Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza historických krajinných struktur na území KPZ Osovsko 

   Author: David Sochor; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinné památkové zóny Osovsko. Rešeršní část práce popisuje problematiku kulturní krajiny, jejich hodnot a možnostmi její ochrany. Praktická ...