Now showing items 1-20 of 315

  • AcouMan — akustoforetická manipulační platforma 

   Author: Josef Matouš; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Marzo Asier
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj akustoforetické manipulační platformy AcouMan. Tato platforma využívá pole ultrazvukových měničů pro řízení milimetrových objektů plovoucích na vodní hladině. Ultrazvukové měniče jsou ...
  • Algoritmus pro automatické doplňovaní jednoduchých trajektorií 

   Author: Wei Xin Tan; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Černeková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Motion planning is one of the core problems that is being studied extensively by robotics researchers in the present day. Among the many techniques available, planning via automatic path/trajectory generation is one of the ...
  • Algoritmy adaptivního rízení pro stabilizaci a řízení orientace satelitu 

   Author: Almeida Cypriano Lucas; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy k určení trajektorie a vedení po trati pro autonomní soutěžní vozy 

   Author: Burak Aydin; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Autonomní vozidla by měla utvářet budoucnost nejen každodenního provozu nebo dopravy, ale také závodního světa. V posledních letech se mezi univerzitními výzkumnými fakultami rozšířily různé autonomní závodní soutěže. Cílem ...
  • Algoritmy kvadratického programování pro aproximované prediktivní řízení 

   Author: Otta Pavel; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Algoritmy pro efektivní prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester 

   Author: Levý Jakub; Supervisor: Václavík Roman; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Algoritmy pro fůzi dat a jejich použití pro mise mikrosatelitů 

   Author: De Magalhaes Rodrigues Barborsa Mariana; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Algoritmy pro pokročilé řízení polohy pomocí synchronních motorů s permanentním magnetem a bezkartáčových stejnosměrných motorů 

   Author: Lukáš Černý; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Kvasnica Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Tato práce se zabývá řízením polohy, rychlosti a momentu síly synchronních motorů s permanentním magnetem. Matematický model synchronního motoru je důkladně popsán a na jeho základě je odvozen zjednodušený lineární model ...
  • Algoritmy vedení po trati pro autonomní vozidlo 

   Author: Jan Švancar; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Filip Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato se práce se zabývá problémem vedení autonomního vozidla po referenční cestě. Cílém této práce bylo vytvořit a imple-mentovat algoritmus pro sledování cestz, který by byl schopný brát v úvahu mož-nosti přeauktuované ...
  • Analýza bezpečného přístupu k paměti pro kompilátor Rust GCC 

   Author: Jakub Dupák; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Cohen Arthur
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Tato práce představuje první pokus o realizaci analýzy paměťové bezpečnosti, nazývané borrow-checker, v překladači Rust GCC. Analýza využívá systém Polonius, který byl vytvořen jako nová generace borrow-checkeru pro překladač ...
  • Analýza EEG dětských pacientů se srdečními rhabdomyomy 

   Author: Štěpánek Petr; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Krajča Vladimír
   Studie se zabývá pacienty, kteří byli již v prenatálním stádiu diagnostikováni se srdečnímy rhabdomyomy a později se u nich rozvinula epilepsie. EEG pacientů trpících epilepsií je charakteristické přítomností patologických ...
  • Analýza přesnosti rekonstrukce terénu metodami počítačového vidění 

   Author: Marc Róbert; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace Kalmanova filtru pro vylepšení lokalizace multi-rotorového UAV 

   Author: Trafina Tomáš; Supervisor: Meiser Tomáš; Opponent: Roháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je vyvinout matematický aparát pro koaxiální hexakoptéru, vybavenou IMU (intertial measurement unit) a GNSS (global navigation satellite system) senzory, který zvýší přesnost lokalizace tohoto letounu ...
  • Aplikace meteorologických balonů pro testování kosmických přístrojů 

   Author: Martin Němec; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé, cenově dostupné gondoly meteorologického balónu určené k testování kosmických senzorů a systémů v podmínkách stratosférického letu. Současně je vytvořena pozemní stanice pro ...
  • Aplikace pro detekci požáru pomocí termokamery 

   Author: David Hývl; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací a návrhem softwaru pro detekci a signalizaci požáru za pomocí infračervené termografie. Úvodní část práce se zabývá obecným popisem principů infračervené termografie a použitým ...
  • Aritmetické operátory v pohyblivé řádové čárce 

   Author: Kuklík Jan; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Ševčík Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR 

   Author: Kulatý Ondřej; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hynčica Ondřej
   Cílem této práce je integrovat implementaci protokolu MaCAN vyvinutou na Katedře řídící techniky FEL ČVUT do implementace architektury AUTOSAR od firmy ArcCore. Práce se zabývá bezpečností na sběrnici CAN a popisem protokolu ...
  • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

   Author: Puciow František; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
  • Automatické rozpoznávání událostí pro detekci Higgsova bosonu 

   Author: Jakub Malý; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Flach Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Několik skupin výzkumníků se zabývalo a stále zajíma vylepšením detekce Higgsova bosonu [PB04], [Col18a], [Col18b]. Strojové učení se ukázalo, jako jedna z nejlepších metod. Jmenovitě to byly posílené stromové struktury, ...
  • Automatické řízení pro kolaborativní nošení nákladu dvěma bezpilotními helikoptérami 

   Author: Jiří Horyna; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro úlohy kooperativní letecké manipulace se dvěma bezpilotními letouny. Předkládáme systém pro uchopení předmětu ve formě modelu pro simulátor a HW prototypu. Obě části byly začleněny ...