Zobrazují se záznamy 12-31 z 42

   Klíčové slovo
   Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, territorial analysis, territorial analytical documentation, urban plan,SWOT analysis [1]
   Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, územní analýza, územně analytické podklady, územní plán, SWOT analýza [1]
   Katastr nemovitosti,katastrální mapa,územní plánování,nástroje územního plánování,plochy s rozdílným způsobem využití [1]
   kulturní krajina, dochované krajinné struktury, CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves, archivní mapy [1]
   Město Touškov, territorial analytical documents, SWOT analysis, spatial plan, analysis of sustainable development of the territory [1]
   Město Touškov, územně analytické podklady, SWOT analýza, územní plán, rozbor udržitelného rozvoje území [1]
   Městys Katovice, územní analýza, trvale udržitelný rozvoj, SWOT analýza, územně analytické podklady, územně plánovací dokumentace. [1]
   Neveklov, Neweklau, large farm Tloskov, obligatory imperial prints of a stable land registre, cadastral map, town. [1]
   Neveklov, Neweklau,Velkostatek Tloskov, Císařské povinné otisky stabilního katastru, státní mapa odvozená, katastrální mapa, město. [1]
   obec Dublovice, územně analytické podklady, územní plán, SWOT analýza, rozbor udržitelného rozvoje území [1]
   Osek u Duchcova, spatial plan, urbanism, Teplicko, UAP, SWOT analysis [1]
   Osek u Duchcova, územní plán, urbanismus, Teplicko, územně analytické podklady, SWOT analýza [1]
   Pevnost Josefov,územně analytické podklady,území plán,bastionová pevnost [1]
   Sdružená trasa, kolektor, kolektorizace, inženýrské sítě, uložení sítí, kolektor II. a III. kategorie, technická infrastruktura, veřejné prostranství, územní plánování. [1]
   Sedlec-Prčice,analysis of the sustaineble development,zoning plan,ÚAP,SWOT analysis,settlement vegetation [1]
   Sedlec-Prčice,rozbor udržitelného rozvoje,územní plán,ÚAP,SWOT analýza,sídelní zeleň [1]
   spatial analysis, cultural landscape, landscape evolution, urban planning documentation, PLA Třeboňsko, values of the area [1]
   Spořilov,regulace,změny,přístavba,model,vizualizace [1]
   Spořilov,regulations,change,extensions,model,visualization [1]
   Tatce,Kolín,territorial analysis,territorial analytic data,territorial plan,SWOT analysis [1]