Now showing items 39-58 of 242

   Subject
   Bachelor thesis, An automated user tests, Software testing, Framework for test creation, AssertJ, PCTgen [1]
   bachelor thesis, software, web, crawler, software test, search [1]
   Bakalářská práce, Automatizované uživatelské testy, Testování softwaru, Framework na vytváření testů, AssertJ, PCTgen [1]
   bakalářská práce, software, web, crawler, testování software, vyhledávání [1]
   bakalářská práce, webová aplikace, webový editor, požadavky, správa požadavků, Enterprise Architect, UML, BSD, PHP, CakePHP [1]
   bakalářská práce; angularjs; klientská aplikace; webová aplikace; javascript; protractor; integrační portál; cesnet, testování [1]
   bakalářská práce; java; přístupová práva; archivace; integrační portál; cesnet [1]
   Bezpečnostní chyba,Grafová databáze,Analýza kódu [1]
   bezpilotní stroje,plánování pokrývání oblastí,plánování s omezeným doletem [1]
   Big Data, Ontologie, Semantic Big Data Historian, zpracování dat v průmyslu, Hadoop, HDFS, MapReduce, Hive [1]
   Big Data, Ontologies, Semantic Big Data Historian, data processing in industry, Hadoop, HDFS, MapReduce, Hive [1]
   biofeedback, hry, Java, neurofeedback [1]
   botnet, Command and Control, Command and Control simulace [1]
   broadleaf commerce ecommerce framework java enterprise e-shop [1]
   BRUTE,MOSS,Text::Similarity,plagiarism,detection [1]
   Business Plan,Formula Student,Software Engineering,Mobile application,Android,Kotlin,Augmented Reality [1]
   Byznys plán,Formula Student,Softwarové inženýrství,Mobilní aplikace,Android,Kotlin,Rozšířená realita [1]
   Camunda,GDPR,Osobní údaj,BPM,BPMN,AngularJS [1]
   Camunda,GDPR,Personal information,BPM,BPMN,AngularJS [1]
   carsharing, Uniqway, database, API [1]