]
   color distortion, distortion of image files, CIEDE2000, correlation, ROC analysis [1]
   Color spaces, cloud clasification, meteorology, RGB, CIELAB, CIEXYZ, WILLIAM, K-means, white balance, NEF format, DSLR, whole sky imaging system, cloud detection. [1]
   Crossover networks, dynamic loudspeaker, loudspeaker systems, laboratory exercise [1]
   Current Source,Structural Health Monitoring,Electrical Impedance Tomography [1]
   Číslicový signálový procesor, zvukový signál, elektronika, rychlá Fourierova transformace, autokorelace, spektrum, vyšší harmonický kmitočet, lokální maximum, C, MATLAB, ladička, tón, notový zápis [1]
   detection, genre, music, record, classification, KNN, MFCC, Matlab, MIRtoolbox [1]
   detekce duhovky a zornice; automatická segmentace; Houghova transformace; Daugmanův algoritmus; Starburst; Matlab [1]
   detekce, žánr, hudba, nahrávka, klasifikace, KNN, MFCC, Matlab, MIRtoolbox [1]
   Digital Signal Processor, audio signal, electronics, Fast Fourier Transform, autocorrelation, spectrum, higher harmonics, local maximum, C, MATLAB, tuner, tone, musical score [1]
   digitalizace filmů,filmový archiv,35 mm film,konzervace,čárovy test,MTF,odezva na hranu,Matlab,OZX2-A,2K,4K,8K,rozlišení,skener,ostrost,NorthLight,ScannStation,DPX format [1]
   Digitální fotoaparáty,automatické ostření,aktivní ostření,pasivní ostření,MTF [1]
   digitization of film,film archive,film,35 mm film,preservation,bar pattern test,MTF,rise distance,Matlab,OZX2-A,2K,4K,8K,resolution,scanner,sharpness,NorthLight,ScannStation,35mm,DPX format [1]
   DSRL,auto focus,active focus,passive focus,MTF [1]
   Electronic musical instruments, sound synthesis, analogue/digital, signal modulation, graphical interface of application, tablets in musical production, subtractive synthesis [1]