Now showing items 1-2 of 2

  • Model spolupráce mezi akademickou a komerční sférou 

   Author: Beata Karlová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ivan Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá navržením vhodného modelu spolupráce mezi Fakultou elektrotechnickou a komerčními subjekty. Model se zakládá na již existujících modelech a rešerši proběhlých a právě probíhajících spoluprací ...
  • Systém pro správu uživatelů projektu EduARd 

   Author: Jan Skála; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Herceg Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V moderním světě je tendence maximálně digitalizovat veškerý možný obsah a celkově využívat moderní technologie k zobrazování obsahu. Naučné stezky nejsou výjimkou. Tato práce se zaobírá vytvořením webové služby, se kterou ...