Now showing items 1-20 of 123

  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Nový Bor-Arnutovice 

   Author: Jakub Mucha; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Madar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   ANOTACE Předmětem bakalářské práce je urbanistický návrh v obci Nový Bor, část Arnultovice. Jedná se o rozvojovou plochu se záměrem využití pro bydlení v rodinných domech. Návrh zpracovává prostorové a funkční uspořádání ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Tatiná 

   Author: Kateřina Kozáková; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce bylo vytvořit návrh zástavby rodinných domů v rozvojové lokalitě obce Tatiná v Plzeňském kraji. Jedná se o malou obec asi 12 km na sever od Plzně. Cílem mé práce bylo vytvořit malebnou lokalitu ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Vrchlabí - Liščí kopec 

   Author: Kateřina Horská; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Štréblová Hronovská Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rozvojové lokality pro bydlení na Liščím kopci ve Vrchlabí. Návrh respektuje územní plán a reaguje na stávající zástavbu a znaky obce. Na území je navrženo 43 rodinných domů typu řadové ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Barandov - Werichova 

   Author: Miroslav Medve; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Predmetom bakalárskej práce je urbanistický návrh rozvojovej lokality bývania v rodinných domoch v mestskej časti Praha 5 - Barrandov. Jedná sa o plochu so zámerom využitia na bývanie v rodinných domoch. Návrh spracováva ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech - Litoměřice, Pokratice 

   Author: Šimon Mlček; Supervisor: Kugl Jiří; Opponent: Míča Míichal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Zadáním bakalářské práce bylo vytvořit obytnou čtvrť rodinných domů. Místem projektu je rozvojové okrajové území města Litoměřice v Ústeckém kraji, konkrétně za Pokratickým sídlištěm. Rozloha řešeného území lehce překračuje ...
  • Urbanistická studie Dolní Počernice 

   Author: Tomáš Knězek; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Švárová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je urbanistický návrh v lokalitě Praha, Dolní Počernice. Jedná se o rozvojovou plochu, která bude časem součástí velké nové zástavby. Návrh řeší oddělení komunikace zelení nebo hustší zástavbou ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Teplice - Na Haldách 

   Author: Serafima Beloglazova; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Švárová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rozvojového území ve městě Teplice. Projekt respektuje územní plán. Vzniká rozmanitá škála rodinných domů, které respektují kontext místa. Parcelace vytváří veřejné prostory, které se ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Praha - Zbraslav 

   Author: Veronika Moravcová; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rozvojového území v městské části Praha - Zbraslav. Návrh zpracovává prostorové a funkční uspořádání lokality a podrobněji řeší rozvržení veřejných prostranství. V práci je také zpracován ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Sezimovo Ústí II 

   Author: Matyáš Dvořák; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je urbanistický návrh v lokalitě Sezimovo Ústí II. Lokalita je rozvojovou oblastí se záměrem využití jako plochy pro bydlení podle územního plánu. Práce obsahuje a zpracovává funkční a prostorové ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Černouček 

   Author: Karolína Tulingerová; Supervisor: Štréblová Hronovská Kateřina; Opponent: Madar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rozvojového území v obci Černouček. Projekt respektuje územní plán. Vznikají rodinné domy, které svým ztvárněním reflektují aspekty obce a respektují kontext místa. Parcelace vytváří ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Teplice - Prosetice 

   Author: Marek Šnobr; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem bakalářské práce bylo zpracovat území, které se nachází na Prosetickém svahu v městké části Teplice - Prosetice. Celková plocha svahu je 5,4 ha, řešená část území má plochu 3,1 ha. Území je ohraničeno ulicemi ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Tanvald - Držkov 

   Author: Karolína Lišková; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem bakalářské práce bylo zpracovat analýzu území a vytvořit urbanistickou studii skupiny rodinných domů včetně řešení veřejného prostranství a technické infrastruktury v námi zvolené lokalitě. Území, které bylo ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Praha-západ - Úholičky 

   Author: Tom Bartoň; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout zástavbu rodinných domů v Úholičkách (Středočeský kraj) na pozemku, který je dle územního plánu určen k takovému rozvoji. Řešené území s celkovou výměrou 20 000 m2 se nachází na ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Praha - Březiněves 

   Author: Damián Vaňo; Supervisor: Štréblová Hronovská Kateřina; Opponent: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Predmetom bakalárskej práce je návrh rozvojového územia v mestskej časti Praha - Březiněves - návrh skupiny rodinných domov, vrátane riešenia záhrady, verejného priestranstva a technickej infraštruktúry. Návrh rešpektuje ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Praha - východ, Máslovice 

   Author: Matěj Olbert; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem bakalářské práce je zpracovaní územní studie skupiny rodinných domů v severní části obce Máslovice. Rozloha řešeného území je 37 270 m2. Návrh je záměrně v rozporu s platným uzemním plánem. Vedoucí práce, doc. ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Veleslavín 

   Author: Tomáš Černý; Supervisor: Štréblová Hronovská Kateřina; Opponent: Švárová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Předmětem zadání je vypracování urbanistické analýzy a urbanistického návrhu vybraného území v rozvojové lokalitě, včetně řešení parteru, systému zeleně a technické infrastruktury, a návrh vzorového domu a jeho parcely, ...
  • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Praha - Nebušice 

   Author: Natália Hnatková; Supervisor: Štréblová Hronovská Kateřina; Opponent: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Predmetom bakalárskej práce je návrh rozvojovej lokality v mestskej časti Prahy v Nebušiciach. Projekt rešpektuje metropolitný plán Prahy. Rodinná zástavba je vytvorená v kontexte dizajnu rešpektujúceho dané miesto. ...
  • Obnovitelné zdroje energie a územní plánování 

   Author: Tereza Pavlíková; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Koloušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá hledáním souvislostí mezi naplňováním cílů a úkolů územního plánování a využitím obnovitelných zdrojů energie v rámci udržitelného rozvoje.Práce provádí rozsáhlou teoretickou rešerši územního ...
  • Územní analýza města Česká Kamenice 

   Author: Anežka Rosáková; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tématem bakalářské práce je komplexní územní analýza města Česká Kamenice, které se nachází v severních Čechách v Ústeckém kraji. Vzhledem k průmyslové historii území, bylo zvoleno zaměření na podvyužívané plochy, tzv. ...
  • Analýza historických krajinných struktur na území KPZ Osovsko 

   Author: David Sochor; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinné památkové zóny Osovsko. Rešeršní část práce popisuje problematiku kulturní krajiny, jejich hodnot a možnostmi její ochrany. Praktická ...