Now showing items 1-1 of 1

    • Přímé vykreslování volumetrických dat na GPU 

      Author: Groll Jakub; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Felkel Petr
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vykreslování volumetrických dat, konkrétně jejich přímým vykreslováním (Direct Volume Rendering). Cílem práce je seznámit čtenáře s mechanismem vykreslování volumetrických dat ...