Now showing items 1-1 of 1

  • Územní analýza obce Kout na Šumavě 

   Author: Patrik März; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Abu Zummarová Gloria
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tématem bakalářské práce je komplexní územní analýza obce Kout na Šumavě, která se nachází v západních Čechách v Plzeňském kraji. S ohledem na zajímavý historický vývoj obce bylo doporučeno se zaměřit na významné stavby, ...