Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 59

  • Komplexní územní analýza obce Údlice 

   Autor: Wlazlo Martin; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Maryšková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce vypracovává komplexní územní analýzu obce Údlice. Práce v řešeném území analyzuje dopravní, hygienické a urbanistické závady a k nalezeným závadám navrhuje opatření, která se snaží o trvale udržitelný ...
  • Analýza urbanistických principů venkovského osídlení na příkladu obce Neveklov 

   Autor: Bartošovská Hana; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním mapové dokumentace a historickým vývojem sídla. Součástí práce je i stručný popis charakteristiky širších vztahů na úrovni ORP Benešov. Zpracovanými podkladovými materiály byly císařské ...
  • Komplexní územní analýza obce Bechyně 

   Autor: Mayerová Silvie; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce na téma Komplexní územní analýza obce Bechyně se zaměřuje na širší vztahy, funkční využití s dopravní infrastrukturou, limity, hodnoty a problémy daného území. Dále se zaměřuje na veřejná prostranství a ...
  • Územní analýza města Jirkova zaměřená na kvalitu života a obytného prostředí na území Sídliště - střed 

   Autor: Folkmanová Kateřina; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předkládaná bakalářská práce je analýzou přírodních, technických a sociálních podmínek ve městě Jirkov. Zaměřena je konkrétně na centrum města s přilehlým panelovým sídlištěm. Obsahuje hodnocení aspektů, které tuto lokalitu ...
  • Územní analýza obce Zruč-Senec 

   Autor: Kácha Martin; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce je rozdělena na část textovou a grafickou. Textová část vychází z metodiky ÚAP Nýřany. Popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a vlastní rozbor včetně SWOT analýz pro každý ze tří pilířů ...
  • Územní analýza městyse Katovice 

   Autor: Kořán Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce je vytvoření územní analýzy v katastrálním území městyse Katovice v jižních Čechách. Popis a rozbor území vyplývá z trvale udržitelného rozvoje sídla jako základního krajinového celku, má za úkol zjistit ...
  • Historické krajinné struktury v okolí Karlovy Vsi 

   Autor: Kouřímová Lenka; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny v okolí Karlovy Vsi na území CHKO Křivoklátsko z hlediska identifikace a prezentace dochovaných historických krajinných struktur. Po obecné části vztažené k ...
  • Rozvojový potenciál centrální části města Oseka u Duchcova 

   Autor: Zilcher Rostislav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část vychází z metodiky územně analytických podkladů Teplice a Průzkumů a rozborů v rozsahu územně analytických podkladů pro město Osek u Duchcova. Popisuje ...
  • Občanská vybavenost a její význam ve struktuře sídla 

   Autor: Vimrová Tereza; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Územní analýza sídla Týnec nad Sázavou 

   Autor: Landová Jaroslava; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Územní analýza sídla Štěkeň 

   Autor: Šobrová Zuzana; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Územní analýza části města Český Brod 

   Autor: Vostřes Vladimír; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sídliště a veřejný prostor - analýza území MČ Praha 13 

   Autor: Frantlová Marie; Vedoucí práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Územní analýza Rokytnice nad Jizerou 

   Autor: Růžičková Aneta; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Územní analýza části města Hodonín 

   Autor: Benovič Martin; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Územní analýza části města Beroun 

   Autor: Najman Antonín; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Územní analýza města Starý Plzenec 

   Autor: Krásná Pavlína; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza rozvoje obcí Plzeňské aglomerace 

   Autor: Chlad Martin; Vedoucí práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Územní analýza části města Tábor 

   Autor: Kos Ondřej; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Územní analýza obce Slapy 

   Autor: Kopřiva Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)