Now showing items 1-1 of 1

    • Aplikace metod segmentace popředí 

      Author: Kozitsyna Anastasia; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
      Tato bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací algoritmů segmentace popředí z videosekvencí pořízených nepohyblivou kamerou. První část práce je rozbor pojmů použitých ve výkladu. Druhá část je věnována popisu algoritmů ...