Now showing items 53-58 of 58

  • Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu 

   Author: Korec Evžen; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na souřadnici měřené podél osy ...
  • Vlastnosti malt s příměsí elektrárenského popílku 

   Author: Domín Nikolas; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv vnějšího prostředí na mikromechanické vlastnosti zubní skloviny 

   Author: Tomanec Martin; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu negativního vlivu tekutin s vysokým podílem cukru a nízkým pH na vlastnosti zubní skloviny. Analýza je prováděna metodou nanoindentace a mikroskopie atomových sil, které umožňují ...
  • Vliv způsobu ošetřování cementové pasty s popílkem na lomovou energii 

   Author: Mužíková Barbora; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Výpočet hustoty uspořádání sypkých materiálů 

   Author: Podivinský Jakub; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zemětřesení a návrh seismicky odolných ocelových konstrukcí 

   Author: Rymeš Jiří; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)