• Aplikace metod segmentace popředí 

      Autor: Kozitsyna Anastasia; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Fritsch Lukáš
      Tato bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací algoritmů segmentace popředí z videosekvencí pořízených nepohyblivou kamerou. První část práce je rozbor pojmů použitých ve výkladu. Druhá část je věnována popisu algoritmů ...