• Analýza kolektorové sítě v Praze 

   Autor: Pokorný Vladimír; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o kolektorových sítích. V úvodní části se práce zabývá rozdělením kolektorů z hlediska legislativy a stavebně-technologického řešení. Další část práce je zaměřena jak na světovou, tak i českou ...
  • Analýza kvality prostředí v panelových obytných souborech města Tábor 

   Autor: Kuchařová Hana; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza obce Libeř 

   Autor: Vláčilová Markéta; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza obce Tučapy 

   Autor: Šatný Petr; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza obytného prostředí v suburnánních prostorech 

   Autor: Divoká Šárka; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza rozvoje obcí Plzeňské aglomerace 

   Autor: Chlad Martin; Vedoucí práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza urbanistických principů venkovského osídlení na příkladu obce Neveklov 

   Autor: Bartošovská Hana; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním mapové dokumentace a historickým vývojem sídla. Součástí práce je i stručný popis charakteristiky širších vztahů na úrovni ORP Benešov. Zpracovanými podkladovými materiály byly císařské ...
  • Analýza vlivu hornictví na rozvoj sídla Příbram - Březové Hory 

   Autor: Vrňatová Lucie; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza vybrané části města Choceň 

   Autor: Vondráčková Šárka; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza záměrů, problémů a hodnot v Trojmezí 

   Autor: Podoláková Michaela; Vedoucí práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Developerská výstavba - prostředí, veřejný prostor a kontext 

   Autor: Linhart Jan; Vedoucí práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Dolní Bukovsko - řešení krajiny a ÚSES 

   Autor: Hajná Jitka; Vedoucí práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Historické krajinné struktury v okolí Karlovy Vsi 

   Autor: Kouřímová Lenka; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny v okolí Karlovy Vsi na území CHKO Křivoklátsko z hlediska identifikace a prezentace dochovaných historických krajinných struktur. Po obecné části vztažené k ...
  • Katastrální mapy v územním plánování 

   Autor: Dvořák Jaroslav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na využívání katastrálních map v oblasti územního plánování. Práce je zaměřena na podchycené vztahů mezi druhem pozemku, způsobem využití pozemku a způsobem využití stavby se zařazením do ploch ...
  • Komplexní analýza městského obvodu Plzeň - Lhota 

   Autor: Škarban Radovan; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Komplexní územní analýza města Harachov 

   Autor: Vaňkát Michal; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Komplexní územní analýza obce Bechyně 

   Autor: Mayerová Silvie; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce na téma Komplexní územní analýza obce Bechyně se zaměřuje na širší vztahy, funkční využití s dopravní infrastrukturou, limity, hodnoty a problémy daného území. Dále se zaměřuje na veřejná prostranství a ...
  • Komplexní územní analýza obce Údlice 

   Autor: Wlazlo Martin; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Maryšková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce vypracovává komplexní územní analýzu obce Údlice. Práce v řešeném území analyzuje dopravní, hygienické a urbanistické závady a k nalezeným závadám navrhuje opatření, která se snaží o trvale udržitelný ...
  • Komplexní územní analýza obce Zásada 

   Autor: Tichý Michal; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Maryšková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Komplexní územní analýza městyse Zásada je zaměřena na územně plánovací a urbnistickou analýzu sídla. Důraz je kladen na zhodnocení životního prostředí a identifikaci problémů a závad v území na základě analýzy ÚPP, ÚPD a ...
  • Město Touškov - územní analýza 

   Autor: Svoboda David; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část vychází z metodiky Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Nýřany z roku 2016. Popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje ...