• Metody pro perceptuální analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech 

      Autor: Kolmašová Jana; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
      Práce se zabývá metrikami pro analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech. Podává přehled barevných soustav a prostorů a popisuje principy vybraných metrik. Dále implementuje metriky v programovém prostředí Matlab a ...