Now showing items 1-20 of 83

  • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Štramberk 

   Author: Marcela Bubíková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinných památkových zón. V práci je popsána problematika kulturních krajin, jejich kulturních a historických hodnot a možností jejich ochrany. ...
  • Analýza kolektorové sítě v Praze 

   Author: Pokorný Vladimír; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o kolektorových sítích. V úvodní části se práce zabývá rozdělením kolektorů z hlediska legislativy a stavebně-technologického řešení. Další část práce je zaměřena jak na světovou, tak i českou ...
  • Analýza kvality prostředí v panelových obytných souborech města Tábor 

   Author: Kuchařová Hana; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza obce Libeř 

   Author: Vláčilová Markéta; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza obce Tučapy 

   Author: Šatný Petr; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza obytného prostředí v suburnánních prostorech 

   Author: Divoká Šárka; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza rozvoje obcí Plzeňské aglomerace 

   Author: Chlad Martin; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza urbanistických principů venkovského osídlení na příkladu obce Neveklov 

   Author: Bartošovská Hana; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním mapové dokumentace a historickým vývojem sídla. Součástí práce je i stručný popis charakteristiky širších vztahů na úrovni ORP Benešov. Zpracovanými podkladovými materiály byly císařské ...
  • Analýza vlivu hornictví na rozvoj sídla Příbram - Březové Hory 

   Author: Vrňatová Lucie; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza vybrané části města Choceň 

   Author: Vondráčková Šárka; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza záměrů, problémů a hodnot v Trojmezí 

   Author: Podoláková Michaela; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Chráněná krajinná oblast Blanský les a její rekreační potenciál 

   Author: Pavel Vojtko; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce je souhrnnou analýzou chráněné krajinné oblasti Blanský les z hlediska možného využití k rekreaci. První část je věnována územní analýze řešeného území dle metodiky ÚAP. Tato analýza slouží jako podklad ...
  • Developerská výstavba - prostředí, veřejný prostor a kontext 

   Author: Linhart Jan; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Dolní Bukovsko - řešení krajiny a ÚSES 

   Author: Hajná Jitka; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Historické krajinné struktury v okolí Karlovy Vsi 

   Author: Kouřímová Lenka; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny v okolí Karlovy Vsi na území CHKO Křivoklátsko z hlediska identifikace a prezentace dochovaných historických krajinných struktur. Po obecné části vztažené k ...
  • Katastrální mapy v územním plánování 

   Author: Dvořák Jaroslav; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na využívání katastrálních map v oblasti územního plánování. Práce je zaměřena na podchycené vztahů mezi druhem pozemku, způsobem využití pozemku a způsobem využití stavby se zařazením do ploch ...
  • Komplexní analýza městského obvodu Plzeň - Lhota 

   Author: Škarban Radovan; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Komplexní územní analýza města Harachov 

   Author: Vaňkát Michal; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Komplexní územní analýza obce Bechyně 

   Author: Mayerová Silvie; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce na téma Komplexní územní analýza obce Bechyně se zaměřuje na širší vztahy, funkční využití s dopravní infrastrukturou, limity, hodnoty a problémy daného území. Dále se zaměřuje na veřejná prostranství a ...
  • Komplexní územní analýza obce Údlice 

   Author: Wlazlo Martin; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Maryšková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce vypracovává komplexní územní analýzu obce Údlice. Práce v řešeném území analyzuje dopravní, hygienické a urbanistické závady a k nalezeným závadám navrhuje opatření, která se snaží o trvale udržitelný ...