Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 36

  • Analýza účinků změny teploty na stávající mostní konstrukci 

   Autor: Revayová Kateřina; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Tato práce se zabývá problematikou zatížení teplotou na mostních konstrukcích. V teoretické části je uveden přístup norem a seznámení se sledovaným mostním objektem. Ve výpočetní části jsou pak zpracována a vyhodnocena ...
  • Kategorizace ocelových železničních mostů v ČR podle aerodynamických vlastností 

   Autor: Šorelová Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Macháček Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zatížení větrem, zejména se soustřeďuje na statické (kvazistatické) účinky větru na konstrukce železničních mostů. Cílem práce je stanovení aerodynamických součinitelů vybraných ...
  • Experimentální dynamická analýza stávající lávky pro pěší 

   Autor: Čítek Adam; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá experimentální dynamickou analýzou lávek pro pěší. Úvodní kapitola shrnuje teoretické základy dynamiky stavebních konstrukcí. Následující kapitoly jsou zaměřeny na experimentální dynamiku stavebních ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší v Dobřichovicích 

   Autor: Berková Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší v Dobřichovicích. Obsahuje dva rovinné modely konstrukce pro předběžné zjištění vlastních tvarů a frekvencí. Dále je vytvořen prostorový desko - prutový model, na ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší v Přerově 

   Autor: Kučerová Kateřina; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá modální analýzou lávky pro pěší v Přerově. Obsahuje rovinný model konstrukce pro zjištění vlastních tvarů a vlastních frekvencí ve svislém směru. Dále obsahuje prostorový model, na kterém byla ...
  • Kombinace homogenizace a nanoindentace pro odhad úhlu mikrofibril smrkového dřeva 

   Autor: Kucíková Lucie; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá odhadem odklonu celulózových vláken v buněčné stěně smrkového dřeva využitím porovnání výsledků získané mikromechanickou homogenizací s výsledky měření pomocí nanoindentace. Homogenizace byla prováděna ...
  • Návrh prvků stavebního systému na bázi odpadních materiálů při zpracování kamene 

   Autor: Hlubocký Lukáš; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá využitím odpadního materiálu při zpracování kamene. Zaměřena je na materiály na bázi mramoru a vápence ve formě drtě a kalu, konkrétně jde o materiál v surové podobě nebo v podobě mikromletého ...
  • Konstrukční řešení obytného plovoucího domu 

   Autor: Zakouřil Vít; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá stavebně konstrukčním návrhem a statickým posouzením dvoupodlažního obytného domu uloženého na plovoucích pontonech. V rámci návrhu je stanovena základní koncepce konstrukčního systému vrchní ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší 

   Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá modální analýzou cyklistické lávky v Čelákovicích. Obsahuje dvourozměrný model konstrukce pro zjištění vlastních frekvencí a ověření jejich výpočtu přibližnými metodami. Dále je zde sestaven ...
  • Plazmatické povrchové modifikace polymerních makro vláken používaných jako výztuž v betonových konstrukcích 

   Autor: Bartošová Lucie; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předkládaná práce se zabývá charakterizací změn mechanických a fyzikálních vlastností povrchově modifikovaných polymerních vláken. Vlákna BeneSteel (směs PP a PE) a Concrix (polyolefiny) byla upravena plazmatickým výbojem ...
  • Návrh jemnozrnné betonové směsi pro vyztužení uhlíkovými vlákny 

   Autor: Holub Petr; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V uvedené bakalářské práci je především popsán a vysvětlen princip návrhu jemnozrnné betonové směsi za účelem efektivního vyztužení uhlíkovými vlákny. Je zde názorně popsán a vysvětlen jak postup při návrhu jemnozrnné ...
  • Vliv způsobu ošetřování cementové pasty s popílkem na lomovou energii 

   Autor: Mužíková Barbora; Vedoucí práce: Padevět Pavel; Oponent práce: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zemětřesení a návrh seismicky odolných ocelových konstrukcí 

   Autor: Rymeš Jiří; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Výpočet hustoty uspořádání sypkých materiálů 

   Autor: Podivinský Jakub; Vedoucí práce: Šmilauer Vít; Oponent práce: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerické modelování přenosu tepla a vlhkosti v historických konstrukcích 

   Autor: Šulc Stanislav; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Investigation of Aggregate Influence on Fracture Properties of Mortars by Finite Element Analysis 

   Autor: Antoš Jakub; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Numerické modelování výztuže v betonu 

   Autor: Fiedler Josef; Vedoucí práce: Koudelka Tomáš; Oponent práce: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • 2D Nonlinear Finite Element Analysis of Masonry Bed Joint 

   Autor: Osvald Andrej; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Statická analýza vybrané barokní konstrukce 

   Autor: Fajmanová Tereza; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Experimentální analýza dynamické odezvy lávek pro pěší 

   Autor: Fanfulová Eva; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)