Now showing items 120-139 of 242

   Subject
   Java EE,Spring,Vaadin,MVC,MVP,Web application [1]
   Java, File testing, Plagiarism, Source code, Source code tokenization, Comparison [1]
   Java, Testování souborů, Plagiarism, Tokenizace zdrojového kódu, Porovnávání,Plagiáty [1]
   Java,Spring,EET,Server,Client,Cash desk,application [1]
   Java,Spring,EET,Server,Client,Pokladna,aplikace [1]
   JavaParser,Java EE,dividing app,module,monolith,distributed version,prototyp of flexible modularization [1]
   JavaParser,prototyp flexibilní modularizace,Java EE,rozdělení aplikace,modul,monolit,distribuovaná verze [1]
   Jaykový model, textová konverzace, t9, našeptávače, webové technologie [2]
   Kanban, Kanban Board, Gitlab, Issue tracking [1]
   KML, vizualizace, GIS, geodata, WebGL, Cesium. [1]
   Komponenta,Třídění,Propojená data,Více násobný výběr,Výběr,Stromová data,Strom,React,Redux [1]
   KOSapi, rozvrhy, kontrola studijních plánů, Spring framework, GWT, Google web toolkit, Java EE [1]
   malware,classification,random forests,supervised learning,missing values,imputation,feature,correlation [1]
   malware,klasifikace,náhodné lesy,učení s učitelem,chybějící hodnoty,imputace,feature,korelace [1]
   Measurements management, ASP.NET MVC Core, Event manager [1]
   měření větrných polí, bezpilotní prostředek, plánování tras, geostatistická analýza, Monte Carlo simulace, orienteering problem [1]
   Microservices architecture,concept microserices,SOLID,behavior microservices,automation microservices,development microservices,monolithic architecture,implementation sample application,backent,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,user scenarios,advantages microservices,disadvantages microservices [1]
   Microservices architektura,pojem microservice,SOLID,vlastnosti microservices,automatizace microservices,vývoj microservices,monolitická architektura,implementace ukázkové aplikace,backend,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,uživatelské scénáře,výhody microservices,nevýhody microservices [1]
   mobil, aplikace, Android, iOS, iPhone, cíl, sen, achievment, multiplatformní [1]
   mobile application, EEG, intrasurgical electrocorticography, touch control [1]