Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Barandov - Werichova 

   Author: Miroslav Medve; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Predmetom bakalárskej práce je urbanistický návrh rozvojovej lokality bývania v rodinných domoch v mestskej časti Praha 5 - Barrandov. Jedná sa o plochu so zámerom využitia na bývanie v rodinných domoch. Návrh spracováva ...