Now showing items 109-125 of 125

  • Využitelnost vybraných senzorů pro monitoraci osob s prediabetem v chytré domácnosti 

   Author: Jan Ševčík; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou včasného podchycení manifestace diabetu mellitu, známé též pod českým výrazem cukrovka, ze stavu prediabetes. Cílem práce bylo se seznámit se samotným onemocněním a se studiemi ...
  • Využití akcelerometrů v rehabilitační péči 

   Author: Talácková Lucie; Supervisor: Parák Jakub; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Využití akustické radiační síly pro monitorování srdečních ablací 

   Author: Pekař Martin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Využití spektrální analýzy EEG k diagnostice Alzheimerovy choroby 

   Author: Tylová Naďa; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Spektrální analýza EEG umožňuje přehledně analyzovat rytmickou aktivitu mozku, která se při patologických stavech mění. Příkladem takového stavu je Alzheimerova choroba (AD), která je příčinou demence. Cílem této práce je ...
  • Využití systému ControlWeb pro přenos a vizualizaci signálu v oblasti biomedicínského inženýrství 

   Author: Kubal Tomáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

   Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...
  • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

   Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...
  • Vztahy mezi diabetickou metabolickou poruchou, diastolickou funkcí levé komory srdeční a glomerulální filtrací u asymptomatických diabetiků II. typu 

   Author: Sasínek Jan; Supervisor: Tučková Jana; Opponent: Pecková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zajištění soukromí v bezpečných distribuovaných síťových úložištích. 

   Author: Marku Enio; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   V outsourcingu dat mrak scénář poskytovatelů třetích stran umožňuje výhody zpracování a značné náklady. V důsledku toho je vysoká tendence různých společností zadávat své údaje a služby třetím poskytovatelům služeb. Na ...
  • Zařízení pro dlouhodobý záznam tepové frekvence 

   Author: Parák Jakub; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zařízení pro měření bioimpedance 

   Author: Fousek Ondřej; Supervisor: Ložek Miroslav; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zařízení pro měření hemodynamických parametrů 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Změny biocidních vlastností suspenze nanodiamantů po ošetření plazmatem 

   Author: Dvořáková Veronika; Supervisor: Čeledová Vladyslava; Opponent: Kromka Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na výzkum vlivů účinků nanodiamantů (ND), plazmatem aktivované vody (PAW) a jejich synergického působení na mikroorganismus Escherichia coli. Působení ND, PAW a plazmatu má prokazatelný vliv na úbytek ...
  • Změny v akustických charakteristikách řeči související s věkem 

   Author: Behenská Jarmila; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vokřál Jan
   V dnešní době je důležitý výzkum věkové závislosti změn hlasových charakteristik pro včasné rozpoznání změn, které nesouvisí s fyziologickým stárnutím zdravého hlasu. Charakteristiky změn řečových signálů mají své uplatnění ...
  • Zpracování dat z matice vodivostních senzorů plynů 

   Author: Nemazal Jan; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Vysloužilová Lenka
  • Zpracování EEG signálu adaptivním filtrem 

   Author: Kostílek Milan; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování evokovaných potenciálů 

   Author: Kortus Štěpán; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Kremláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)