Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 72

  • Urbanistické hodnoty sídel správního obvodu POÚ Doksy 

   Autor: Fišerová Štěpánka; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním a následným vyhodnocením sídel ve správním obvodu POÚ Doksy, který je součástí ORP Česká Lípa, z hlediska urbanistických hodnot ve smyslu ÚAP obcí se zaměřením zejména na jev A011 - ...
  • Katastrální mapy v územním plánování 

   Autor: Dvořák Jaroslav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na využívání katastrálních map v oblasti územního plánování. Práce je zaměřena na podchycené vztahů mezi druhem pozemku, způsobem využití pozemku a způsobem využití stavby se zařazením do ploch ...
  • Územní analýza pevnostního města Josefov 

   Autor: Havrda Marek; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem bakalářské práce je zpracování územní analýzy Josefova se zaměřením na fortifikaci. Práce je rozdělena do části textové a grafické. V teoretické části textu je na základě rešerše popsán vývoj pevnostních měst u nás ...
  • Ochrana a rozvoj urbanistické struktury pevnostního města Josefov 

   Autor: Jirásek Lukáš; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce na téma Ochrana a rozvoj urbanistické struktury pevnostního města Josef se zabývá analýzou problematiky vývoje, hodnot a limitů pevnostního města Josefov s cílem definovat urbanistické zásady ochrany hodnot ...
  • Územní analýza obce Tatce 

   Autor: Nguyen Hoang Duc; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá územní analýzou obce Tatce. Práce obsahuje textovou a grafickou část a fotodokumentaci aktuálního stavu obce. Práce je zpracována jako doplňující průzkumy a rozbory obce Tatce. V textové části, ...
  • Územní analýza obce Dublovice 

   Autor: Čejda Tomáš; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Vondráčková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření územní analýzy obce Dublovice. Práce je rozdělena na část textovou a grafickou. V textové části vycházíme z podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou zpracovávány podle ...
  • Územní analýza města Vysoké nad Jizerou 

   Autor: Pohanka Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Bakalářská práce obsahuje textovou a grafickou část. Textová část je zaměřena na shrnutí podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, samotný rozbor udržitelného území včetně SWOT analýzy a na vyhodnocení vyváženosti ...
  • Územní analýza města Kardašova Řečice 

   Autor: Huboňová Kateřina; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Kardašova Řečice. Práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, zdokumentovává hodnoty, limity a ...
  • Územní analýza krajiny vybrané části CHKO Třeboňsko 

   Autor: Soukup Roman; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením stavu krajiny a sídel ve vybrané části CHKO Třeboňsko. Teoretická část se zabývá souhrnným popisem řešeného území a vyhodnocením vybraných jevů ÚAP, dále hodnotí stav územně plánovací ...
  • Analýza kolektorové sítě v Praze 

   Autor: Pokorný Vladimír; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o kolektorových sítích. V úvodní části se práce zabývá rozdělením kolektorů z hlediska legislativy a stavebně-technologického řešení. Další část práce je zaměřena jak na světovou, tak i českou ...
  • územní analýza města Sedlec-Prčice 

   Autor: Kmotras Michal; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Vondráčková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce je rozdělena na část textovou a grafickou. Pro zpracování textové části je vycházeno z metodiky ÚAP Sedlčany. V této části jsou popisovány podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, vlastní rozbor ...
  • Spořilov - návrh zásad urbanistické regulace zástavby rodinných domů 

   Autor: Preclík Miroslav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Vaněk Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce na téma Spořilov - návrh zásad urbanistické regulace zástavby rodinných domů se zaměřuje především na definování problémů souvisejících s rekonstrukcemi rodinných domů. Dále se zabývá návrhem řešení těchto ...
  • Město Touškov - územní analýza 

   Autor: Svoboda David; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část vychází z metodiky Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Nýřany z roku 2016. Popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje ...
  • Územní analýza města Jirkova zaměřená na kvalitu života a obytného prostředí na území Sídliště - střed 

   Autor: Folkmanová Kateřina; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předkládaná bakalářská práce je analýzou přírodních, technických a sociálních podmínek ve městě Jirkov. Zaměřena je konkrétně na centrum města s přilehlým panelovým sídlištěm. Obsahuje hodnocení aspektů, které tuto lokalitu ...
  • Územní analýza obce Zruč-Senec 

   Autor: Kácha Martin; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce je rozdělena na část textovou a grafickou. Textová část vychází z metodiky ÚAP Nýřany. Popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a vlastní rozbor včetně SWOT analýz pro každý ze tří pilířů ...
  • Územní analýza městyse Katovice 

   Autor: Kořán Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce je vytvoření územní analýzy v katastrálním území městyse Katovice v jižních Čechách. Popis a rozbor území vyplývá z trvale udržitelného rozvoje sídla jako základního krajinového celku, má za úkol zjistit ...
  • Analýza urbanistických principů venkovského osídlení na příkladu obce Neveklov 

   Autor: Bartošovská Hana; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním mapové dokumentace a historickým vývojem sídla. Součástí práce je i stručný popis charakteristiky širších vztahů na úrovni ORP Benešov. Zpracovanými podkladovými materiály byly císařské ...
  • Komplexní územní analýza obce Bechyně 

   Autor: Mayerová Silvie; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce na téma Komplexní územní analýza obce Bechyně se zaměřuje na širší vztahy, funkční využití s dopravní infrastrukturou, limity, hodnoty a problémy daného území. Dále se zaměřuje na veřejná prostranství a ...
  • Rozvojový potenciál centrální části města Oseka u Duchcova 

   Autor: Zilcher Rostislav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část vychází z metodiky územně analytických podkladů Teplice a Průzkumů a rozborů v rozsahu územně analytických podkladů pro město Osek u Duchcova. Popisuje ...
  • Komplexní územní analýza obce Údlice 

   Autor: Wlazlo Martin; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Maryšková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce vypracovává komplexní územní analýzu obce Údlice. Práce v řešeném území analyzuje dopravní, hygienické a urbanistické závady a k nalezeným závadám navrhuje opatření, která se snaží o trvale udržitelný ...