Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Nový Bor-Arnutovice 

   Author: Jakub Mucha; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Madar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   ANOTACE Předmětem bakalářské práce je urbanistický návrh v obci Nový Bor, část Arnultovice. Jedná se o rozvojovou plochu se záměrem využití pro bydlení v rodinných domech. Návrh zpracovává prostorové a funkční uspořádání ...