Now showing items 1-20 of 101

   Subject
   aerodynamics, aerodynamic coefficients, experiment, bridge categorization, wind tunnel, wind load [1]
   aerodynamika, aerodynamické součinitele, experiment, kategorizace mostů, větrný tunel, zatížení větrem [1]
   beam model,Lagrange principle of minimum potential energy,Hellinger-Reissner variational principle,thin-walled beam [1]
   buckling [1]
   carbon fiber, concrete matrix, composite material, consistency fiber [1]
   Carbon fiber,surface treatment,adhesion,wettability,embedment lenght [1]
   configuration of used materials [1]
   confined concrete [1]
   dodatečné vytvrzování,reaktoplasty,Drucker-Prager,metoda konečných prvků [1]
   Dotvarování od vysychání,základní dotvarování,smršťování,poddajnost,beton,poločas vysychání,norma,predikční model [1]
   Drying creep,basic creep,shrinkage,compliance,concrete,shrinkage halftime,standard,prediction model [1]
   Dřevobetonové stropy,kompozit,korelace digitálního obrazu,DIC,experimentální mechanika,deformace [1]
   Dynamics, analysis, experiment, footbridge, vibration, dynamic response, assessment of dynamic behavior, comfort criterion [1]
   Dynamika, analýza, experiment, lávka pro pěší, kmitání, dynamická odezva, posouzení dynamického chování, kritérium pohody [1]
   extension,truss,wall girder,hollow panels,steel truss,steel skeleton [1]
   finite difference method [1]
   finite element method [2]
   floating house, timber structure, CLT panel, pontoon, stability on water [1]
   footbridge [1]
   Footbridge, modal analysis, forced vibration, pedestrian loads, response, tune mass damper [1]