Now showing items 1-17 of 17

  • Aplikace fotovoltaických článků v kompozitní konstrukci letadel 

   Author: Matouš Hrnčíř; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá integrací fotovoltaických článků do kompozitní konstrukce s ohledem na využitelnost v konstrukci letadel. Úvodní, teoretická část práce pojednává o využití solární energie v letectví od ...
  • Dimenzování trupu letounu UL-39 

   Author: Malý Vojtěch; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Zvěřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem práce je pevnostní kontrola a dimenzování trupu nové verze letounu UL-39 Albi. K tomuto účelu je vytvořen model idealizované geometrie, který je dále vysíťován a podroben MKP analýze zahrnující kritické zatěžovací ...
  • Kompozitní kování křídla sportovního letounu 

   Author: Jan Grenar; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce obsahuje rešerši na téma kompozitních spojů a konstrukčních řešení kování křídla. Samotná rešerše kompozitních spojů přiblíží problematiku vlákno-kovových kompozitů a jejich přínos na vlastnosti mechanických ...
  • Konstrukční návrh podvozku nekonvenčního UL letounu 

   Author: Pavel Glončák; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh podvozku nekonvenčního ultralehkého letounu dle stavebního předpisu UL2- I.Část, který stanovuje zatěžovací případy všech druhů přistání vyskytujících se v provozu, ze kterého ...
  • Návrh alternativního elektrického pohonu letounu L13 Vivat 

   Author: Eva Raichlová; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem remotorizace motorizovaného kluzáku L-13 Vivat elektrickým pohonem. Součástí práce je rozbor současného stavu letounu a předpisové základny, ze kterého se následně vychází při výběru ...
  • Návrh konstrukce a výroby kompozitního vrtulového listu 

   Author: Václav Urban; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem kompozitního vrtulového listu. V práci je vypočítáno zatížení vrtulového listu, navržena konstrukce a proveden pevnostní výpočet. Dále je zde navržena technologie výroby vrtulového listu.
  • Návrh kýlové plochy cvičného letounu 

   Author: Hladík Ondřej; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztráty stability kompozitních panelů, analytickými a MKP metodami, její predikce po zavedení zatížení od aerodynamických sil. Dále se zabývá aplikací zmíněných metod na potah ...
  • Návrh Low-Cost letounu kategorie UL 

   Author: Samuel Ondruška; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Úlohou tejto diplomovej práce je naviazať na predchádzajúci koncepčný návrh jednomiestneho letúna spĺňajúceho požiadavky predpisu UL-2 a podrobnejšie popísať technologický postup výroby low-cost krídla. Súčasťou práce je ...
  • Návrh náboje sklopné stavitelné vrtule 

   Author: Pavel Baránek; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Cílem této práce je konstrukční návrh náboje sklopné stavitelné vrtule a jeho pevnostní kontrola. K tomu účelu je v úvodní části vypracována rešerše stávajících systémů. Další část se zabývá stanovením zatížení vrtulového ...
  • Návrh panelové kompozitní konstrukce velkoobjemové vakuové komory 

   Author: Adam Čumrda; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Diplomová práce popisuje problematiku konstrukce vakuových komor pro testování kosmické techniky v planetárních podmínkách Marsu. Hlavním cílem práce je vytvoření koncepčního návrhu panelové kompozitní konstrukce kompozitní ...
  • Návrh přistavacího zařízení rychlostního letounu 

   Author: Richard Široký; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlavního podvozku rychlostního letounu. První část práce je věnovaná detailnímu konstrukčnímu návrhu podvozku. Druhá část stanovuje statické zatížení dle stavebního předpisu. V třetí ...
  • Návrh trupu rychlostního letounu 

   Author: Jiří Petrus; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Diplomová práce se potýká s problematikou návrhu trupu rychlostního letounu z hlediska konstrukce. Začátek práce se věnuje prvotnímu návrhu prvků a jejich materiálovou skladbou. Následně je stanoveno zatížení působící na ...
  • Návrh UAV pro velmi nízká Reynoldsova čísla 

   Author: Martin Bartoš; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Cílem této práce je návrh rádiem řízeného modelu UAV pro velmi nízká Reynoldsova čísla. Mezi hlavní požadavky patří možnost létat v malé hale, nízká rychlost letu a dlouhá vytrvalost. Na základě studia aerodynamického ...
  • Optimalizace konstrukce kompozitního křídla 

   Author: Jiří Souček; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Úkolem této práce bylo navrhnout a optimalizovat hlavní nosnou konstrukci křídla vyráběného technologií navíjení. Nejprve byly stanoveny přibližné aerodynamické vlastnosti a silové účinky, které byly potřebné pro pevnostní ...
  • Rekonstrukce křídla pro instalaci akumulátorů pro pohon letounu 

   Author: Hrubešová Erika; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektro varianty letounu UL-39 Albi II, který vychází z ultralehkého letounu UL-39 Albi navrženého na Českém vysokém učením technickém v Praze, Fakultě strojní. Práce se zaměřuje na ...
  • Rekonstrukce malého sportovního letounu 

   Author: Piksa Šimon; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Hlavní náplní této práce je pokračování v rekonstrukci ultralehkého letounu Typhoon TL-32. První část je věnována souhrnu všech dosavadních prací, které k rekonstrukci letounu přispěly včetně základních informací o letounu. ...
  • Únava kompozitní lopatky dmychadla 

   Author: Lukáš Kučera; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a metodikou vyhodnocení únavové zkoušky pro uhlíkové kompozitní lopatky dmychadla letounu UL-39 Albi. Úvodní část práce je věnována obecnému popisu kompozitních materiálů, jejich rozdělení ...