Now showing items 1-20 of 176

   Subject
   accumulators,battery,battery condition detection methods,battery tester,optimal battery operation,long service life,system for power backup [1]
   airbag, control test, measurement, RS-485, C #, ARM Cortex M [1]
   airbag, řízení zkoušky, měření, RS-485, C #, ARM Cortex M [1]
   Airflow velocity,Road tunnel,Optimization,Linearizion,Blanka tunnel complex,Pollution concentrations,Dynamic model [1]
   akumulátory,baterie,metody zjišťování stavu akumulátorů,tester akumulátorů,optimální provoz akumulátorů,systém pro zálohování napájení,vysoká žívotnost [1]
   android, zpracování, biomedicínských, signálů, real-time, eeg, spánek [1]
   ARM Advanced RISC MachinesBCM BroadcomCPU Central processing unit (Centrální procesorová jednotka)CRC Cyclic redundancy check (Cyklický redundantní součet)DC Direct current (Stejnosměrný elektrický proud)DSI Display Serial Interface (Sériové rozhraní pro displej)GPIO General purpose input/output (Univerzální vstupy a výstupy)GPU Graphic processing unit (Grafická procesorová jednotka)HDMI High Definition Multimedia InterfaceI2C Inter-Integrated CircuitLSB Least significant bit (Nejméně významný bit)MAC Media Access ControlMMC MultiMediaCardMSB Most significant bit (Nejvíce významný bit)OS Operating systém (Operační systém)PID Packet identifier (Identifikátor paketu)PNG Portable Network Graphics (Přenosná síťová grafika)PWM Pulse Width Modulator (Pulzně šířková modulace)RCA Radio Corporation of America (Americká rozhlasová společnost)RISC Reduced Instruction Set ComputingRPI Raspberry PI SD Secure Digital SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory (Synchronní Dynamická paměť)SoC System on a Chip (Systém na čipu)SOF Start of frame (Začátek rámce)SPI Serial Peripheral Interface (Sériové periferní rozhraní)SSD Solid-state drive TTL Tranzistor-tranzistor logic (Tranzistorově-tranzistorová logika)UART Universal asynchronous receiver/transmitter (Univerzální asynchronní přijímání/ vysílání)USB Universal Serial Bus (Univerzální sériová sběrnice)UTP Unshielded Twisted Pair (Nestíněná kroucená dvojlinka) [1]
   Automotive,FlexRay,CAN,Control Unit [1]
   Automotive,FlexRay,CAN,Řídicí jednotka [1]
   AUTOSAR, CAN, bezpečnost, Linux, Actic Core [1]
   Batching, Scheduling, weighted tardiness, SAP, SAP data export [1]
   Bezdrátová senzorová síť, Vestavěné zpracování signálu, metoda pro hodnocení informačního obsahu veličiny [1]
   bezpilotní letoun,simultánní lokalizace a mapování,inerciální měřicí jednotka,LIDAR,laserový sken,zarovnání laserových skenů,iterativní nejbližší body,mrak bodů,odhadování,Kalmanův filtr [1]
   big data, novelty detection, satellite telemetry, [1]
   Building identification, Decomposition methods, Continuous-time Grey-box modelling, Linear systems [1]
   C++ measurement Embarcadero analysis DFFT [1]
   C++ měření Embarcadero analýza DFFT [1]
   CAN bus,CAN FD,Linux,SocketCAN,Xilinx Zynq,MicroZed,CTU CAN FD,SJA1000,CAN IP Soft Core,Gitlab,CI,verification,zlogan [1]
   CAN bus,CAN FD,Linux,SocketCAN,Xilinx Zynq,MicroZed,CTU CAN FD,SJA1000,CAN IP Soft Core,Gitlab,CI,verifikace,zlogan [1]
   CAN,FDCAN,Gateway,microcontroller,automotive [1]