Now showing items 1-20 of 210

  • Algoritmus pro automatické doplňovaní jednoduchých trajektorií 

   Author: Wei Xin Tan; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Černeková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Motion planning is one of the core problems that is being studied extensively by robotics researchers in the present day. Among the many techniques available, planning via automatic path/trajectory generation is one of the ...
  • Algoritmy adaptivního rízení pro stabilizaci a řízení orientace satelitu 

   Author: Almeida Cypriano Lucas; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy kvadratického programování pro aproximované prediktivní řízení 

   Author: Otta Pavel; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Algoritmy pro efektivní prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester 

   Author: Levý Jakub; Supervisor: Václavík Roman; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Algoritmy pro fůzi dat a jejich použití pro mise mikrosatelitů 

   Author: De Magalhaes Rodrigues Barborsa Mariana; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza EEG dětských pacientů se srdečními rhabdomyomy 

   Author: Štěpánek Petr; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Krajča Vladimír
   Studie se zabývá pacienty, kteří byli již v prenatálním stádiu diagnostikováni se srdečnímy rhabdomyomy a později se u nich rozvinula epilepsie. EEG pacientů trpících epilepsií je charakteristické přítomností patologických ...
  • Analýza přesnosti rekonstrukce terénu metodami počítačového vidění 

   Author: Marc Róbert; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace Kalmanova filtru pro vylepšení lokalizace multi-rotorového UAV 

   Author: Trafina Tomáš; Supervisor: Meiser Tomáš; Opponent: Roháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je vyvinout matematický aparát pro koaxiální hexakoptéru, vybavenou IMU (intertial measurement unit) a GNSS (global navigation satellite system) senzory, který zvýší přesnost lokalizace tohoto letounu ...
  • Aplikace pro detekci požáru pomocí termokamery 

   Author: David Hývl; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací a návrhem softwaru pro detekci a signalizaci požáru za pomocí infračervené termografie. Úvodní část práce se zabývá obecným popisem principů infračervené termografie a použitým ...
  • Aritmetické operátory v pohyblivé řádové čárce 

   Author: Kuklík Jan; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Ševčík Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR 

   Author: Kulatý Ondřej; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hynčica Ondřej
   Cílem této práce je integrovat implementaci protokolu MaCAN vyvinutou na Katedře řídící techniky FEL ČVUT do implementace architektury AUTOSAR od firmy ArcCore. Práce se zabývá bezpečností na sběrnici CAN a popisem protokolu ...
  • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

   Author: Puciow František; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
  • Automatizace generování uživatelského rozhraní pro aplikaci eForm 

   Author: Dušátko Zdeněk; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Automatizace laboratoře pro kalibraci měřicích přístrojů 

   Author: Starý Tomáš; Supervisor: Šimůnek Martin; Opponent: Harwot Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Automatizovaný systém pro měření parametrů akumulátorových baterií 

   Author: Ptáček Viktor; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Vaculín Ondřej
   Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci testovací stanice pro akumulátorové baterie. Důvodem vzniku této práce byla absence testovacího zařízení pro velké baterie na katedře elektrotechnologie. Ve své práci popisuji ...
  • Automobilová řídicí jednotka s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet 

   Author: Záhora Jiří; Supervisor: Vajnar Martin; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem auomobilové řídicí jednotky s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet, jejíž hlavní účel je poskytnutí komunikačního rozhraní mezi automobilem a externí platformou pro vývoj algoritmů autonomního ...
  • Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem 

   Author: Jan Bayer; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá úlohou autonomnního robotického průzkumu neznámého prostředí šestinohým kráčejícím robotem. Cílem průzkumu je nejen vytvořit prostorovou mapu prostředí, ale také určit průchodnost prozkoumaných částí ...
  • Autonomní sledování člověka mobilním robotem 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Obsahem této práce je seznámit se s metodami lokalizace objektů pomocí kamery, k čemuž byl využit lokalizační systém detekující známou značku z obrazu. Dále je úkolem seznámit se s metodami pro rekonstrukci trajektorie. K ...
  • Bezdrátový IoT modul pro monitorování vibrací 

   Author: Simakov Aleksandr; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Schiller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce je věnována vytváření experimentální IoT platformy s nízkou spotřebou, které monitoruje vibrace a odesílá zpracovaná data na webový server ThingSpeak.com prostřednictvím WiFi rozhraní. Cílem této ...
  • Bezdrátový senzorový systém 

   Author: Štoud Jakub; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Schiller Martin
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit bezdrátovou senzorovou síť s přenosem výstupů do nadřazeného zařízení. Bezdrátová senzorová síť bude složena z vývojových kitů od firmy Texas Instruments. Z naměřených ...