Zobrazují se záznamy 1-20 z 50

   Klíčové slovo
   Bechyně, public spaces, wider relationships, functional use, transport infrastructure, limits, values and problems [1]
   Bechyně, veřejné prostranství, širší vztahy, funkční využití, dopravní infrastruktura, limity, hodnoty a problémy [1]
   Cadastre of real estates,Cadastral map,Spatial planning,Spatial planning tools,Areas with different uses [1]
   Cementeries,ORP Pracahtice,buriyng,Analysis of cementeries [1]
   Common subway, utility tunnel, development of the network of utility tunnels, utilities, laying of utility lines, utility tunnel of II. and III. category, technical infrastructure, public space, urban planning. [1]
   complex,analysis,hierarchy,public,spaces,municipality,problems,territorial,study,urbanism [1]
   cultural landscape, preserved cultural landscape, landscape park Křivoklátsko, archival maps [1]
   Čejetice,širší vztahy,limity,hodnoty,problémy a záměry [1]
   Čejetice,wider relations,limits,values,problems and intentions [1]
   Development of rural settlement,ground plan,urban value,urban structure,monuments care,territorial planning,territorial analytical documentation and archive maps,Dokesko,CHKO Kokořínsko - Máchův region [1]
   Hřbitovy,ORP Prachatice,pohřbívání,analýza hřbitovů [1]
   Jirkov, Ustí Region, territorial analysis, housing estate, urbanism [1]
   Jirkov, Ústecký kraj, územní analýza, sídliště, urbanismus [1]
   Josefov fort,urban analytic document,territorial plan,bastion fort [1]
   Josefov,Fortress town,development,regulations,protection [1]
   Josefov,pevnostní město,vývoj,regulace,ochrana [1]
   Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, territorial analysis, territorial analytical documentation, urban plan,SWOT analysis [1]
   Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, územní analýza, územně analytické podklady, územní plán, SWOT analýza [1]
   Katastr nemovitosti,katastrální mapa,územní plánování,nástroje územního plánování,plochy s rozdílným způsobem využití [1]
   kulturní krajina, dochované krajinné struktury, CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves, archivní mapy [1]