Now showing items 207-226 of 242

   Subject
   TCP, HTTP, PHP, HHVM, MySQL, linuxové jádro, optimalizace výkonu [1]
   temporální model prostředí,dlouhodobá navigace [1]
   testování software, generování testovacích scénářů, test datové konzistence [1]
   Testování software, webová aplikace, dynamický web, automatizované testování [1]
   text-mining,adaptive user interface,user context,android,mobile application [1]
   text-mining,adaptivní uživatelské rozhraní,uživatelský kontext,android,mobilní aplikace [1]
   Timepix, Medipix, CERN, ATLAS Experiment, ATLAS TPX, ATLAS MPX, Hybrid Particle Pixel Detector, Ionizing radiation, JSON REST API, Energy Calibration of Hybrid Particle Pixel Detectors [1]
   Timepix, Medipix, CERN, ATLAS experiment, ATLAS TPX, ATLAS MPX, hybridní pixelový detektor, ionizující záření, JSON REST API, energetická kalibrace hybridních pixelových detektorů [1]
   touch control, car, car system [1]
   Unity, Unreal Engine, game engine, script, material, shader, Mecanim, Persona, animation, static model, skeletal model, Shuriken, Cascade, particle system, Terrain, Landscape, user interface, UMG, artificial intelligence, behavior tree, collision [1]
   Unity, Unreal Engine, herní engine, skript, materiál, shader, Mecanim, Persona, animace, statický model, skeletální model, Shuriken, Cascade, částicový systém, Terrain, Landscape, uživatelské rozhraní, UMG, umělá inteligence, behaviorální strom, kolize [1]
   Unity,Auschwitz,Virtual reality,HTC Vive [1]
   Unity,Osvienčim,Virtuálna realita,HTC Vive [1]
   Unmanned Aerial Vehicles,Coverage Path Planning,Energy-aware Coverage [1]
   user interface; aspect-oriented programming [1]
   uživatelské rozhraní, aspektově orientované programování [1]
   vědomí kontextu,IoT senzory,JAVA Framework,přístup řízený událostmi,reflexe [1]
   voice over ip, telefonie, automatizace, java, asterisk, mysql, hibernate [1]
   Vulnerability,Graph Database,Code analysis [1]
   vyhledávání spojů, veřejná doprava, grafová databáze, vyhledávání v grafu, Neo4j, Spring, Spring Data [1]