Zobrazují se záznamy 1-20 z 124

  • Termomechanický návrh přístrojové sekce trupu letadla pro podmínky letu v marsovské atmosféře 

   Autor: Lukáš Petr; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je návrh částí letadla z hlediska termomechaniky pro podmínky letu na planetě Mars. Nejprve je nutné stanovit teoretický základ o letadlech, Marsu a termomechanice. Poté lze přistoupit k samotnému návrhu. ...
  • Návrh Stirlingova motoru pro družici typu cubesat 

   Autor: Vojtěch Zeidler; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem práce je navrhnout Stirlingův motor použitý v družici typu CubeSat na nízké oběžné dráze kolem Země, který by využíval sluneční záření jako zdroj tepelné energie a měl obdobnou účinnost jako fotovoltaické panely. ...
  • CFD výpočet vysouvání vztlakové mechanizace s využitím dynamické sítě 

   Autor: Ladislav Vobora; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou CFD modelu vysouvání Krügerovy klapky s využitím dynamické sítě. Byl navržen schématický CAD model profilu s Krügerovou klapkou. Dále se práce zabývá tvorbou a postupem tvorby CFD modelu ...
  • Rekonstrukce křídla rychlostního letounu 

   Autor: Ondřej Motl; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je zdokonalit konstrukční návrh křídla soutěžního ultralehkého letounu odpovídajícímu stavebnímu předpisu UL-2 o maximální vzletové hmotnosti 600 kg. Úvodní část práce se zabývá analýzou současného stavu, ...
  • Koncepční návrh letounu kategorie LSA 

   Autor: Ondřej Lipš; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu podle nového návrhu pravidel kategorie LSA. Nejprve je provedena statistika letounů ze současné kategorie LSA a letounů, které by po změně pravidel hmotnostně ...
  • Návrh přistavacího zařízení rychlostního letounu 

   Autor: Richard Široký; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlavního podvozku rychlostního letounu. První část práce je věnovaná detailnímu konstrukčnímu návrhu podvozku. Druhá část stanovuje statické zatížení dle stavebního předpisu. V třetí ...
  • Návrh zatahovacího hlavního podvozku rychlostního letounu 

   Autor: Ladislav Velebil; Vedoucí práce: Valenta Jakub; Oponent práce: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Úkolem této diplomové práce je návrh zatahovatelného hlavního podvozku u rychlostního letounu, jehož návrh probíhá na Ústavu letadlové techniky FS ČVUT v Praze. Práce obsahuje rešerši relevantních způsobů zatahování z ...
  • Návrh trupu rychlostního letounu 

   Autor: Jiří Petrus; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Diplomová práce se potýká s problematikou návrhu trupu rychlostního letounu z hlediska konstrukce. Začátek práce se věnuje prvotnímu návrhu prvků a jejich materiálovou skladbou. Následně je stanoveno zatížení působící na ...
  • Návrh plováků pro malý sportovní letoun 

   Autor: Matúš Priščák; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cieľom tejto práce je predbežný návrh plavákov pre malé športové lietadlo do 650 kg. Práca sa v úvode zaoberá rešeršou stávajúcich riešení hydroplánov. Ďalej výberom geometrie plaváku, základnými hydrodynamickými výpočtami ...
  • Zádržný systém pro pádovou věž 

   Autor: Elias Karnoub; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce bylo navrhnout vhodný zádržný systém pro pádovou věž, která se bude nacházet v areálu ČVUT. Práce zahrnuje základní rešerši pádových věží a jejich zádržných systémů, základní konstrukční návrh zádržného ...
  • Pracovní parametry hybridního raketového motoru o tahu >10kN 

   Autor: Ľuboš Jiroušek; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce je simulovat model nového středně velkého hybridního motoru s větším tahem, čím se myslí v desítkách kN. Model reprezentuje fyzikální vlastnosti motoru. Z modelu jsou pak určeny návrhové parametry, kterými ...
  • Návratový systém pro užitečný náklad stratosférické platformy 

   Autor: Ladislav Vamberský; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Snížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh řiditelného návratového systému pro užitečný náklad stratosférické platformy. V práci je popsáno prostředí atmosféry, ve kterém se vynášejí zařízení, užitečný náklad a také návratový ...
  • Koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry 

   Autor: Ivan Šonka; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce je zaměřena na koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry. Dle rešerše s důrazem na hybridní sondážní rakety byla vybrána kombinace okysličovadla a pevného paliva. Pro ...
  • Zkušební axiální kompresor 

   Autor: Daniel Maštalíř; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou axiálních kompresorů jako například aerodynamika a termodynamika kompresorového stupně. Cílem praktické části je návrh profilu v jednotlivých řezech stupně kompresoru. Na základě ...
  • Návrh malého motoru na kapalné pohonné látky 

   Autor: Michal Málek; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce je navrhnout, vymodelovat a ověřit numerickými simulacemi malý experimentální nízkoimpulsní raketový motor na tekuté pohonné látky.
  • Návrh motorové instalace rychlostního letounu 

   Autor: Radek Štěpánek; Vedoucí práce: Valenta Jakub; Oponent práce: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Úkolem diplomové práce je prvotní návrh kompozitní motorové instalace pro rychlostní letoun vyvíjený na ústavu letadlové techniky ČVUT. Nejprve bylo třeba definovat zatížení působící na motorovou instalaci. Uvažované ...
  • Rušivé vlivy cvičebních strojů v mikrogravitaci 

   Autor: Ondřej Ballada; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Fyzické cvičení je denní rutinou každého astronauta, které provádí za účelem snížení nežádoucích dopadů dlouhodobého kosmického letu, což je zejména řídnutí kostí a svalové atrofie. Dále je nutné si uvědomit, že jakýkoli ...
  • Koncepční návrh vrtulníku pro Mars 

   Autor: Magdalena Jarošová; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se v rešeršní části zabývá možnými konfiguracemi Vertical Take-Off and Landing (VTOL) letadly, tedy letadly schopnými vertikálního vzletu a přistání, pro leteckou přepravu na Marsu. V práci dále následuje ...
  • Systém pro měření sil v řízení letadla - elektronika 

   Autor: Helena Chmelíčková; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této diplomové práce je zprovoznit dva prototypy systému pro sběr dat ze souboru tenzometrů, které se připevňují na řídící prvky letadla (řídicí páka a nožní ovládání směrovky). Systém měří síly vnášené pilotem do ...
  • Návrh vstupního ústrojí experimentálního dmychadla 

   Autor: Jiří Hejna; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Teoretická část práce shrnuje používaná konstrukční řešení vstupních ústrojí při uspořádání pohonné jednotky v trupu letounu neboli vstupních ústrojí se zakřivenou střednicí. Jsou vysvětleny návrhové požadavky, hlavní ...