• Algoritmy adaptivního rízení pro stabilizaci a řízení orientace satelitu 

   Autor: Almeida Cypriano Lucas; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy kvadratického programování pro aproximované prediktivní řízení 

   Autor: Otta Pavel; Vedoucí práce: Šantin Ondřej; Oponent práce: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Algoritmy pro efektivní prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester 

   Autor: Levý Jakub; Vedoucí práce: Václavík Roman; Oponent práce: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Algoritmy pro fůzi dat a jejich použití pro mise mikrosatelitů 

   Autor: De Magalhaes Rodrigues Barborsa Mariana; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza EEG dětských pacientů se srdečními rhabdomyomy 

   Autor: Štěpánek Petr; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Krajča Vladimír
   Studie se zabývá pacienty, kteří byli již v prenatálním stádiu diagnostikováni se srdečnímy rhabdomyomy a později se u nich rozvinula epilepsie. EEG pacientů trpících epilepsií je charakteristické přítomností patologických ...
  • Analýza přesnosti rekonstrukce terénu metodami počítačového vidění 

   Autor: Marc Róbert; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace Kalmanova filtru pro vylepšení lokalizace multi-rotorového UAV 

   Autor: Trafina Tomáš; Vedoucí práce: Meiser Tomáš; Oponent práce: Roháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je vyvinout matematický aparát pro koaxiální hexakoptéru, vybavenou IMU (intertial measurement unit) a GNSS (global navigation satellite system) senzory, který zvýší přesnost lokalizace tohoto letounu ...
  • Aritmetické operátory v pohyblivé řádové čárce 

   Autor: Kuklík Jan; Vedoucí práce: Šťastný Jakub; Oponent práce: Ševčík Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR 

   Autor: Kulatý Ondřej; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Hynčica Ondřej
   Cílem této práce je integrovat implementaci protokolu MaCAN vyvinutou na Katedře řídící techniky FEL ČVUT do implementace architektury AUTOSAR od firmy ArcCore. Práce se zabývá bezpečností na sběrnici CAN a popisem protokolu ...
  • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

   Autor: Puciow František; Vedoucí práce: Hoffmann Matěj; Oponent práce: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
  • Automatizace generování uživatelského rozhraní pro aplikaci eForm 

   Autor: Dušátko Zdeněk; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Automatizace laboratoře pro kalibraci měřicích přístrojů 

   Autor: Starý Tomáš; Vedoucí práce: Šimůnek Martin; Oponent práce: Harwot Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Automatizovaný systém pro měření parametrů akumulátorových baterií 

   Autor: Ptáček Viktor; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Vaculín Ondřej
   Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci testovací stanice pro akumulátorové baterie. Důvodem vzniku této práce byla absence testovacího zařízení pro velké baterie na katedře elektrotechnologie. Ve své práci popisuji ...
  • Automobilová řídicí jednotka s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet 

   Autor: Záhora Jiří; Vedoucí práce: Vajnar Martin; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem auomobilové řídicí jednotky s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet, jejíž hlavní účel je poskytnutí komunikačního rozhraní mezi automobilem a externí platformou pro vývoj algoritmů autonomního ...
  • Bezdrátový IoT modul pro monitorování vibrací 

   Autor: Simakov Aleksandr; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Schiller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce je věnována vytváření experimentální IoT platformy s nízkou spotřebou, které monitoruje vibrace a odesílá zpracovaná data na webový server ThingSpeak.com prostřednictvím WiFi rozhraní. Cílem této ...
  • Bezdrátový senzorový systém 

   Autor: Štoud Jakub; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Schiller Martin
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit bezdrátovou senzorovou síť s přenosem výstupů do nadřazeného zařízení. Bezdrátová senzorová síť bude složena z vývojových kitů od firmy Texas Instruments. Z naměřených ...
  • Detekce anomalií síťových služeb 

   Autor: Nikolaev Ivan; Vedoucí práce: Grill Martin; Oponent práce: Šišlák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce anomalit na základě doménových reputací podle klasifikace stažených souborů 

   Autor: Bauer Jiří; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Zíka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce bylo vytvořit systém využívající doménovou reputaci a na jejím základě detekovat anomality ve stahovaní souborů na základě znalosti jejich zdrojové URL. Doménová reputace je založená na databázi, která ...
  • Detekce barev a bankovek pro nevidomé uživatele v prostředí Android 

   Autor: Pechan Jan; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá vývojem aplikací na rozpoznávání barev a bankovek pro nevidomé a těžce zrakově postižené uživatele. Obě aplikace jsou vyvíjeny pod mobilní platformou Android a pracují s obrazovou informací získanou z ...
  • Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu 

   Autor: Niessner Holger; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Moderní Satelity produkují velké množství telemetrických dat (> 10.000 parametrů), z nichž ty nejdůležitější jsou monitorovány provozovatelé během průchodů. Zpracování tohoto množství dat v reálném čase přesáhne schopnost ...