Now showing items 1-1 of 1

  • Adaptace vybraných městských prostranství na změnu klimatu 

   Author: Jan Exner; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá adaptací vybraných veřejných prostranství na změnu klimatu. Rešeršní část obsahuje uvedení do problematiky klimatické změny a způsoby, jakým se města na ni adaptují. Praktická část se zabývá ...