Now showing items 40-58 of 58

  • Plazmatické povrchové modifikace polymerních makro vláken používaných jako výztuž v betonových konstrukcích 

   Author: Bartošová Lucie; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předkládaná práce se zabývá charakterizací změn mechanických a fyzikálních vlastností povrchově modifikovaných polymerních vláken. Vlákna BeneSteel (směs PP a PE) a Concrix (polyolefiny) byla upravena plazmatickým výbojem ...
  • Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech 

   Author: Vozáb Jan; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby plně vytvrzené. Z tohoto ...
  • Porovnání kinetiky smršťování a dotvarování od vysychání betonu 

   Author: Dohnalová Lenka; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato práce se zabývá procesy smršťování a dotvarování betonu spojenými s jeho vysycháním. Nejprve je provedena analýza a vzájemné porovnání základních norem a predikčních modelů z hlediska způsobu výpočtu smršťování a ...
  • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet 

   Author: Pavelcová Veronika; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. Posouzení je provedeno ...
  • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - pseudostatický výpočet 

   Author: Poklopová Tereza; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením tunelové konstrukce na dynamické účinky zemětřesení pseudostatickým výpočtem s použitím metody konečných prvků a analytické metody. Samotnému zavedení účinků zemětřesení předchází ...
  • Povrchové modifikace uhlíkových mikro vláken a jejich vliv na soudržnost s cementovou matricí 

   Author: Havrda Jan; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V první části bakalářské práce je uvedeno seznámení s uhlíkovými mikrovlákny. Názorně je uvedeno porovnání s ostatními typy polymerních vláken, včetně zohlednění jejich objemové hmotnosti. Při takovémto srovnání se materiálové ...
  • Prvek pro rovinnou úlohu s rotačními stupni volnosti 

   Author: Dvořáková Edita; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Rypl Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Přechod od rozptýleného k lokalizovanému poškození za ohybu 

   Author: Vančík Vladimír; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Patzák Bořek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Řešení odezvy elastické tyče pomocí isogeometrické analýzy 

   Author: Vorel Filip; Supervisor: Rypl Daniel; Opponent: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Stabilitní analýza pružnoplastického prutu 

   Author: Michal Šmejkal; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce je zaměřena na stabilitní výpočty tlačeného prutu s uvážením pružnoplastického chování materiálu. Řešení příslušné diferenciální rovnice se hledá pomocí numerických metod. Práce se zabývá především metodou střelby a ...
  • Stanovení efektivních elektrických vodivostí textilních kompozitů 

   Author: Urbanová Soňa; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Statická analýza visutého stěnového nosníku ze železobetonu 

   Author: Šrámková Dominika; Supervisor: Denk František; Opponent: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tématem této bakalářské práce jsou stěnové nosníky. Obsahuje několik příkladů existujících staveb, které využívají tento stavební prvek. Uvádí řadu možností, jak stěnový nosník řešit. Cílem této bakalářské práce je rozebrat ...
  • Statická analýza vybrané barokní konstrukce 

   Author: Fajmanová Tereza; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu 

   Author: Korec Evžen; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na souřadnici měřené podél osy ...
  • Vlastnosti malt s příměsí elektrárenského popílku 

   Author: Domín Nikolas; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv vnějšího prostředí na mikromechanické vlastnosti zubní skloviny 

   Author: Tomanec Martin; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu negativního vlivu tekutin s vysokým podílem cukru a nízkým pH na vlastnosti zubní skloviny. Analýza je prováděna metodou nanoindentace a mikroskopie atomových sil, které umožňují ...
  • Vliv způsobu ošetřování cementové pasty s popílkem na lomovou energii 

   Author: Mužíková Barbora; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Výpočet hustoty uspořádání sypkých materiálů 

   Author: Podivinský Jakub; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zemětřesení a návrh seismicky odolných ocelových konstrukcí 

   Author: Rymeš Jiří; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)