Now showing items 1-2 of 2

  • Územní analýza Libčice nad Vltavou 

   Author: Veronika Hamanová; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Libčice nad Vltavou. Práce vychází z územně analytických podkladů ORP Černošice, územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice, územního plánu města Libčice nad Vltavou ...
  • Územní analýza města Česká Kamenice 

   Author: Anežka Rosáková; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tématem bakalářské práce je komplexní územní analýza města Česká Kamenice, které se nachází v severních Čechách v Ústeckém kraji. Vzhledem k průmyslové historii území, bylo zvoleno zaměření na podvyužívané plochy, tzv. ...