Now showing items 216-235 of 242

   Subject
   Unity, Unreal Engine, game engine, script, material, shader, Mecanim, Persona, animation, static model, skeletal model, Shuriken, Cascade, particle system, Terrain, Landscape, user interface, UMG, artificial intelligence, behavior tree, collision [1]
   Unity, Unreal Engine, herní engine, skript, materiál, shader, Mecanim, Persona, animace, statický model, skeletální model, Shuriken, Cascade, částicový systém, Terrain, Landscape, uživatelské rozhraní, UMG, umělá inteligence, behaviorální strom, kolize [1]
   Unity,Auschwitz,Virtual reality,HTC Vive [1]
   Unity,Osvienčim,Virtuálna realita,HTC Vive [1]
   Unmanned Aerial Vehicles,Coverage Path Planning,Energy-aware Coverage [1]
   user interface; aspect-oriented programming [1]
   uživatelské rozhraní, aspektově orientované programování [1]
   vědomí kontextu,IoT senzory,JAVA Framework,přístup řízený událostmi,reflexe [1]
   voice over ip, telefonie, automatizace, java, asterisk, mysql, hibernate [1]
   Vulnerability,Graph Database,Code analysis [1]
   vyhledávání spojů, veřejná doprava, grafová databáze, vyhledávání v grafu, Neo4j, Spring, Spring Data [1]
   Warehouse management,product record keeping,tool for stocktaking,mobile application,Android,Java [1]
   web application, expertise, search, employees, departments [1]
   web templates, skeletal character animation,Spine, Unity, generator, tool, interactive scenes, End of Line, performance comparison,configuration files [1]
   web-shop,adaptive web-shop,adaptive web systems,online shopping,online shop,e-shop [1]
   WebDriver,JBehave,Android,Appium,TestRail [1]
   webová aplikácia, odbornosť, vyhľadávanie, zamestnanci, pracoviská [1]
   webová přístupnost,použitelnost,uživatelé se specifickými potřebami,WCAG 2.0,metodika Blind Friendly Web 2.3,Pravidla přístupnosti [1]
   webové šablony, skeletální animace postav, Spine, Unity, generátor, nástroj,interaktivní scény, End of Line,výkonnostní porovnání technologií,konfigurační soubory [1]
   website accessibility,usability,users with specific needs,WCAG 2.0,Blind Friendly Web 2.3 methodology,Pravidla přístupnosti [1]