Now showing items 128-147 of 242

   Subject
   Kanban, Kanban Board, Gitlab, Issue tracking [1]
   KML, vizualizace, GIS, geodata, WebGL, Cesium. [1]
   Komponenta,Třídění,Propojená data,Více násobný výběr,Výběr,Stromová data,Strom,React,Redux [1]
   KOSapi, rozvrhy, kontrola studijních plánů, Spring framework, GWT, Google web toolkit, Java EE [1]
   malware,classification,random forests,supervised learning,missing values,imputation,feature,correlation [1]
   malware,klasifikace,náhodné lesy,učení s učitelem,chybějící hodnoty,imputace,feature,korelace [1]
   Measurements management, ASP.NET MVC Core, Event manager [1]
   měření větrných polí, bezpilotní prostředek, plánování tras, geostatistická analýza, Monte Carlo simulace, orienteering problem [1]
   Microservices architecture,concept microserices,SOLID,behavior microservices,automation microservices,development microservices,monolithic architecture,implementation sample application,backent,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,user scenarios,advantages microservices,disadvantages microservices [1]
   Microservices architektura,pojem microservice,SOLID,vlastnosti microservices,automatizace microservices,vývoj microservices,monolitická architektura,implementace ukázkové aplikace,backend,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,uživatelské scénáře,výhody microservices,nevýhody microservices [1]
   mobil, aplikace, Android, iOS, iPhone, cíl, sen, achievment, multiplatformní [1]
   mobile application, EEG, intrasurgical electrocorticography, touch control [1]
   mobile application,Android,carsharing [1]
   mobile application,Android,server,Amazon Web Services,volleyball,statistics [1]
   Mobile application; Android; Wi-fi; Bluetooth, Iteration based development, REST, Printing [1]
   mobile multiplatform application,React,React Native [1]
   Mobile operation system,ASF,Material,Recipe, Cookbook,Android [1]
   mobile, application, Android, iPhone, goal, dream, achievment, multiplatform [1]
   mobilní aplikace, EEG, intraoperační elektrokortikografie, dotykové ovládání [1]
   mobilní aplikace,Android,server,Amazon Web Services,volejbal,statistika [1]