Now showing items 1-20 of 1078

  • Rozpoznávání tance z videa 

   Author: Petr Kouba; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Předkládáme metodu rozpoznávání společenských tanců z videa. Metoda je založena na využití nástroje OpenPose, který odhaduje postoj snímaných tanečníků v jednotlivých snímcích videa. Následně klasifikujeme posloupnosti ...
  • USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům 

   Author: Maksym Ivashechkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Random Sample Consensus je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce používaných metod na robustní odhad v počítačovém vidění. Tato práce představuje VSAC (USAC 2021), který je zlepšený robustní odhadce podobný k RANSACu. Tato ...
  • Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností 

   Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   V mnoha klasifikačních úlohách se relativní četnosti tříd (apriorní pravděpodobnosti tříd) na testovací sadě liší od relativních četností během trénování prediktoru. Tento jev, taktéž nazýván \textit{label shift} nebo ...
  • Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů 

   Author: Maksym Shcherban; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Rayyes Rania
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Zatímco u člověka hraje hmat velmi důležitou roli, v robotice je mu věnována malá pozornost. Dotyková zpětná vazba má přitom obrovský potenciál, od automatické kalibrace robotu po bezpečnou interakci člověka s robotem. V ...
  • InLoc vizuální lokalizace pro robota ARI 

   Author: Tinatin Verdzeuli; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tento dokument pojednává o implementaci přístupu ke stávajícím funkcím InLoc z prostředí ARI. Nejprve jsme studovali ROS, vizuální lokalizaci InLoc a její modifikace, a softwarové prostředí ARI. Následně jsme implementovali ...
  • Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie 

   Author: Dmitrii Mikhailov; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Minimalizace diskrétní energie je kombinatorický problém, ve kterém hledáme optimální přiřazení labelů pro uzly daného neorientovaného grafu. Cílem je najít přiřazení s minimální celkovou cenou. Tento problém je široce ...
  • Automatické generování herních úrovní 

   Author: Vladyslav Yazykov; Supervisor: Janisch Jaromír; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce zkoumá novou (podle naších znalostí) formulaci generování herních úrovní. Náš generátor úrovní dostává složitost v rozsahu $ [0, 1] $ a generuje herní úroveň této obtížnosti. Dále tento úkol rozšiřujeme na ...
  • Modely poptávky po nabíjení pro elektrifikaci flotil 

   Author: Mária Cvečková; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Jindra Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Jedním z důsledků ochrany přírody je elektrifikace vozidel. Elektrická vozidla nahrazují vozidla se spalovacími motory v rámci firemního vozového parku. Společnosti pak musí navrhnout svou nabíjecí infrastrukturu. Tato ...
  • Učení modelu zesilovače hudebního nástroje pomocí neuronových sítí 

   Author: Jakub Lukeš; Supervisor: Vacek Patrik; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Kytarové zesilovače hrají klíčovou roli v rockové hudbě kvůli tzv. overdrive a jiným efektům, které jsou unikátní pro každý model. Představují zásadní investici do vybavení hudebníků, především pokud se jedná o elektronkové ...
  • Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT 

   Author: Marie Geislerová; Supervisor: Fišer Daniel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Problémy klasického plánování se obvykle řeší pomocí algoritmů dopředného prohledávání (forward search) s heuristikou. Přestože obvykle dosahují požadovaných výsledků, v některých případech může problém obsahovat velké ...
  • Nástroj pro podporu rozhodování při elektrifikaci vozového parku 

   Author: Vít Šenfeld; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Rigaki Maria
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   S rozšiřováním elektromobility narůstající počet lidí a firem zvažuje, že nahradí své současné konvenční automobily elektromobilem. Tito potenciální uživatelé potřebují zjistit, zda lze uspokojit jejich současné jízdní ...
  • Autonomní robotická explorace podzemních prostor 

   Author: Lars Kahlert; Supervisor: Petříček Tomáš; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem bakalářské práce je vyvinout a otestovat metodu na průzkum hranice podél známého prostoru pracující s mapami mračen bodů, jako alternativa k voxelovému pravděpodobnostnímu mapování, a srovnat silné a slabé stránky ...
  • Prediktivní modely pro společenskou zdrženlivost během pandemií 

   Author: Anastasia Grigoryan; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Coppola Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   V důsledku celosvětové pandemie v roce 2020 způsobené virem COVID- 19 je k minimalizaci šíření virů nezbytné sociální distancování. Problém predikce, kde a kdy se události stanou s vysokou pravděpodobností je hlavním tématem ...
  • Grafický simulátor architektury RISC-V - dekodér, zpracování instrukcí a emulace systému 

   Author: Max Hollmann; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Instruční sada MIPS se na fakultě elektrotechnické ČVUT k výuce předmětů spojených s architekturou počítačů používá již řadu let. Jedná se o jednoduchou instrukční sadu a na jejím vývoji se podílel jeden z autorů populární ...
  • Odhadování rotace a translace netexturovaného objektu z jedné kamery 

   Author: Michal Lukeš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   V této práci se věnuji vyhledávání objektů v prostoru na základě jediného RGB snímku a to jak pozice na všech třech osách tak i rotace kolem každé z nich za pomocí 3D modelů daných objektů. Uplatnění těchto metod je zejména ...
  • Umělá inteligence pro robustní analýzu signálu z piezoelektrických biosenzorů 

   Author: Lukáš Frána; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Piezoelektrické biosenzory lze využít k detekci toxických materiálů ve komplexních vzorcích. Diskutovány budou různé techniky pro analýzu signálu z těchto senzorů. Budou představeny metody pro přípravu dat, redukci šumu a ...
  • FlexPRET real-time procesor v heterogenních systémech 

   Author: Prasoon Dwivedi; Supervisor: Košťál Martin; Opponent: da Costa Eduardo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Systémy se smíšenou kritičností, ve kterých jsou kombinovány úlohy s různou úrovní požadavků na bezpečnost mohou využívat sdílený hardware, aby snížili cenu systému, to však komplikuje návrh systému a jeho verifikaci. ...
  • Anotovaná databáze obrázků tváří lidí z Wikipedie 

   Author: Milan Welser; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   V této práci představujeme metodu a skripty určené k automatickému stahování a zpracování osobních stránek z Wikipedie. S neustále se rozvíjející oblastí strojového učení a počítačové vize stoupá zájem o anotované databáze ...
  • Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel 

   Author: Veronika Pěčonková; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Práce se zabývá naložením automobilu autonomním nakladačem s Ackermannovým podvozkem. Nakládací manévr je důležitou komponentou autonomní manipulace, tento manévr musí být přesný, rychlý a vyhnout se kolizi. Jsou navrženy ...
  • Kalibrace polohy lidaru pomocí kódovaných odrazných značek 

   Author: Matej Novosad; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Cvrček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Jak samořídící auta získávají na popularitě, tak roste in zájem o senzory, jež jsou považovány za nejlepší pro danou problematiku. Momentálně jimi jsou LiDARy a kamery. Mít více těchto senzorů na stejné konstrukci vyžaduje ...