Now showing items 1-20 of 1057

  • Efektivní výpočet geometrie kamer s použitím homotopických metod 

   Author: Petr Hrubý; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Homotopické pokračování je metoda numerické algebraické geometrie pro řešení soustav polynomiálních rovnic. Během homotopického pokračování se počáteční soustava postupně transformuje na koncovou soustavu, během čehož se ...
  • Kombinatorické metody ve studiu kvantových struktur 

   Author: Václav Voráček; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Pták Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   There are challenging problems related to the mathematical description of quantum mechanics. The thesis focuses on such problems from two different areas: The problems related to the existence of hidden variables and ...
  • Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc 

   Author: Martin Sebera; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Špetlík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Lokalizace je úloha, která řeší odhad pózykamery (tj. střed kamery a rotaci). Tatopráce se zaměřuje na algoritmus InLoc,který implementuje vizuální lokalizaci prozmapovaná vnitřní prostředí. Analyzujepůvodní implementaci ...
  • Časová parametrizace dráhy manipulátoru 

   Author: Kryštof Teissing; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Behrens Jan Kristof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá plánováním pohybu a především časovou parametrizací dráhy průmyslového kolaborativního manipulátoru KUKA LBR iiwa 7. Plánování pohybu je prováděno pomocí knihovny Robotic Operating System a v ní ...
  • Přenos účesu mezi portréty 

   Author: Adéla Šubrtová; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato diplomová práce navrhuje ucelené řešení problému přenosu účesu mezi portréty. Vstupem jsou dva portréty různých lidí, snímek vlasů a snímek obličeje. Metoda vyprodukuje přirozeně vypadající portrét, který má účes ze ...
  • Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS 

   Author: Tomáš Chaloupecký; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Pecka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tématem této práce je vytvoření ovládacího rozhraní pro roboty firmy Mitsubishi v prostředí ROS (Robotic operating system). V projektu jsou využity manipulátory RV-6SDL a RV-6S s příslušnými řídícími jednotkami. Robot ...
  • Mapování prostoru robotickou helikoptérou 

   Author: Ondřej Masopust; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Žaitlík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá rozborem a řešením problému mapování okolního prostředí robotické helikoptéry s využitím dálkového senzoru na palubě. Je proveden rozbor typů senzorů potenciálně vhodných pro tuto aplikaci. Z těch byl ...
  • Rojové chování bezpilotních helikoptér používající nepřímou výměnu informace pozorováním pracovního prostoru 

   Author: Martin Křížek; Supervisor: Horyna Jiří; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se soustředí na návrh, implementaci a ověření řídícího systému a systému pro relativní lokalizaci roje bezpilotních autonomních helikoptér v lesním prostředí. Základem lokalizačního systému je ICP algoritmus. ...
  • Robotický manipulátor pro bezpilotní dron 

   Author: David Štych; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zaměřuje na design a vývoj tříosého robotického manipulátoru. Práce postupně rozebírá danou problematiku. V první části práce je představena konstrukce manipulátoru dle požadavků a popis použitého hardwaru ...
  • Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou 

   Author: Tomáš Tichý; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Předmětem této práce je vizuální 3D rekonstrukce terénu s využitím robotické helikoptéry za účelem navigace. Jsou použity veřejně dostupné programy k získání 3D dat z fotografií vygenerovaných za pomocí AirSim simulátoru. ...
  • Autonomní řízení dronu Ryze Tello 

   Author: David Pařil; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Drony jsou v dnešní době stále používanějším prvkem v aplikacích jako přeprava zboží, záchranné mise, mapování prostor, zemědělství. Přetrvávajícím problémem dronů je jejich nízký výpočetní výkon často omezený rozměry, ...
  • Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem 

   Author: Jiří Janota; Supervisor: Majer Filip; Opponent: Yan Zhi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá různými přístupy k detekci automobilů parkovacím robotem v reálném světě. Za tímto účelem byly implementovány tři metody strojového učení založené na segmentaci množin bodů (PointNet), segmentaci obrázků ...
  • Porovnání standardních metod posilovaného učení 

   Author: Michaela Cihlářová; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   V této bakalářské práci se zaměřujeme na porovnání vybraných metod posilovaného učení a algoritmů z oblasti evolučních metod pro spojitý akční prostor. První část práce je věnována teoretickému základu zadaných algoritmů. ...
  • Randomizované plánování pohybu s využitím knihoven trajektorií 

   Author: Michal Minařík; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Rudorfer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Plánování pohybu je jedním z podstatných problémů robotiky. Tato práce kombinuje pokroky v plánování pohybu a hodnocení podobnosti objektů za účelem zrychlení plánování ve statických prostředích. První část této práce ...
  • Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi 

   Author: Ondřej Kafka; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Chum Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním metod pro hledání korespondencí mezi snímky, kteréžto metody jsou potom využity v 3D rekonstrukci. Především se práce zaměřuje na jejich schopnost vypořádat se s těžko rekonstruovatelnými ...
  • Automatická kontrola počtu a pozic navařovaných šroubů ve Škoda Auto 

   Author: Erik Pásztor; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cieľom tejto práce bolo nájsť detektor, ktorý by bol schopný čo najspoľahlivejšie určiť polohy navarovaných šróbov na fotografiách častí auta a vytvoriť jednoduchý systém, ktorý tieto polohy porovná s požadovanými. Toto ...
  • Vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2 

   Author: Jekatěrina Jaroslavceva; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se věnuje vyhledávání největší množiny obrázků příslušící vyhledávanému objektu v rozsáhlých datových kolekcích. Konvoluční neuronové sítě (CNNs) prokázaly svoji schopnost poskytnout efektivní deskriptory pro ...
  • Kalibrace a fúze lidaru a vícekamerového senzoru 

   Author: Martin Fischer; Supervisor: Petráček Pavel; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se zabývá vývojem metody pro systematickou fúzi mračna bodů naměřeného LiDARem s barevnou informací ze sady kamer. Pro zvýšení robustnosti vyvinutého algoritmu bylo implementováno několik filtračních metod. ...
  • Dynamické programování pro výpočet Stackelbergových strategií v částečně pozorovatelných sekvenčních hrách 

   Author: David Kraus; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kuželka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Stackelbergovy hry jsou asymetrické, protože v nich existují dva typy agentů - leader a follower. Leader se musí před začátkem hry zavázat k určité strategii. Follower pak může jeho strategii pozorovat předtím, než určí ...
  • Kalibrace více kamer pro autonomní řízení 

   Author: Martin Jaroš; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Hlavním tématem této práce je modelování a kalibrace kamer pro autonomní řízení. Práce shrnuje teorii potřebnou pro zjištění interní a externí kalibrace kamer. Tato teorie je využita pro modelování a kalibraci kamer s ...