Now showing items 83-102 of 242

   Subject
   Generated user interface, Model-driven design, Aspect-oriented approach, Android, Windows Phone [1]
   Generované uživatelské rozhraní, Návrh řízený modelem, Aspektově orientovaný přístup, Android, Windows Phone [1]
   Geografická informace; aeronautická informace; AIXM 5.1; GML 3.2; NoSQL; JAXB; StAX; MongoDB [1]
   GPU,vykreslování,raycasting,fragment [1]
   graf,orientovaný graf,kořenový strom,podobnost,algoritmus,editační vzdálenost,hash,SimHash [1]
   Grafické uživatelské rozhraní, rozpoznávač, konečný automat, vývojový diagram, dotykové ovládání, knihovna, vizualizace. [1]
   Grafický editor, Paint-chat, Sdílené kreslení, Síťový grafický protokol, Vzdálená vizuální spolupráce [1]
   grafy,isomorfismus grafů,nauty,kanonické značení,třídy grafů,kompletnost dat [1]
   graph,digraph,rooted tree,similarity,algorithm,edit distance,hash,SimHash [1]
   graphs,graph isomorphism,nauty,canonical labeling,graph classes,data completeness [1]
   heat map,voting system,bachelor thesis [1]
   heat mapa,hlasovací systém,bakalářská práce [1]
   herní engine, deskové hry, java [1]
   hodnocení vín, OIV, python, django, bootstrap, GUI, front-end [2]
   hodnocení vín, soutěž, python, OIV, django [1]
   Hry na hrdiny, podpora her, JavaScript, React, Redux, Firebase, Ghost Inspector [1]
   hry, herní engine, herní vývoj [1]
   hudební hra, počítačová hra, 2D, konkatenativní syntéza PCM signálu, Unity3D [1]
   informační systém,divadlo,umělecká organizace [1]
   informační systém,PHP,Nette Framework,Javascript,jQuery,Google Drive API [1]