• 2D Nonlinear Finite Element Analysis of Masonry Bed Joint 

   Autor: Osvald Andrej; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza alternativ řešení konstrukce mostu v Žamberku 

   Autor: Rašínová Jana; Vedoucí práce: Konvalinka Petr; Oponent práce: Rybár Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza účinků změny teploty na stávající mostní konstrukci 

   Autor: Revayová Kateřina; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Tato práce se zabývá problematikou zatížení teplotou na mostních konstrukcích. V teoretické části je uveden přístup norem a seznámení se sledovaným mostním objektem. Ve výpočetní části jsou pak zpracována a vyhodnocena ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší 

   Autor: Mikolášková Jitka; Vedoucí práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Dynamická analýza lávky pro pěší 

   Autor: Neumannová Martina; Vedoucí práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Dynamická analýza lávky pro pěší 

   Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá modální analýzou cyklistické lávky v Čelákovicích. Obsahuje dvourozměrný model konstrukce pro zjištění vlastních frekvencí a ověření jejich výpočtu přibližnými metodami. Dále je zde sestaven ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší v Dobřichovicích 

   Autor: Berková Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší v Dobřichovicích. Obsahuje dva rovinné modely konstrukce pro předběžné zjištění vlastních tvarů a frekvencí. Dále je vytvořen prostorový desko - prutový model, na ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší v Přerově 

   Autor: Kučerová Kateřina; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá modální analýzou lávky pro pěší v Přerově. Obsahuje rovinný model konstrukce pro zjištění vlastních tvarů a vlastních frekvencí ve svislém směru. Dále obsahuje prostorový model, na kterém byla ...
  • Dynamická analýzy lávky pro pěší 

   Autor: Hošek Pavel; Vedoucí práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Efektivní algoritmy pro vyhodnocení statistických deskriptorů 

   Autor: Havelka Jan; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimentální analýza deformací kompozitního dřevobetonového nosníku 

   Autor: Hlavatá Veronika; Vedoucí práce: Nežerka Václav; Oponent práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Dřevobetonové stropy nacházejí čím dál více uplatnění nejen u rekonstrukcí, ale také ve výstavbě dřevostaveb jako tuhé stropní konstrukce s minimalizací mokrého procesu. Cílem této práce je analyzovat a pochopit chování ...
  • Experimentální analýza dynamické odezvy lávek pro pěší 

   Autor: Fanfulová Eva; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Experimentální dynamická analýza stávající lávky pro pěší 

   Autor: Čítek Adam; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá experimentální dynamickou analýzou lávek pro pěší. Úvodní kapitola shrnuje teoretické základy dynamiky stavebních konstrukcí. Následující kapitoly jsou zaměřeny na experimentální dynamiku stavebních ...
  • Geometrické modelování heterogenních materiálů založené na Wangových dlážděních 

   Autor: Doškář Martin; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Investigation of Aggregate Influence on Fracture Properties of Mortars by Finite Element Analysis 

   Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Kategorizace ocelových železničních mostů v ČR podle aerodynamických vlastností 

   Autor: Šorelová Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Macháček Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zatížení větrem, zejména se soustřeďuje na statické (kvazistatické) účinky větru na konstrukce železničních mostů. Cílem práce je stanovení aerodynamických součinitelů vybraných ...
  • Kombinace homogenizace a nanoindentace pro odhad úhlu mikrofibril smrkového dřeva 

   Autor: Kucíková Lucie; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá odhadem odklonu celulózových vláken v buněčné stěně smrkového dřeva využitím porovnání výsledků získané mikromechanickou homogenizací s výsledky měření pomocí nanoindentace. Homogenizace byla prováděna ...
  • Komparativní studie diskrétních modelů porušení 

   Autor: Krupička Lukáš; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Rokoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstitutivní model Cam-Clay 

   Autor: Faltus Ondřej; Vedoucí práce: Horák Martin; Oponent práce: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software OOFEM, provedená ...
  • Konstrukční řešení nástavby na historický objekt 

   Autor: Dyntar Václav; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukčního systému nástavby nad historickým objektem. Architektonická studie firmy Petr Hájek Architekti s názvem Bytový dům Valentinka slouží jako základ pro tuto práci. Cílem ...