Now showing items 27-46 of 58

  • Mechanické testování dříků dentálních implantátů dle ČSN EN ISO 14801 

   Author: Gabriela Javorská; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením uceleného přehledu nitrokostních částí dentálních implantátů, které jsou využívány jako nosná část pro umělou náhradu zubu v případě jeho fatálního poškození. V práci je popsáno ...
  • Mechanické vlastnosti gyroidní struktury tvořené aditivní technologií 

   Author: Tereza Kocumová; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá 3D strukturami nitrokostních částí zubních implantátů a snaží se dokázat, že současné využití trabekulárních struktur nevykazuje tak dobré výsledky jako využití novějších implantátů s gyroidní ...
  • Metody pro tvorbu rovnoměrně rozprostřených návrhů 

   Author: Myšáková Eva; Supervisor: Lepš Matěj; Opponent: Vořechovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování poruch v kompozitních materiálech 

   Author: Bouřil Václav; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh experimentů pro stochastickou citlivostní analýzu 

   Author: Janouchová Eliška; Supervisor: Kučerová Anna; Opponent: Vořechovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh jemnozrnné betonové směsi pro vyztužení uhlíkovými vlákny 

   Author: Holub Petr; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V uvedené bakalářské práci je především popsán a vysvětlen princip návrhu jemnozrnné betonové směsi za účelem efektivního vyztužení uhlíkovými vlákny. Je zde názorně popsán a vysvětlen jak postup při návrhu jemnozrnné ...
  • Návrh prvků stavebního systému na bázi odpadních materiálů při zpracování kamene 

   Author: Hlubocký Lukáš; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá využitím odpadního materiálu při zpracování kamene. Zaměřena je na materiály na bázi mramoru a vápence ve formě drtě a kalu, konkrétně jde o materiál v surové podobě nebo v podobě mikromletého ...
  • Návrh zdicích prvků s využitím recyklovaného betonu 

   Author: Hrůza Jaromír; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou využití materiálu na bázi mikromletého recyklovaného betonu. V rešerši je rozebrána problematika využití recyklovaného betonu ve stavebnictví a mechanické vlastnosti těchto materiálů. ...
  • Numerická simulace šíření trhlin založená na lineární lomové mechanice 

   Author: Mikeš Karel; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Numerická studie interakce základových konstrukcí s podložím. 

   Author: Martin Lebeda; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá modelováním interakce stavebních konstrukcí s podložím ve výpočtech metodou konečných prvků. Teoretický základ tvoří popis výpočetních modelů podloží, které jsou rozděleny do dvou skupin, ...
  • Numerické modelování přenosu tepla a vlhkosti v historických konstrukcích 

   Author: Šulc Stanislav; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerické modelování výztuže v betonu 

   Author: Fiedler Josef; Supervisor: Koudelka Tomáš; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Obvodové zdivo na bázi cementu, betonového recyklátu a strusky 

   Author: Jan Horych; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Náplní této bakalářské práce je vytvořit vhodný materiál na bázi cementu použitelný pro realizaci stavby při použití recyklovaného betonu a strusky, čímž se sníží potřebný podíl přírodních zdrojů a rovněž cena konstrukce. ...
  • Plazmatické povrchové modifikace polymerních makro vláken používaných jako výztuž v betonových konstrukcích 

   Author: Bartošová Lucie; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předkládaná práce se zabývá charakterizací změn mechanických a fyzikálních vlastností povrchově modifikovaných polymerních vláken. Vlákna BeneSteel (směs PP a PE) a Concrix (polyolefiny) byla upravena plazmatickým výbojem ...
  • Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech 

   Author: Vozáb Jan; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby plně vytvrzené. Z tohoto ...
  • Porovnání kinetiky smršťování a dotvarování od vysychání betonu 

   Author: Dohnalová Lenka; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato práce se zabývá procesy smršťování a dotvarování betonu spojenými s jeho vysycháním. Nejprve je provedena analýza a vzájemné porovnání základních norem a predikčních modelů z hlediska způsobu výpočtu smršťování a ...
  • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet 

   Author: Pavelcová Veronika; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. Posouzení je provedeno ...
  • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - pseudostatický výpočet 

   Author: Poklopová Tereza; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením tunelové konstrukce na dynamické účinky zemětřesení pseudostatickým výpočtem s použitím metody konečných prvků a analytické metody. Samotnému zavedení účinků zemětřesení předchází ...
  • Povrchové modifikace uhlíkových mikro vláken a jejich vliv na soudržnost s cementovou matricí 

   Author: Havrda Jan; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V první části bakalářské práce je uvedeno seznámení s uhlíkovými mikrovlákny. Názorně je uvedeno porovnání s ostatními typy polymerních vláken, včetně zohlednění jejich objemové hmotnosti. Při takovémto srovnání se materiálové ...
  • Prvek pro rovinnou úlohu s rotačními stupni volnosti 

   Author: Dvořáková Edita; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Rypl Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)