Now showing items 1-20 of 91

  • Adaptace měst na změny klimatu 

   Author: Kateřina Králová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Klimatická změna, globální oteplování či městské tepelné ostrovy jsou v poslední době stále častěji diskutovaným tématem vyvolávajícím pozornost odborné, ale i laické veřejnosti. Cílem bakalářské práce je navrhnout variantní ...
  • Adaptace vybraných městských prostranství na změny klimatu 

   Author: Dagmar Svobodová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce popisuje základní principy, důsledky a vlivy klimatické změny, a nabízí výčet adaptačních opatření v urbánním prostředí, která je snižují. Jedná se hlavně o využití městské zeleně a hospodaření s dešťovou vodou ...
  • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Štramberk 

   Author: Marcela Bubíková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinných památkových zón. V práci je popsána problematika kulturních krajin, jejich kulturních a historických hodnot a možností jejich ochrany. ...
  • Analýza kolektorové sítě v Praze 

   Author: Pokorný Vladimír; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o kolektorových sítích. V úvodní části se práce zabývá rozdělením kolektorů z hlediska legislativy a stavebně-technologického řešení. Další část práce je zaměřena jak na světovou, tak i českou ...
  • Analýza kulturní krajiny jižního Chebska 

   Author: Helena Mottlová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny na území jižního Chebska dle metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky (Ehrlich a kol., 2020). V teoretické části práce řeší definici ...
  • Analýza kvality prostředí v panelových obytných souborech města Tábor 

   Author: Kuchařová Hana; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza obce Libeř 

   Author: Vláčilová Markéta; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza obce Tučapy 

   Author: Šatný Petr; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza obytného prostředí v suburnánních prostorech 

   Author: Divoká Šárka; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza rozvoje obcí Plzeňské aglomerace 

   Author: Chlad Martin; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza urbanistických principů venkovského osídlení na příkladu obce Neveklov 

   Author: Bartošovská Hana; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním mapové dokumentace a historickým vývojem sídla. Součástí práce je i stručný popis charakteristiky širších vztahů na úrovni ORP Benešov. Zpracovanými podkladovými materiály byly císařské ...
  • Analýza vlivu hornictví na rozvoj sídla Příbram - Březové Hory 

   Author: Vrňatová Lucie; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza vybrané části města Choceň 

   Author: Vondráčková Šárka; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza záměrů, problémů a hodnot v Trojmezí 

   Author: Podoláková Michaela; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Chráněná krajinná oblast Blanský les a její rekreační potenciál 

   Author: Pavel Vojtko; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce je souhrnnou analýzou chráněné krajinné oblasti Blanský les z hlediska možného využití k rekreaci. První část je věnována územní analýze řešeného území dle metodiky ÚAP. Tato analýza slouží jako podklad ...
  • Cyklodoprava v kontextu územního plánování zázemí velkých sídel 

   Author: Lukáš Baťka; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem bakalářské práce je zjištění podmínek, potřebných k fungování cyklodopravy v sídlech, ověření provázanosti územně plánovacích nástrojů s potřebami cyklodopravy a vytvoření metody, hodnotící stěžejní kritéria těchto ...
  • Developerská výstavba - prostředí, veřejný prostor a kontext 

   Author: Linhart Jan; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Dolní Bukovsko - řešení krajiny a ÚSES 

   Author: Hajná Jitka; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Doplňující průzkumy a rozbory obce Krty - Hradec 

   Author: Michaela Kafková; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Chroust Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující průzkumy a rozbory obce Krty – Hradec na jejichž základě by mohlo být vypracované zadání pro nový územní plán. V textové části je obec analyzována z hlediska současného stavu, hodnot ...
  • Historické krajinné struktury v okolí Karlovy Vsi 

   Author: Kouřímová Lenka; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny v okolí Karlovy Vsi na území CHKO Křivoklátsko z hlediska identifikace a prezentace dochovaných historických krajinných struktur. Po obecné části vztažené k ...