Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 47

  • Vliv vnějšího prostředí na mikromechanické vlastnosti zubní skloviny 

   Autor: Tomanec Martin; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu negativního vlivu tekutin s vysokým podílem cukru a nízkým pH na vlastnosti zubní skloviny. Analýza je prováděna metodou nanoindentace a mikroskopie atomových sil, které umožňují ...
  • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet 

   Autor: Pavelcová Veronika; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. Posouzení je provedeno ...
  • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - pseudostatický výpočet 

   Autor: Poklopová Tereza; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením tunelové konstrukce na dynamické účinky zemětřesení pseudostatickým výpočtem s použitím metody konečných prvků a analytické metody. Samotnému zavedení účinků zemětřesení předchází ...
  • Konstitutivní model Cam-Clay 

   Autor: Faltus Ondřej; Vedoucí práce: Horák Martin; Oponent práce: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software OOFEM, provedená ...
  • Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu 

   Autor: Korec Evžen; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na souřadnici měřené podél osy ...
  • Experimentální analýza deformací kompozitního dřevobetonového nosníku 

   Autor: Hlavatá Veronika; Vedoucí práce: Nežerka Václav; Oponent práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Dřevobetonové stropy nacházejí čím dál více uplatnění nejen u rekonstrukcí, ale také ve výstavbě dřevostaveb jako tuhé stropní konstrukce s minimalizací mokrého procesu. Cílem této práce je analyzovat a pochopit chování ...
  • Porovnání kinetiky smršťování a dotvarování od vysychání betonu 

   Autor: Dohnalová Lenka; Vedoucí práce: Havlásek Petr; Oponent práce: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato práce se zabývá procesy smršťování a dotvarování betonu spojenými s jeho vysycháním. Nejprve je provedena analýza a vzájemné porovnání základních norem a predikčních modelů z hlediska způsobu výpočtu smršťování a ...
  • Konstrukční systém vily nad krajinou 

   Autor: Blažek Robin; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního systému velkorozponové vily. Zdrojem základních rozměrů a koncepce celého projektu je architektonická studie již realizované stavby s názvem Villa Kogelhof. Cílem práce ...
  • Konstrukční řešení nástavby na historický objekt 

   Autor: Dyntar Václav; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukčního systému nástavby nad historickým objektem. Architektonická studie firmy Petr Hájek Architekti s názvem Bytový dům Valentinka slouží jako základ pro tuto práci. Cílem ...
  • Statická analýza visutého stěnového nosníku ze železobetonu 

   Autor: Šrámková Dominika; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tématem této bakalářské práce jsou stěnové nosníky. Obsahuje několik příkladů existujících staveb, které využívají tento stavební prvek. Uvádí řadu možností, jak stěnový nosník řešit. Cílem této bakalářské práce je rozebrat ...
  • Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech 

   Autor: Vozáb Jan; Vedoucí práce: Vorel Jan; Oponent práce: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby plně vytvrzené. Z tohoto ...
  • Analýza účinků změny teploty na stávající mostní konstrukci 

   Autor: Revayová Kateřina; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Tato práce se zabývá problematikou zatížení teplotou na mostních konstrukcích. V teoretické části je uveden přístup norem a seznámení se sledovaným mostním objektem. Ve výpočetní části jsou pak zpracována a vyhodnocena ...
  • Kategorizace ocelových železničních mostů v ČR podle aerodynamických vlastností 

   Autor: Šorelová Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Macháček Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zatížení větrem, zejména se soustřeďuje na statické (kvazistatické) účinky větru na konstrukce železničních mostů. Cílem práce je stanovení aerodynamických součinitelů vybraných ...
  • Experimentální dynamická analýza stávající lávky pro pěší 

   Autor: Čítek Adam; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá experimentální dynamickou analýzou lávek pro pěší. Úvodní kapitola shrnuje teoretické základy dynamiky stavebních konstrukcí. Následující kapitoly jsou zaměřeny na experimentální dynamiku stavebních ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší v Dobřichovicích 

   Autor: Berková Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší v Dobřichovicích. Obsahuje dva rovinné modely konstrukce pro předběžné zjištění vlastních tvarů a frekvencí. Dále je vytvořen prostorový desko - prutový model, na ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší v Přerově 

   Autor: Kučerová Kateřina; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá modální analýzou lávky pro pěší v Přerově. Obsahuje rovinný model konstrukce pro zjištění vlastních tvarů a vlastních frekvencí ve svislém směru. Dále obsahuje prostorový model, na kterém byla ...
  • Kombinace homogenizace a nanoindentace pro odhad úhlu mikrofibril smrkového dřeva 

   Autor: Kucíková Lucie; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá odhadem odklonu celulózových vláken v buněčné stěně smrkového dřeva využitím porovnání výsledků získané mikromechanickou homogenizací s výsledky měření pomocí nanoindentace. Homogenizace byla prováděna ...
  • Návrh prvků stavebního systému na bázi odpadních materiálů při zpracování kamene 

   Autor: Hlubocký Lukáš; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá využitím odpadního materiálu při zpracování kamene. Zaměřena je na materiály na bázi mramoru a vápence ve formě drtě a kalu, konkrétně jde o materiál v surové podobě nebo v podobě mikromletého ...
  • Konstrukční řešení obytného plovoucího domu 

   Autor: Zakouřil Vít; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá stavebně konstrukčním návrhem a statickým posouzením dvoupodlažního obytného domu uloženého na plovoucích pontonech. V rámci návrhu je stanovena základní koncepce konstrukčního systému vrchní ...
  • Dynamická analýza lávky pro pěší 

   Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá modální analýzou cyklistické lávky v Čelákovicích. Obsahuje dvourozměrný model konstrukce pro zjištění vlastních frekvencí a ověření jejich výpočtu přibližnými metodami. Dále je zde sestaven ...